Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Selvforvandling i GT

GT-færdighederne er ikke kun til brug i gensidige udvekslingsforløb. Mange af de enkle færdigheder fra GT egner sig fremragende til alenebrug.

Jeg bruger selv et udvalg af metoderne hver eneste dag (udvalgt efter aktuelt behov) - og har gjort det i masser af år!

Her er nogle anvisninger til, hvordan du kan bruge GT-færdigheder til selvforvandling.

Jeg vil godt understrege, at du skal læse de grundregler for selvforvandling omhyggeligt, der fremlægges efter de konkrete metoder i dette kapitel.

Den imaginære superguide

Når du nu ikke har en guide ved hånden, hvad er så naturligere end at bruge din fantasi til at forestille dig en?

Du forestiller dig, at du over for dig har det menneske (eller det væsen) som guide, du ville have allerstørst tillid til. Der er frit valg på alle hylder. (Hvis du bruger mig som imaginær superguide, bedes du indsætte 1000 kr. på min netbankkonto pr. afbenyttelse.) 

Føl nu superguidens nærvær. Måske hjælper det dig at lukke øjnene under øvelsen. Forestil dig, at han eller hun lytter intenst, mens du fortæller om dine følelser og problemer. Du kan sige ordene tavst, eller tale højt til den imaginære superguide (som i direkte tale).

Gå nu et skridt videre, og forestil dig, hvilken forvandler-færdighed, superguiden foreslår. Udfør den så!

Lyt til din indre stemme

Bring dig selv i en rolig, centreret, vågen tilstand. Hvis du i forvejen bruger en meditationsteknik til dette formål, kan du bruge den her.

Lyt til, hvad din indre stemme har at fortælle dig. Lyt i tålmodig tillid til, at du vil få vejledning i en eller anden form. Stil evt. din indre stemme specifikke, konkrete spørgsmål. Lyt til, hvad der bliver sagt. Vejledningen kan komme som billeder, du ser, ord du hører, rene fornemmelser eller ved ydre hændelser, der "tilfældigvis" sker, efter at du har lyttet til den indre vejledning. Vær åben over for, at vejledningen kan komme på alverdens måder - også uventede.

Hvis der er noget, du ikke forstår eller mangler i din vejledning, så stil tillægsspørgsmål, indtil du helt har forstået svaret.

Integrer de modtagne budskaber ved at sammenholde dem med den almindelige dagligdags sunde fornuft! Fornuft og intuition skal arbejde sammen. Du er f.eks. selv ansvarlig for, om du følger anvisningerne fra den indre stemme eller ej!

Forvandling gennem intens opmærksomhed på omgivelser

Udadvending kan laves indendørs, eller udendørs: Du gør dig umage for klart at se en masse ting (og mennesker) efter hinanden, uden at tillade opmærksomheden at svippe tilbage til negative følelser eller overbevisninger undervejs. Dvs. du finder hele tiden nye ting at være opmærksom på, inden tankerne går i gang igen. Find evt. skiftevis genstande, du godt kan lide og genstande, du aldrig før har lagt mærke til.

Husk i øvrigt altid at udadvende dig selv grundigt efter et selvforvandlings-forløb. (På samme måde som guiden altid skal huske at udadvende forvandleren efter et GT-forløb.).

Hvis du har lukkede øjne og er indadvendt, er det en effektiv fremgangsmåde at visualisere rummet omkring dig med lukkede øjne, så du forestiller dig vægge, loft, gulv, møbler og andre genstande. Det er som om, du "ser rummet med lukkede øjne". Derved kommer der en glidende overgang mellem indadvendthed og udadvendthed.

Et andet godt tip er at sætte dig meget langsomt op med lukkede øjne, før du udadvender dig selv, hvis du har ligget ned under forløbet. Når man er stærkt indadvendt efter et forløb, kan det give en ubehagelig følelse at sætte sig for pludseligt op eller åbne øjnene for hurtigt. Giv dig selv god tid til overgangen!

Der er masser af ekstra vejledning til selvforvandling gennem intens opmærksomhed på de fysiske omgivelser i kapitlet om udadvending.

Positive oplevelser: Erindringer,
fantasier og værdsættelser

Du kan i enhver situation i livet bringe dig selv et trin eller to op ad humørstigen ved at bruge enten positive erindringer, værdsættelser eller positive fantasier. Eksperimenter med hvilken af de tre metoder, der virker bedst.

Fasthold dig selv på at udføre den valgte øvelse i længere tid på trods af en evt. negativ følelsestilstand. Det er en stor fordel at have lært metoderne præcist og have øvet dem i humørtilstande, hvor de er nemme at lave. Så er det nemmere at udføre dem, hvis tingene forekommer håbløse. (Men det er også en kæmpe fordel, hvis man har en guide til at fastholde en på at blive ved med en fremgangsmåde, selvom det er svært.)

Læs kapitlet om positive oplevelser tidligere i bogen, hvor hver af metoderne er beskrevet i detaljer.

Positive erindringer

Husk en positiv oplevelse fra dit liv. Se den for dit indre øje, fasthold den, oplev hvad der skete, som om du er til stede i erindringen lige nu. Find derefter en ny positiv erindring og gør det samme, og så en til og en til. Oplevelser, der indeholder, lykke, glæde, tryghed, fred, ekstase, frihed osv.

Det er en vigtig del af øvelsen, at du bestræber dig på at "fremmane" den positive essensfølelse, du har i oplevelsen.

Bliv ved, indtil du har en meget positiv følelse i krop og sjæl, og drop så enhver erindring, og hvil i selve den positive essensfølelse, som du mærker den i kroppen.

Det er en mulighed at kombinere den fremmanede positive følelsestilstand med bekræftelser ved at sige en essens-bekræftelse, der opsummerer den indre følelse, f.eks. "Jeg føler mig fri."

Slut forløbet af med at udadvende dig selv. Positive erindringer kan sommetider gå meget dybt (f.eks. til intense positive oplevelser i barndommen). Derfor kan man være langt væk fra nuet - hvilket man først rigtig opdager, når man åbner øjnene igen! En blid overgang fra positive erindringer til nutid kan opnås ved at huske flere hændelser, der ligger tæt på nutid. Gerne en positiv oplevelse fra samme dag. Og gerne en positiv oplevelse, der foregår i det rum, du nu befinder dig i.

En anden smart måde at slutte af på, er at sige den bekræftelse, du måske har valgt, højt nogle gange og derefter åbne øjnene og igen sige den højt samtidig med at du kigger dig omkring og finder ting i rummet. Det gælder om at tage den positive følelse "med ud" i omgivelserne, så den ikke bare fordamper igen...

Positive fantasier

Der står en masse om, hvordan positive fantasier virker i afsnittet om fremgangsmåden i kapitlet om positive oplevelser.

Når du er alene, kan du give dig endnu mere hen til fremgangsmåden - du kan have de vildeste drømme uden at risikere at føle dig flov over at afsløre dig selv for en guide, der lytter. Det er helt ligegyldigt, om fantasierne har nogen som helst mulighed for at blive til fysisk virkelighed. Formålet med dem er først og fremmest at fremkalde en positiv essenstilstand i krop og sjæl her og nu.

Alle dagdrømmer og fantaserer - børn gør det i udpræget grad, og mange voksne bevarer også evnen, selvom det tilsyneladende lykkes for hårdkogt realistiske individer at udrydde denne smukke evne hos sig selv.

Dagdrøm og fantasér til du har en yderst positiv følelse i krop og sjæl, en essensfølelse. Glem derefter fantasien og ret opmærksomheden mod de positive følelser her og nu, og hvil i dem. Lav derefter udadvending på dig selv som beskrevet ovenfor under positive erindringer, og bestræb dig på at tage den gode følelse med ud i verden. Tag eventuelt en positiv bekræftelse, der beskriver følelsen, til hjælp, og gentag den først med lukkede øjne og derefter under udadvendingen.

Værdsættelser

"Kig dig omkring" i dit liv, og nævn for dig selv alt, hvad du værdsætter: Ting, du har, mennesker, du kender og holder af eller elsker, alt, hvad der fungerer godt (f.eks. at din computer fungerer så fint, at du kan sidde og læse om værdsættelser), natur, film, bare det at være i live, at du kan se, høre, føle mærke. Tag alle de "små" ting med (som i virkeligheden er store!). Hvis du føler lyst, så lav en skriftlig liste. Gør det hver eneste dag, og gør det til en vane. Læs teksten om værdsættelser i kapitlet om positive oplevelser for mere inspiration.

Opmærksomhed på kropsimpulser uden fastholdelse

Denne fremgangsmåde er en af de mest grundlæggende GT-metoder. Jo flere gange, du har trænet den i udvekslingsforløb eller på kurser, des lettere er den at lave alene!

Du scanner kroppen igennem med din opmærksomhed uden at fastholde den på nogen speciel impuls eller følelse....... Og det bliver du så ved med!!! Så sker forvandlingen af negative følelser måske helt af sig selv.

Det lyder jo utrolig enkelt - gør det ikke? Men rent faktisk er det enormt svært at fastholde opmærsomheden og ikke enten lade den fange ind af tanker, der kommer, eller døse hen og falde i søvn.

På en måde er døsighed den letteste af de to hindringer at overvinde. Du kan nemlig sætte dig op med ret ryg og udføre opmærksomhed på kropsimpulser. Eller du kan tage en kop te/kaffe før forløbet. Hvis det står helt slemt til kan du vælge at udføre øvelsen stående - hvor det er svært at døse hen! Eller allerbedst: Tag en lur og begynd forfra på øvelsen, når du er frisk igen!

Den enkle, men fantastiske pointe ved opmærksomhed på kropsimpulser er, at følelser forandrer sig alene gennem opmærksomhed på dem. Læs kapitlet om opmærksomhed på kropsimpulser tidligere i bogen.

Opmærksomhed på kropsimpulser med fastholdelse

Vær opmærksom på dine kropsimpulser. Brug din viljestyrke til bevidst hele tiden at koncentrere dig om, hvad du kan mærke i kroppen.

Når du bliver opmærksom på en bestemt interessant, problematisk eller fascinerende følelse, impuls, smerte eller spænding, så fortsæt med at koncentrere dig om denne i længere tid og føl, hvordan den udvikler sig i alle detaljer.

Det kan være en meget stor hjælp at fastholde de følelser, du er opmærksom på, ved at gentage lyde eller korte sætninger, der dækker følelsen, f.eks.: "Av!", "Jeg er vred!", "Jeg er forvirret!", "Jeg er ked af det!" "Jeg føler mig stærk!" "Hurrahh!".

Hvis du føler en klar impuls til at udtrykke noget, så gå evt. videre til metoden udtryk af kropsimpulser - eller bliv i stedet ved at være intenst opmærksom på impulsen, til den af sig selv forvandler sig til noget andet. Der kommer noget forskelligt ud af hver af de to fremgangsmåder - og begge dele er interessante forvandlinger.

Forvandling af følelser gennem udtryk

"Platformen" for udtryk er altid opmærksomhed på kropsimpulser med og uden fastholdelse. Her kan du opdage, at kroppen spontant har lyst til at udtrykke positive følelser eller negative gennem lyde, ord og bevægelser. Find ud af, hvilke bevægelser din krop har lyst til at gøre. Det gør du ved at føle små "tilløb" til bevægelser og derefter samarbejde med impulserne ved at overdrive dem. F.eks. kan du føle en impuls til at strække armene frem i en omfavnende bevægelse, til at slå med dem (husk altid madras under hænderne først!), eller til at strække dem i vejret i en begejstret bevægelse, der måske udtrykker ekstase. Eller du kan føle impulsen til at skære ansigter eller at sparke med benene i en "Gå væk" vrede. (Husk madras under først!)

Spænd op og slap af i spændinger

Du kan også støde på spændinger i kroppen. Det smarteste du kan gøre med spændinger, forvandlingsmæssigt set, er at spænde totalt op i dem - så intenst du kan - i 5-10 sekunder (dvs. overdrive spændingen) og derefter give slip igen og udføre opmærksomhed på kropsimpulser. Du må ikke spænde så hårdt op eller så længe, at det fremkalder smerte, men kun så meget, at du virkelig mærker en intensivering af spændingen!!

Bagefter, skal opmærksomheden både rettes mod det område, du lige har spændt op i, og mod kroppen som helhed. Der kan nemt ske noget - uforudsigeligt - begge steder.

Denne metode er langt den bedste til at opdage, hvilke følelser der (måske) gemmer sig i spændingen - hvad den "holder på". Der dukker ofte følelser frem af alle slags, og dem kan du så arbejde videre med gennem de andre metoder.

Selvom spændingen "bare" skyldes en forkert brug af kroppen, forkert arbejds- sove- eller siddestilling er spænd-op og slap af metoden fremragende til at korrigere spændingen.

Det er muligt at finde måder til at spænde op i og afslappe alle kroppens muskelgrupper, men det er alt for omfattende at gennemgå alle dem her! Der findes masser beskrivelser og ideer i bøger om f.eks.

- fysisk yoga
- "stretching"
- bioenergetiske øvelser
- øjentræning

Skær ansigter!

Det er vigtigt at huske, at en masse af de spændinger, der holder følelser tilbage, sidder i ansigtet og øjnene. En fremragende metode til selvforvandling af følelser og til at blive mere levende og udtryksfuld er derfor at skære ansigter. Mærker du spændinger i ansigtet - eller "dødhed" eller impulser, så overdriv dem helt ud i ekstreme grimasser, hold grimassen 5-10 sekunder, og lad så ansigtet falde tilbage på plads.

Gør det derhjemme, når der ikke er andre, så du ikke synes at det er "pinligt" at lade andre se de vanvittige udtryk. Eller gør det med mindre børn, der ofte vil juble og skære ansigter tilbage med en begejstring og vildskab, du vil blive inspiret af!!

Engang, jeg var i Fælledparken til dans og musik ved den kendte "Cafépavillon", mødte jeg en mor og hendes fireårige datter, som jeg ikke kendte i forvejen. "Samtalen" med den fireårige pige, en kommunikation, der på en eller anden måde gik i gang af sig selv, bestod i, at hun skar vilde ansigter af mig, og jeg skar vilde ansigter af hende i omkring 5 minutter - uden nogen samtale i ord! Det er da en introduktion, der vil noget. (Det må være det, svenskerne mener med deres udtryk "Lägge bort titlarne"!) Jeg blev straks perlevenner med både pigen og moderen - og er det stadig nu otte år senere!

Selv de største genier skærer ansigter:

Jeg sætter af og til kursusdeltagere til at skære ansigter af hinanden på denne måde - det er en vældig god måde at få latteren og livsglæden frem og skabe kontakt på ikke-ord planet.

Brug stemmen til udtryk!

En anden metode til at udtrykke sig er at bruge stemmen til at sætte lyde og ord på de følelser, der dukker op gennem opmærksomhed. Eksperimentér med lyde og korte klare sætninger, til det føles rigtigt (dvs., til der er overensstemmelse mellem den følte impuls og udtrykket).

Hvis du har behov for at råbe eller skrige i ikke-lydisolerede omgivelser, så brug pudeteknikken : Skrig ind i en stor, tung pude, som du presser mod munden, men kun mens du skriger/råber - dvs. på udåndingen. Fjern derefter helt puden fra munden, ånd dybt ind og pres den igen fast munden munden under næste skrig/udånding. Har du en god tung og solid pude til formålet, og du udfører tricket rigtigt, tager den 90% af lyden.

Skift mellem at udtrykke kropsimpulserne og at være opmærksom på dem. Bliv ved med dette, til du er afslappet, og energien flyder igen.

At ryste kroppen løs

- Ryst hele kroppen løs til hurtige rytmer. Bliv ved 5 minutter med fuld intensitet.

Hold øjnene lukkede under hele forløbet. Fokusér opmærksomheden på kropsimpulserne i hele kroppen: Energiniveau? spændinger? følelsestilstand?

Ret nu opmærksomheden mod det spontane åndedræt: Dybde? frekvens? ned i maven? op i brystet? føles det frit? hæmmet? Ret ikke på det, men vær opmærksom. Vær opmærksom på de spontane ændringer, de næste instruktioner fremkalder.

Find den bedst mulige jordforbindelse: Bøj lidt op og ned i knæene, og find ud af, hvilken position, der giver den stabileste kontakt med gulvet.

Hold fodfladerne i jorden, mens du ryster alle andre legemsdele. Dette er vigtigt!! Hvis du danser til rytmerne i stedet for, hvor du løfter og sænker fødderne, vil rystelserne i alle kroppen muskelgrupper blive meget mindre intense, så kroppen lukker mindre op. Gem danselysten i 5 minutter! Du kan altid danse efter at have rystet!!!

Lad kæben hænge: Dette gøres ved at gabe helt op, og derefter "slippe" i kæben så den hænger. Tænderne er adskilte, læberne er adskilte.

Start rystelserne med aktive armrystelser: Lad ikke armene svinge som to "dinglestænger", der følger resten af kroppen. Eksperimentér med forskellige armpositioner: nedad, udad, opad, bøjede osv. Eksperimentér med forskellige udsvingsstørrelser og hastigheder. Find den præcise rystemetode, der virker mest frigørende på din krop og giver åndedrætsfrigørelse.

Lad rystelserne brede sig til hele kroppen: Find en måde at få dit hoved med (vær ikke stivnakke). Løsn op i ansigtet og kæben og ryst dem med. Få skuldrene med. Hofterne. Benene. Det gælder ikke om at ryste i så store bevægelser som muligt eller så hurtigt som muligt, men om at finde den rystehastighed og det udsving, der giver dig den største oplevelse af at give slip på dig selv. Og det gælder om at finde en rytme, der gør det muligt for dig at få alle kropsdelene med i rystelserne.

Giv slip på åndedrættet undervejs: Du skal ikke udføre bevidst dybere vejrtrækning. Derimod vil den intense rysten føre til et spontant dybere og friere åndedræt.

Udtryk af kropsimpulser, f.eks. lyde, skrig eller gråd under rystelserne er ok, men kun de udtryk, der sker helt spontant. Læg vægten på at ryste totalt, og vend tilbage til rystelserne, så snart udtrykkene er forbi.

Udfør fremgangsmåden ved kun at ryste intensivt i fem minutter. (Det kan godt opleves som meget længe!) Sæt dig derefter afslappet, men med ret ryg, og mærk energierne suse igennem dig! Være opmærsom på alle energier, følelser, åndedræt etc., uden at gøre noget ved dem - dvs. vær blot en iagttager. Sid mindst fem minutter bagefter og mærk, hvordan tilstanden skifter. Prøv, om du kan huske, hvordan du havde det, før du gik igang.

Selvfølgelig kan du ryste uden musik, og det virker, men der kan komme meget mere kul under, hvis du ryster til noget musik, du godt kan lide og som gør dig glad. Rytmen i musikken skal være meget hurtig. På GT-kurserne bruger jeg forskellige etniske/trance/techno/house numre. Det bedste er, hvis du kan finde din yndlingsmusik af den art!

Du kan få et stort udbytte af bare fem minutters rysten alene, men i GT er rystemetoden også noget, vi anvender som opvarmning til GT-forløb, hvor vi så bruger alle de andre fremgangsmåder til at forvandle videre på de stærke energier, der er rystet løs.

Direkte tale

Anbring en fantasiudgave af problempersonen over for dig, og tal direkte til ham eller hende. Udtryk dine følelser og krav. Fortsæt til du føler dig afklaret over for personen.

Visualiser derefter præcis, hvordan du ønsker forholdet til ham eller hende skal være fremover, og lav eventuelt en bekræftelse, der siger det.

Læs meget mere om denne fremgangsmåde i kapitlet "Direkte tale".

 

Forvandling gennem positive bekræftelser

Positive bekræftelser som det modsatte
af dine negative overbevisninger

Skriv den negative overbevisning ned. Find den modsatte positive bekræftelse af den negative overbevisning, og skriv den ned. Sig den nogle gange, for at se om den føles rigtig. Hvis ikke så lav den om. Arbejd nu med bekræftelsen ved enten:

At gentage ordlyden.

Dette kan foregå tavst (som et slags "mantra"), og det kan så med fordel kombineres med opmærksomhed på kropsimpulser og visualisering. Eller
Sig bekræftelsen højt.

Sig den evt. til dig selv i spejlet. Eller find nogen, der vil stå model til at lytte til den og sige "Jaa! og "Bravo!" Eller skriv bekræftelsen igen og igen.
Visualisering af en bekræftelse

Se den ønskede tilstand for dig i alle detaljer, se andre menneskers reaktioner, mærk din egen positive tilstand. Brug evt. som inspirationskilde: Elisabeth Güler: Visualisering med kærlighed (Borgens forlag/Borgens bogklub).

Fra ydre ønske til essensbekræftelse

Her bruger du den indsigt, som er beskrevet i kapitlet om positive bekræftelser, der går ud på at finde den positive tilstand, som ligger bag ethvert ydre ønske. Hvordan, det hænger sammen, er beskrevet i kapitlet, og der er en meget illustrerende historie om et GT-forløb, hvor vi brugte færdigheden til at hjælpe en ven fra GT gennem en voldsom oplevelse af ulykkelig forelskelse.

Nedskriv det ydre mål f.eks:

 • Jeg ønsker mig flere penge
 • Jeg ønsker mig et godt hus/god lejlighed
 • Jeg ønsker mig en motorcykel
 • Jeg ønsker at finde en kæreste
 • Jeg vil være kendt/berømt
 • Jeg vil vinde i sportskonkurrencen, osv.

Når du har fat i et klart og stærkt ydre ønske går du videre til næste trin. Der spørger du dig selv: Hvis jeg opnåede _______ (mål), hvilken god følelse ville jeg så opleve ved det? Du forestiller dig altså, at du allerede har opnået målet og mærker, hvilke gode følelser det fremkalder i dig. F.eks:

 • Jeg ønsker mig flere penge = Tryghed
 • Jeg ønsker mig et godt hus/god lejlighed = Indre fred
 • Jeg ønsker mig en motorcykel = Følelsen af at være intenst i live og føle mig fri
 • Jeg ønsker at finde en kæreste = Være fyldt med kærlighed
 • Jeg vil være kendt/berømt = Føle sig værdifuld, føle sig elsket
 • Jeg vil vinde i sportskonkurrencen = Føle sig stolt over sig selv

(Dette er selvfølgelig ikke en "facitliste", men blot eksempler på essensfølelser, der kunne være knyttet til målene.)

Du ændrer nu følelserne til essensbekræftelser , f.eks.:

 • Jeg føler mig fuldstændig tryg!
 • Jeg føler dyb indre fred!
 • Jeg føler mig intenst i live!
 • Jeg føler mig fri!
 • Jeg er fyldt med kærlighed!
 • Jeg føler mig værdifuld! Osv.

At finde en essensbekræftelse, der svarer til målet, kan sommetider kræve to trin, måske særlig når der er tale om, at flere penge er det ydre mål:

Trin 1: Hvis du havde en masse penge, hvad ville du så bruge dem til?

Jeg ville tage på en kæmpe jordomrejse!!!

Trin 2: Forestil dig at du allerede har købt jordomrejsen og er ude at rejse. Hvilke følelser oplever du?

Jeg oplever herlig frihed, intensitet, og at jeg virkelig lever.

Sig igen: Jeg oplever herlig frihed, intensitet og at jeg virkelig lever!

Når du har fat i essensbekræftelsen bag det ydre ønske, går du til næste øvelse, hvor du siger essensbekræftelsen igen og igen, lige til du føler den 100%.

Denne øvelse er genial, fordi den kan løse op for næsten hvad som helst af frustrerende mål, hvor problemet er, at man har et mål, men "noget" (kan være alverdens tænkelige ydre eller indre forhindringer) samtidig hindrer opfyldelsen af målet. Ved denne metode går du elegant rundt om hindringen og "opnår målet" hurtigt og næsten uden anstrengelse....

Læs igen afsnittet om metoden i kapitlet om bekræftelser.

Rene essensbekræftelser

Du kan også lege med en eller flere af nedenstående essensbekræftelser. Esssensbekræftelser er positive bekræftelser, der ikke handler om noget ydre, men kun om en indre tilstand. Du vælger den, der ser sjovest ud, eller som provokerer dig mest, og så siger du den højt, igen og igen og igen. Det er vigtigt samtidig at vise bekræftelsen med kropssprog dvs. at det bliver en form for teater. Det gælder om at blive ved på trods af eventuelle reaktioner som "Nej, det her dog for pjattet, det passer jo slet ikke!" osv. Her er nogle essensbekræftelser:

JEG ER STÆRK!

JEG ER SMUK!

JEG ER SEXET!

JEG ER VÆRDIFULD! / JEG ER NOGET VÆRD!

JEG ER FRI! / JEG FØLER MIG FRI! / JEG ER FRIHED!

JEG ER FULDSTÆNDIG LYKKELIG LIGE HER OG NU!

JEG ER FYLDT MED KÆRLIGHED!

JEG ER TOTALT TILSTEDE HER OG NU!

JEG ER HELT MIG SELV!

JEG GØR DET, JEG HAR LYST TIL!

DET ER MIG DER BESTEMMER!

KÆRLIGHED I HJERTET
OG ENHED MED HELE UNIVERSET!

Disse essensbekræftelser er naturligvis kun eksempler, du kan selv lave et ubegrænset antal nye. Men husk: De handler kun om tilstanden i sind/krop og indeholder ingen ydre betingelser for at være i tilstanden!

Fastholdelse af negativ følelse/overbevisning + gradueret dybere åndedræt

Notér følelsen/overbevisningen ned i kort form. Fasthold under selvforvandlings-forløbet igen og igen det emne, du ønsker at forvandle.

Træk vejret dybt én gang. Læg mærke til alle ændringer i følelser, billeder og tanker. Træk vejret dybt to gange, læg mærke til ændringer. Hvis der kommer interessante nye følelser, erindringer eller indsigter, så nedskriv dem.

Fortsæt med graduering af antal åndedræt helt i dit eget tempo, men hold antallet meget lavt (kun op til 6 åndedræt i træk) - og giv dig ikke til at "pumpe løs". Forcer ikke dig selv, men giv dig selv masser af tid til at mærke efter. Det gælder ikke om at "sætte kul på" og tvinge dig selv, men om at være intenst opmærksom i processen. Få dybe åndedræt skaber meget store ændringer - hvis du er opmærksom!!

Denne metode kan også bruges til at stille et spørgsmål til din indre stemme/dit højere selv, så venter du på et svar og laver samtidig gradueret dybere åndedræt. (Fasthold mentalt spørgsmålet.)

Lær i øvrigt at lade dit åndedræt blive spontant dybere og friere under selvforvandling i GT.

Affixering af fastlåst opmærksomhed

Affixering består i at skifte mellem udadvendt og indadvendt opmærksomhed. Skift mellem instruktion 1 og instruktion 2 - frem og tilbage:

1. Luk øjnene og vær opmærksom på den negative følelse/ det negative erindringsbillede/ den negative overbevisning etc. - indtil du har stærk opmærksomhed på det / den.

2. Åbn øjnene, lav udadvending på dig selv (alle de variationer, du mestrer, kan bruges) - indtil du har en rimeligt god opmærksomhed på omgivelserne og ikke har ret megen opmærksomhed på de negative ting indadtil.

1. Luk øjnene og vær igen opmærksom på den negative følelse/erindringsbillede/overbevisning, indtil du igen har stærk opmærksomhed på det/den.

Fortsæt derefter med at skifte frem og tilbage mellem total opmærksomhed på negativ følelse/erindringsbillede/overbevisning etc. og total opmærksomhed på omgivelserne, indtil du oplever et stærkt positivt skift: Lettelse, indsigt osv.

Gå så ikke videre end til dette "gode punkt". Slut altid med ekstra udadvending.

Forvandlinger udelukkende gennem skift af opmærksomhed

Affixering er en vigtig færdighed til akut at håndtere næsten hvad som helst, man føler sig overvældet af. Og den egner sig usædvanlig godt til selvforvandling. Det er vigtigt at erfare sig til, at der ikke kun er tale om, at man så at sige giver slip på en negativ følelse eller erindring, der derefter "forbliver sig selv" og genarkiveres i sindets "database". Nej denne "nu giver jeg dig opmærksomhed - nu trækker jeg min opmærksomhed væk" metode skaber ofte store forvandlinger af det negative, får nyt til at dukke op fra det ubevidste, skaber pludselige indsigter, overraskende forløsninger osv.

Affixering har en enestående evne til at "få noget til at ske"- uden at man gør andet end at skifte frem og tilbage.

Jeg har selv haft enorm glæde af affixering, f.eks efter sociale begivenheder, hvor jeg har fået en masse "input" - blandet godt og dårligt, men overvældende - der gik ud over min evne til at forabejde alle indtrykkene her og nu. Et eksempel på dette kunne være efter en kursusdag med 7 timers intens undervisning og samvær med elever. Jeg har efter sådanne begivenheder kunnet fremkalde en umiddelbar frigørelse fra følelsen af at være overvældet af indtryk, f.eks blot ved at anvende affixering på vej hjem i S-toget.

Nogle gange - f.eks. efter en fest - har jeg været meget overvældet, fordi indtrykkene har været intense og mangeartede, og de er kommet hurtigt efter hinanden. Jeg har så brugt timevis med affixering bare for at nå til det punkt, hvor min opmærksomhed spontant vendte sig mod andre ting.

Da alle elever på et GT-grundkursus havde prøvet affixering, udbrød en en af dem engang: "Når den her metode er så god, som vi kan se den er, hvorfor skal vi så overhovedet lære andre fremgangsmåder?" Det er selvfølgelig en skøn feedback, men svaret er, at man ofte får brug for én eller flere andre metoder til at håndtere følelser, reaktioner og billeder, der dukker op gennem brugen af affixering.

Gåtur og løbetur som affixering

Jeg er sikker på, at mange mennesker spontant har opfundet denne metode til bearbejdning af overvældende indtryk. F.eks er der mange, der går en rask tur - eller løbetræner - samtidig med at de "tænker over tingene". Hvis vi kunne følge den pågældende, og samtidig se ind i hans eller hendes oplevelsesverden, ville vi (sandsynligvis) opdage, at han eller hun skiftevis retter opmærksomheden mod tanker og følelser, der føles overvældende, og mod træer, dyr, himmel osv. - smukke ting. Og dermed bliver gåturen eller løbeturen netop til affixering. At bevæge kroppen bidrager til affixeringen, men jeg tror udbyttet af at gå en tur kan tidobles ved at være bevidst om præcis, hvordan man affixerer.

Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at man ikke kan gaae fra den. Naar man saaledes bliver ved at gaae, saa gaaer det nok.

Søren Kierkegaard

Affixering gennem dagbog

En metode til selvforvandling af negative eller overvældende oplevelser, som er vidt udbredt, kendt og anbefalet, er dagbogsskrivning, hvor man fortæller dagbogen/sig selv om oplevelserne og skriver dem ned. Denne metode bygger også i vidt omfang på affixering. Man er både opmærksom på de problematiske følelser og erindringerog på den ydre verden her og nu: Papiret, kuglepennen, den fysiske skriveproces, skrivebordet osv. Vægtningen af indadvending og udadvending er her så tilpas afbalanceret, at affixeringen foregår "af sig selv" og under ens egen kontrol. Skriver man længe nok mister erindringen og følelserne (ofte) deres greb. (Har man desuden ordet i sin magt og lever et ekstraordinært liv, kan dagbøgerne også være ualmindeligt underholdende for andre, læs f.eks. Anais Nins mange dagbøger).

Om selvforvandling af traumatiske oplevelser

Det er er svært at lave selvforvandling af stærkt traumatiske oplevelser. Man vil f.eks. med stor sandsylighed føle føle sig overvældet af den fremgangsmåde, hvor man hele tiden forbliver indadvendt og forvandler traumet ved gentagne gange at opleve det fra begyndelse til slutning. (Denne metode er beskrevet detaljeret i kapitlet om forvandling af traumatiske erindringer.) Man kan meget let køre fast i forsøget. Det kræver en guide til at overskue den komplekse situation og betjene forvandlerens "holografiske tids-dvd".

Men er en traumatisk oplevelse af en eller anden grund allerede genaktiveret, så man ser billederne og oplever følelserne i hændelsen, er affixering en vældig god metode til at forløse og forvandle indholdet. Man skal bare blive ved med at skifte frem og tilbage mellem indre opmærksomhed på erindringen og udadvendt opmærksomhed, indtil forvandlingen og indsigten kommer "af sig selv".

Når man forvandler en traumatisk erindring på denne måde, retter man ikke opmærksomheden mod noget bestemt punkt i erindringen, men oplever blot det, der spontant dukker op fra den, når man retter opmærksomheden indad. Det er en rigtig dårlig ide at stoppe, mens den traumatiske oplevelse endnu har grebet om en. Det kan kræve vedholdenhed at affixere en traumatisk erindring, men det er umagen værd!

 

Grundregler for selvforvandling

Jeg har udarbejdet en samling grundregler for selvforvandling i GT Det er overordnede grundregler, der svarer til grundreglerne for udvekslings-GT. De er nødvendigvis meget forskellige fra udvekslingsreglerne, fordi man så at sige er både guide og forvandler her. Og man skal have sin opmærksomhed på både præcis hvilken færdighed, man aktuelt skal anvende og på at mærke, hvad der sker med sind og krop, når man avender metoden. Her er reglerne:
Fokusér på at opnå en essensfølelse!

Bliv ved med at være fokuseret på at nå frem til en positiv essensfølelse, og vend hele tiden tilbage til at bekræfte den, efter at du har fjernet en eller flere modstande mod den. Gå direkte efter opnåelse af en positiv essensfølelse. Betragt alle andre tilstande (negativt ladede billeder, negative følelser, negative overbevisninger, negative erindringer, negative kropstilstande, dementi-hændelser fra omverdenen, osv.) som "modstande" der skal ophæves, afskabes, fjernes, forvandles.

Forvandl alle modstande ved at overdrive dem
eller forestille dig, at du selv skaber dem!

Ved at overdrive dem overtager du bevidst skabelsen af dem. Du kan også forvandle dem helt stille ved at forestille dig, at det er dig selv, der her og nu skaber det uønskede negative - og derefter vælge at holde op med at skabe det!

Positiv afslutning!

Fortsæt altid forvandlingsprocessen frem til positiv afslutning af et forløb = positive følelser og udadvendt opmærksomhed.

Dette kan du gøre ved at fortsætte med den positive bekræftelse og/eller bruge selv-udadvending, affiksering, og positive oplevelser, indtil du er i en positiv og udadvendt tilstand.

Stop ved positivt skift!

Gå ikke videre med processen, efter du har opnået et tydeligt positivt skift, positive følelser og indsigt. (Påmindelse: Indsigt = Du ved nu noget om dig selv, som du ikke vidste før du udførte selvforvandlingsprocessen.)

Definer en forvandlingsperiode!

Definer en bestemt afgrænset periode for dig selv ved at sige klart "start!" og "stop!" til dig selv, og brug udelukkende denne tid til selvforvandling. Tilrettelæg den så intet forstyrrer dig. Sluk mobilen!

Overvæld ikke dig selv!

Det lyder måske ret spøjst! Det er nemt at forstå, at andre kan overvælde en, eller at livets hændelser kan overvælde, men det er bestemt også muligt at overvælde sig selv. Det gør man ved billedlig talt at "bide for stor en mundfuld af kagen" - at bruge færdighederne på måder, der genaktiverer mere på én gang, end man aktuelt evner at forvandle til positiv energi. Jeg vil dog fremhæve, at udvekslings-GT rummer betydeligt større risiko for denne overgenaktivering. Det er blandt andet derfor alle grundreglerne for GT er der - hvis man overholder alle grundreglerne til punkt og prikke, er risikoen for at genaktivere mere end forvandleren aktuelt evner at forvandle til fri energi minimal

Hvis det føles for overvældende at gå ind i noget, så gem det!! Lav i stedet selv-udadvending og/eller positive oplevelser og/eller affixering.

Affixering er en meget velegnet teknik til at konfrontere emner, der er meget overvældende og smerteladede. En god anvendelse af affixering kræver, at fremgangsmåden er helt indarbejdet, så man kan den på "på rygmarven" i situationer, hvor man har helt kontrol over situationen og der ikke er risiko for overvældelse. Ved at lære affixering får man så at sige selv foden på speederen/bremsen, og man kan selv vælge, hvor meget følelsesmæssigt provokerende, man vil konfrontere af gangen.

Lær fremgangsmåderne udenad!

Øv dig så meget på dem, at du ikke skal bruge energi på at huske, hvad du gør, når du har brug for færdighederne! Lær dem udenad, så du kan huske dem i enhver situation. Lær alle dem, du føler virker på dig, så du kan prøve mange forskellige på samme situation. (Indtil du finder en der virker godt).

Gør noget hver eneste dag!

Brug noget tid på at dyrke selvforvandling hver eneste dag, også selvom du ikke lige er akut genaktiveret på noget.

Skift mellem positiv og negativ!

Brug det grundprincip at skifte frem og tilbage mellem det negative og det positive. f.eks.: Forvandl en negativ følelse skiftevis med, at du bruger en bekræftelse på den modsatte eller ønskede følelse.

Elller skift mellem en negativ tolkning af en bestemt livssituation og en positiv tolkning. (Dvs. det er ikke bare "reframing" af en negativt oplevet livssituation, men et skift frem- og tilbage mellem den negative tokning som var udgangspunktet før forvandlingen, og den positive).

Vær skiftevis "den indre kritiker" og den der bliver kritiseret (og sig: "Hold kæft!"). Gå fuldstændig ind i hver af disse underpersonligheder.

Lynreparationer

Hvis du "lige nu" skal tackle en negativ tilstand hurtigt, så brug affixering, positive oplevelser (værdsættelser, fantasier, erindringer) og ren udadvending, til du har opnået en god tilstand. En sådan lynreparation kan ofte gøres på få minutter - hvis du vel at mærke kan dine fremgangsmåder så godt, at du husker dem i kritiske situationer.

Hold kroppens energiniveau oppe!

Det gør du ved gennem sund mad, motion og kropsøvelser (f.eks yoga), kosttilskud, der forbedrer energiniveauet og evt. medicin der korrigerer kropslige fejlfunktioner og så videre. Jo højere det rent kropslige energiniveau er, des lettere forvandler man negative følelser og overbevisninger til positive essensfølelser og positive overbevisninger.

Ingen spirituel oplevelses-imperialisme!

De mange GT-færdigheder til selvforvandling, er, som du kan se, totalt rensede for tilhørsforhold eller associationer til bestemte religiøse retninger eller grupper. De forudsætter ikke tro på bestemte mytologiske forestillinger, f.eks. om mestre, farvesymbolik, chakrasymboler, religiøse symboler, mantraer, guddomme, osv.

GT's "jordemoder"-princip går igen i holdningen til selvforvandling. Ingen af teknikkerne forudsætter forskellige visioner, symboler, farver, osv. stedet bruges enkle GT-færdigheder til at fremkalde forvandlinger, der går i retning af positive essensfølelser og positive overbevisninger.

Da GT anvender den udvidede bevidsthedsmodel, der omfatter alle typer oplevelser, er det nemt at acceptere alle de oplevelser, metoderne til selvforvandling (og gensidig brug af metoderne) kan give.

Mange former for meditation, (men bestemt ikke alle) forudsætter den mediterendes forhåndstro på eller forhåndsaccept af en specifik metafysisk overbygning. Det forekommer mig f.eks. uvist, om de aurafænomener, chakra-visioner, symboler, guddomme, mestre, stråler, indvielser, osv., som mange utvivlsomt oplever, har den karakter af "objektive" fænomener, som det forudsættes inden for adskillige new age retninger. 

I megen meditationsundervisning tages det for givet, at et bestemt chakra-system (og de dertil knyttede symboler, farver, osv.), har nærmest samme objektive karakter, som den anatomiske placering af leveren, nyrerne, hjertet, osv. Jeg anser det modsat for sandsynligt, at der er tale om kreativ visualisering, så de oplevelser, man får, kommer til at svare til den metafysiske model, man undervises i. Min antagelse støttes blandt andet af, at f.eks. chakra-symbolerne, deres farver, placeringen af dem, osv. er forskellige fra system til system, og af at de mestre og andre åndelige væsener, man skal opleve, er vidt forskellige fra retning til retning. 

Det er i sig selv uproblematisk at acceptere det brede spektrum af oplevelser, mennesker kan have. Problemet kommer først, når der bliver tale om det, jeg kalder spirituel oplevelses-imperialisme, dvs. at bestemte spirituelle retninger eller læremestre påstår, at én bestemt måde at opleve tingene på, er den rigtige. Sindets - fantastiske og vidunderlige - evne til at manifestere alverdens forskellige oplevelser og indhold tvinges derved ind i et stift system af "rigtige" oplevelser.
 
Selvforvandling er mulig uden nogen form for tro. Det er muligt at forkaste alle forhåndsopfattelser af, hvad man skal opleve, og rent eksperimentelt give sig en fremgangsmåde i vold, og acceptere alle de oplevelser, der kommer op, som "rigtige".

Ren åndedrætsopmærksomhed

Sæt dig behageligt til rette med rank, men ikke stiv ryg. Luk øjnene. Vær nu opmærksom på, at du trækker vejret. (Det tør jeg vædde på at du gør!) Iagttag nu åndedrættet med en opmærksomhed, der er så intens, at du udelukker alt andet. Følg åndedrættet i næsen, og/eller brystet og maven. Overvåg åndedrættet som en høg: Få hvert eneste ind- og udadgående åndedræt med i din opmærksomhed.

Der vil uundgåeligt opstå forstyrrelser. Det er ligegyldigt, hvilken forstyrrelse, der er tale om - du vender blidt, men bestemt tilbage til åndedrættet, når du bliver opmærksom på forstyrrelsen! Typiske forstyrrelser er:

 • At du bliver forstyrret af ydre lyde. Løsning: Registrer, at du er blevet forstyrret af lydene og vend tilbage til opmærksomheden på åndedrættet
 • At du bliver forstryrret af tanker. Der går ikke lang tid før du opdager, at tænker på fortiden, fremtiden eller noget tredje. Løsning: Når du bliver opmærksom på, at du tænker i stedet for at være opmærksom, vender du blidt tilbage til åndedrættet.
 • At du bliver forstyrret af negative følelser - løsning vær opmærksom på, at du er blevet forstyrret af en negativ følelse og vend tilbage til åndedrættet.
 • At du bliver forstyrret af smertefølelser, der skyldes at du er ukomfortabel i din siddestilling. Løsning: Ret straks siddestillingen til en behagelig opret siddestilling. Og vend tilbage til opmærksomhed på åndedrættet.

Så enkelt er det - og så svært. Det der står her på få linjer kan kræve års træning at mestre, så alle forstyrrelser håndteres let og elegant!!

Den bedste ven, du kan have under træning af åndedrætsopmærksomhed, er Jack Kornfields bog Meditation for beginners,  dansk oversættelse: Meditation for begyndere (Borgens forlag 2009). Her gennemgår Kornfield (der er buddhistisk meditationslærer) kort og kontant alle praktiske sider af denne specifikke metode, og der er så en Cd med bogen, som instruerer dig i fem trin til beherskelse af ren åndedrætsopmærksomhed. Næsten uden at du bliver gjort til buddhist af den grund!!

Hvis du først er i den rolige centrerede dybe tilstand, åndedrætsopmærksomheden gerne skulle føre frem til, er det efter min personlige opfattelse et afgørende tigerspring at stoppe med at rette opmærksoheden mod åndedrættet og rette opmærksomheden mod sig selv. Det er det, jeg kalder opmærksomhed på opmærksomhed eller opmærksomhed på at være bevidst. Der er et helt afsnit, der beskriver opmærksomhed på opmærksomhed, nedenfor.

Hvis man går virkelig dybt med selvforvandling, kan den føre til de dybeste metafysiske spørgsmål om universets og bevidsthedens natur, tidens og rummets gåder, formålet med at være her, dødens natur, ens egen dybere identitet osv.

Jeg har lyst til at understrege: GT giver ikke forhåndssvar på disse evige spørgsmål. GT-metoderne skaber derimod muligheder for, at den enkelte finder sine egne selvoplevede svar gennem en intensiv selvforvandling - helt blottet for dogmatisk tro og religiøse læresætninger. 

Dette "uvidenhedens evangelium", hvor der ikke er forskellige sikre og faste læresætninger, er et budskab, mange ikke kan kapere. De har for stort et behov for, at andre mennesker fortæller dem, hvad der er sandt og rigtigt, og hvad de skal tro og mene om de yderste spørgsmål.

Derfor er der masser af budbringere, der er mere end villige til at levere tro - faste og sikre overbevisninger om, hvordan tingene hænger sammen. Lige fra forstokkede materialister, der føler sig overbevist om, at der ikke findes noget som helst uforklarligt ud over det, de fysiske sanser kan erkende, over dogmatiske kristne, islamiske, hinduistiske og buddhistiske fundamentalister til et væld af (ny)religiøse trossystemer. De har hver især deres særlige dogmer, spirituelle hierakier, guder og symbolverdener. Det er dog en trøst, at alle disse skråsikre og tit selvretfærdige trossystemer modsiger hinanden så meget, at hvis det ene er rigtigt, så er alle de andre forkerte!

Søgende mennesker, der ikke kan leve med selv at skulle opdage deres egen sandhed om de dybe eksistentielle spørgsmål, bruger i stedet den strategi at udvælge sig ét enkelt trostilbud. De oparbejder derefter en formidabel evne til at vende det døve øre til konkurrerende retningers trossætninger, mytologier og gudeverdener.

Derfor er vi desværre i vor tid vidner til en situation, hvor mange mennnesker går direkte fra den ateistisk-materialistiske dogmatik over til en religiøs dogmatik, når de fornemmer, at der er mere mellem Himmel og Jord end som så.

GT-metoderne er et tilbud til de, der er så antiautoritære, at de ikke er tilfredse med at erstatte én spændetrøje med en anden, én dogmatik med en anden, men som ønsker frihed til selv at udforske sindets dybder og højder.

Er du mon en af de vovehalse?

Hvis du føler dig grebet af disse høje - eller dybe eller kosmiske eller mystiske - perspektiver kan du udvide dit perspektiv stærkt ved at læse min bog Ekstasens nødvendighed. Du kan læse en smagsprøve fra den her..

Min gode ven gennem mange år, Svend Trier, har skrevet en bog om selvforvandling, Meditation - en rejse tilbage til dig selv (Politikens Forlag 2007), der er ganske udogmatisk og fri af religiøse tilknytninger. Han skelner meget klart mellem organiseret religion og ægte spiritualitet, der er dogmefri selvudforskning. Bogen indeholder lettilgængelige beskrivelser af mange forskellige fremgangsmåder og en cd med tre forskellige guidede meditationer: Åndedræt, mantra og taknemmelighed. En god hjælp til selvforvandling!

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?