Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at forvandlerens kropstilstand i almindelighed (ernæring, søvn, motion, sygdom, osv.) i allerhøjeste grad påvirker forvandlingsprocessen. Jo højere og bedre et energiniveau, kroppen kan mønstre før et GT-forløb, des bedre gennemarbejdes negative indhold i sindet. (Se også afsnittet om samspillet mellem positiv energi og gennemarbejdning af negativt indhold). 

Hvis kroppen er i en lavenergi-tilstand, er der en tendens til, at den så at sige "opsuger" den ekstra energi, som GT har skabt, og derved annullerer den positive virkning. Det kan ske, at energiniveauet er ikke tilstrækkeligt højt til at tackle de negative følelser og overbevisninger, og at et GT-forløb derfor "kører fast". 

Hvis kroppen ikke indeholder en optimal mængde af bestemte vitaminer, mineraler eller andre næringsstoffer, eller der er tale om visse fejlfunktioner i kroppen (f.eks. problemer med for lavt/højt blodsukker, eller for højt/lavt stofskifte), kan dette påvirke forvandlerens tilstand negativt.

De rigtige kosttilskud (eller den rigtige medicin) kan øge forvandlerens almentilstand betydeligt. Motion, yoga, tai chi, osv. har også i sig selv en gunstig indflydelse på humør og energi. Derfor er det muligt at hjælpe mennesker, der ikke er motiveret til f.eks. GT, alene via en forbedring af den kropslige tilstand.

Men i sammenhæng med GT sikrer en optimal kropstilstand, at fremgangsmåderne virker optimalt.

Der har naturligt nok altid været stor interesse for de naturmedicinske og alternative metoder i GT-miljøet, og adskillige GT'ere praktiserer forskellige grene inden for dette (f.eks. blomstermedicin, alternativ ernæring, kinesiologi, zoneterapi, osv.). Disse ting er ikke en del af GT, men færdigheder, deltagerne har hentet andetsteds fra. Det ser ud til, at f.eks. brugen Bach's blomstermedicin er fuldt ud foreneligt med GT-fremgangsmåderne eller måske endog kan lette processen. 

GT og "stoffer"

Med hensyn til brug af alkohol, narkotika, psykedelika, psykofarmaka osv. har GT den regel, at forvandleren skal fortælle sin guide om sin eventuelle indtagelse af sådanne stoffer, og at forvandleren skal overholde de eventuelle aftaler, der indgås med guiden, om at undlade brugen af visse af disse stoffer. 

Jeg giver i det følgende nogle retningslinier for, hvordan brugen af forskellige typer stoffer er henholdsvis forenelig og uforenelig med at udøve GT. Betragtningerne gælder kun de problemer, der er forbundet med samtidig indtagelse af disse stoffer og udøvelse af GT, og ikke alle de problemer, der i øvrigt kan være forbundet med at bruge disse stoffer. Der er tale om generelle betragtninger over dette samspil mellem stoffer og GT. I praksis må forvandler og guide tage konkret stilling i hvert enkelt tilfælde.

Alkohol og narkotika

Udøvelsen af GT er uforenelig med misbrug både af alkohol og narkotika, idet indtagelsen af disse stoffer påvirker krop-psyke-mekanismen på så lunefuld en måde, at GT-metoderne vil have en begrænset værdi. 

Det er desuden højst tvivlsomt, om personer, der er inde i et misbrug af alkohol eller indtager narkotika, er i stand til at udvise den gensidige sociale ansvarlighed og den klarhed i guiderollen, der kræves ved deltagelse i kurser og ved gensidig udveksling af GT. 

GT er derfor en forvandlingsmetode der er ikke egner sig til afvænning af alkohol- og narkotikamisbrugere. 

Først efter at disse mennesker på anden måde er kommet fri af deres misbrug, kan de have glæde af GT. De kan derefter bearbejde de underliggende følelser af psykisk smerte og/eller spirituel længsel, der lå til grund for, at de oprindeligt påbegyndte misbruget af alkohol eller narkotika. 

GT-kurserne har været til stor gavn for enkelte personer, der tidligere havde været ude i misbrug af alkohol eller narkotika, men nu var helt fri af misbruget, og ønskede at gå dybere i en personlig udviklingsproces.

Psykedeliske stoffer

Der er ingen tvivl om, at psykedeliske stoffer som lsd eller ecstasy lynhurtigt kan åbne adgang til dybt fortrængte traumer og til andre lag af det ubevidste, f.eks. transpersonlige oplevelser, ekstase osv. Den bedste beskrivelse af lsd og andre psykedelika brugt til personlig og spirituel udvikling er uden tvivl Stanislav Grofs banebrydende bøger.

Det kæmpestore problem i forbindelse med at bruge psykedeliske stoffer til at accelerere en indre forvandlingsproces, er at de mennesker, der indtager psykedelika, kan komme ud i stærkere oplevelser, end de kan klare at forløse. Den store risiko er, at de efter at stofvirkningen er ophørt sidder fast i negativt indhold af sindet, som på stærkt uheldig måde farver hverdagens oplevelser, en situation der kan være meget svær at "reparere". 

Ved de stoffrie GT-fremgangsmåder er processen helt anderledes. Forvandleren har selv "foden på speederen", dvs. bestemmer i udstrakt grad hvor meget negativt indhold, der skal frem i bevidstheden på én gang. GT-grundreglerne sikrer desuden, at alt det, der er dukket op under et forløb, færdig-forvandles, og at forvandleren efterlades med positive følelser og udavendt opmærksomhed. (Se kapitlet om udadvending mht., hvordan dette gøres i praksis.)

Derfor bruger vi aldrig psykedeliske stoffer til at accellerere processen i GT.

Psykofarmaka - neuroleptika

Anti-psykotisk medicin (neuroleptika) lægger låg på adgangen til det ubevidste materiale, hvilket kan være det helt rigtige at gøre, når truende, angsprovokerende og negativt indhold overvælder et menneske, f.eks. i psykotiske eller grænsepsykotiske tilstande. Den strategi, der ligger i atlægge låg på alle de forstyrrende oplevelser ved hjælp af antipsykotisk medicin, kan i visse tilfælde være uforenelig med en GT-forvandlingsproces. Men modsat har jeg mindst én gang set en kombination af moderate mængder anti-psykotisk medicin (det var Truxal) og hyppige GT-forløb fungere godt. Forvandleren var inde i en krise af den art, Grof beskriver som en typisk "spiritual emergency" (spirituel nødtilstand/frembrud). Der var her tale om en decideret kundalinivækkelse. Presset fra transpersonlige oplevelser (f.eks. hele serier af dødsoplevelser fra tidligere liv) var så stort, at der stadig var rigeligt at arbejde med i GT, samtidig med at medicinen skaffede forvandleren evnen til overhovedet at kunne sove og fungere nogenlunde i hverdagen.

Jeg vil også fremhæve at brugen af positive, ressourcestyrkende GT metoder som udadvending, positive oplevelser og bekræftelser har fungeret meget fint i de tilfælde, hvor jeg har været inviteret til at præsentere og øve disse færdigheder med psykiatri-brugere i "recovery"-fasen.
Antidepressiv medicin

En depressiv tilstand er selvfølgelig i sig selv en smertefuld oplevelse. Men ydermere kan den tilstanden bevirke, at den depressive ikke orker at række ud efter den hjælp, han eller hun helt sikkert har brug for. 

En depression kan kraftigt hæmme anvendelsen af GT-færdighederne på vedkommende, fordi energiniveauet og gå-på-modet er helt i bund. Det kan derfor være en god idé, at den depressive prøver lægeordineret antidepressiv medicin i de tilfælde, hvor han eller hun er så deprimeret, at det ikke bare hæmmer vedkommendes liv, men samtidig vanskeliggør at hjælpe med GT-metoder. 

Anti-depressiv medicin kan i visse tilfælde give et menneske det gå-på-mod, der skal til for at orke at transformere de negative følelser og negative overbevisninger. Medicinen kan så at sige anbringe forvandleren i cirka samme udgangsposition for selvforvandling som andre ikke-deprimerede.

Der er lavet en del forskning på forholdet mellem brugen af antidepressiv medicin og brugen af kognitiv terapi mod depression. (Kognitiv terapi er en terapiform, der lærer klienten hele tiden at være opmærksom på og bryde negative tankemønstre og erstatte dem med positive. Kognitiv terapi har derfor elementer fælles med den del af GT, der består i at bruge positive bekræftelser mod negative mønstre.) Forskningen viser, at kognitiv terapi virker og at medicin virker - cirka lige godt. Forskningen viser også at den bedste virkning i mange tilfælde opnås ved at kombinere kognitiv terapi med medicin.

 

Naturmedicinske alternativer

Perikon

Der er en glidende overgang melllem kosttilskud og egentlig medicinsk antidepressiv behandling. Eksempler fra denne glidende overgang er perikon-ekstrakt, der nu er et godkendt naturlægemiddel. Forskning har dokumenteret en lige så effektiv virkning på depressive tilstande som egentlig medicin. Det har normalt færre bivirkninger end medicin. Vær opmærksom på, at der kan opstå problemer mht. interaktion med forskellige typer lægemidler (svækkelse eller forøgelse af deres virkning).

Rosenrod

Et andet interessant præparat, der også er godkendt som naturlægemiddel i Danmark er rosenrod (Rhodiola rosea), der på visse måder minder om stress-bekæmpende "adaptogener" som Ginseng og Eleuthero (russisk rod). Men i modsætning til disse mere kendte produkter har rosenrod samtidig en antidepressiv effekt, fordi det påvirker transmitterstofferne i hjernen på en måde, der ligner antidepressiv medicins. Jeg tror personlig, at brugen af rosenrod vil vinde stærkt indpas, efterhånden som de forskellige gode virkninger (hvoraf mange ikke er omtalt her) bliver kendt i videre kredse.

L-tryptofan

Et tredje interessant naturmedicinsk stof der påvirker depressive tilstande er aminosyren l-tryptofan.Denne aminosyre omsættes af kroppen til serotonin i hjernen. En forøget mængde serotonin i hjernen er også en virkningsmekanisme i mange typer antidepressiv medicin. L-tryptofan må ikke sælges i Danmark, men det er godkendt som almindelig håndkøbsmedicin i Tyskland, hvor det sælges på apoteker. Det kan også købes på internettet.

5-htp

Et fjerde interessant naturmedicinsk produkt er 5-htp, der er et plantepræparat udvundet af planten griffonia simplifica. 5-htp øger også mængden af tilgængelig serotonin (og andre transmitterstoffer) i hjernen. 5-htp må ikke sælges i Danmark. Det kan dog købes på nettet i flere EU-lande.

Magnesium

Endelig har jeg lyst til at gøre opmærksom på mineralet magnesium. Mangel på dette mineral er blevet kædet sammen med depression. En forfatter på nettet, George Eby, kæder al depression sammen med magnesiumunderskud og har skrevet en hel netbog bare om dette emne. Jeg fristes til at kalde ham "magnesium-manden".

OBS: Det er yderst vigtigt hvilken form for magnesium, man bruger. Magnesiumoxid, der udgør eller indgår i billige præparater, er fuldstændig værdiløst. Magnesiumcitrat, som du let kan få fat på er et af de gode magnesiumsalte til formålet. (Læs ovenstående link).

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?