Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Grundregler for GT

Grundreglerne gør GT til noget specielt i forhold til næsten al anden personlig og spirituel udvikling.

Grundreglerne som "færdselsregler" for GT

Grundreglerne er præcise og veldefinerede regler for, hvad guiden og forvandleren må og skal gøre i forbindelse med de gensidige GT-forløb, og er ikke leveregler til brug i dagligdagen. Det er en praktisk-etisk regelsamling, der blandt andet har til formål at beskytte forvandleren i et GT-forløb mod guidefejl og psykiske overgreb af forskellig art. 

Et GT-forløb er nemlig ikke en hverdagssituation, men en speciel og nøje tilrettelagt situation, der stiller bestemte krav til både de fysiske omgivelser og guidens måde at forholde sig på. 

Det er total tryghed, der bedst får forvandlerne til at lukke op for de smertefulde følelser og de dybe lag, der ofte arbejdes med i GT. Vi arbejder med at skabe en situation, hvor forvandleren tør give sig hen i det, der kommer op, fordi han eller hun på forhånd er sikret mod fejlgreb. 

Grundreglerne er lige så vigtige som selve færdighederne. Man kan måske sammenligne indlæringen af fremgangsmåderne med at lære at køre bil. Man lærer, hvordan man bruger speeder, gear, rat, etc. Hvis man derefter sender nogen ud i trafikken, uden at lære dem alle færdselsreglerne vil de være til fare for sig selv og omgivelserne, da de intet har lært om, at de skal køre i højre side, stoppe for rødt, osv. Grundreglerne er færdselsreglerne for GT. 

Mange mener, at man ikke kan opstille regler for, hvad der er god og dårlig guide- (og forvandler) opførsel, og i sagens natur ikke kan pålægge guiden nogen som helst begrænsninger for hans eller hendes intuition, og hvad der "føles" rigtigt. I I modsætning hertil præciserer vi i GT, at "brug af intuition" eller almindelig fumlen rundt uden klare kriterier for godt og dårligt ikke retfærdiggør overtrædelser af disse regler. 

Reglerne bygger på mange års erfaring med GT (og også på grundlæggende principper fra visse andre udviklingsmetoder; de er f.eks i god overensstemmelse med Stanislav Grofs grundholdning til guide-forvandler relationen. )

Grundreglerne er ikke almindeligt anerkendte regler for personlig og spirituel udvikling Det er faktisk ofte sket, at en kursusdeltager, der har været til andre fremgangsmåder, når han eller hun træner grundreglerne, udbryder noget i retning af: "Nu forstår jeg pludselig, hvad jeg har været utilfreds med. Jeg har været i ......, og det har jo ikke været andet end én stor overtrædelse af grundreglerne! Men min behandler har altid fået mig til at føle, at det var mig, der var noget i vejen med."  Her er et brev fra en kursusdeltager, jeg fik 2009, mange år efter hun tog GT-kurser:

Kære Klaus!
Jeg takker dig ofte i tankerne for alt, jeg har lært af dig. Og jeg finder det stadig rigtigt og brugbart. Der er så mange terapeuter derude, som ikke overholder de mest simple regler for terapi. De gir gode råd, fortæller forvandlerne, hvordan de skal handle, kommer med egne meninger og holdninger i terapien, leger guruer og misbruger deres magt - bliver forført af deres egne evner og magt. For som jeg oplever det, har mange af dem rigtig gode evner i forskellige retninger - og det er netop det, der kan forføre dem selv og andre. Jeg har ofte været taknemlig for de grundbegreber jeg lærte hos dig.De har mange gange hjulpet mig til i min personlige proces at kunne fjerne mig fra dårlige terapeuter, healere,clairvoyante, guruer og andre, der bliver forført af deres egen magt og den magt man kan få over andre. Jeg tror, at der nu og fremover er mere brug for grundreglerne i Gensidig Terapi end nogensinde før. Så kridt skoene og stå fast - der er brug for mere Gensidig Terapi. De allerbedste tanker fra
Inger Hemmingsen.

Reglerne er blevet udvidet og omskrevet talrige gange, efterhånden som vi i GT fik flere og flere erfaringer med hvilke faktorer, der gjorde, at forvandleren syntes det var god eller dårlig GT, de fik. 

I langt de fleste tilfælde har vi kunnet føre de tilfælde, hvor forvandlere har været utilfredse med GT-forløbet og guiden, tilbage til overtrædelser af grundregler, ikke kun af de i dette kapitel nævnte eksempler, men også af de regler, der ikke er beskrevet i denne bog, men som er en del af undervisningen på grundkurset. 

Erfaringerne har fået os GT til at insistere på overholdelsen af grundreglerne. 

Desuden skal man for at udøve Gensidig GT med andre GT'ere underskrive en erklæring om, at man vil respektere grundreglerne efter bedste evne. 

Der findes ét regelsæt, der gælder som rettesnor for guiden, og ét sæt, der gælder for forvandleren. 

Der er tilsammen over 30 grundregler for GT, der hver især kræver teoretisk undervisning, demonstrationer, øvelser osv. for at blive forståede. 

Der er også et sæt grundregler for, hvordan man anvender metoderne på sig selv (selvforvandling i GT), der beskrives i kapitlet om dette emne.

Jeg vil gennemgå etlille udvalg af grundreglerne nedenfor og give nogle eksempler på grove overtrædelser af reglerne. Man kunne fristes til at tro, at mine eksempler nedenfor er vildt overdrevne, men faktisk ligger de ret tæt på, hvad guider udmærket kan finde på at sige, hvis de ikke er blevet grundigt skolede i grundreglerne. 

 

Guide-grundregler for GT

Forvandleren vælger selv emnet

Noget af det første, man skal finde ud af, når man skal udøve GT, er: Hvad er det overhovedet for et problem, forvandleren skal transformere? Det kan godt være, guiden har sine meninger om, hvad forvandleren skal transformere, og derfor prøver på at få vedkommende til at arbejde med noget andet, end det, han eller hun selv er motiveret til at arbejde med. 

Eksempel 1

Forvandler: "Jeg føler mig meget forvirret. Det føles tåget og jeg har hovedpine, og lige før jeg kom herhen, slog min nye kæreste op med mig." 

Dårlig guide: "Du har tidligere talt om din skilsmisse fra ham, du var gift med. Lad os starte der. Fortæl mig, hvad der skete, lige før du og din eksmand blev skilt." 

Eksempel 2

Forvandler: "Jeg føler mig ked af det i dag. Det vil jeg gerne arbejde med." 

Dårlig guide : "Jeg synes nu, vi skal arbejde med dine undertrykte aggressioner; det er jo i virkeligheden det, der er dit problem." 

Det, forvandleren selv begynder at tale om, er det område, som vedkommende er motiveret til at arbejde med. I sindet opstår interessen for at forvandle forskellige følelser og overbevisninger i den rækkefølge, man er i stand til at klare det. 

Grundreglen handler ikke kun om, at forvandleren skal have lov til at bestemme selv, men har også en psykologisk-teknisk begrundelse: negative overbevisninger og følelser etc. kan være mere eller mindre "begravede" dvs. ligge i mere eller mindre dybe lag af sindet. Det er nemmest at arbejde med de problemer, der ligger nærmest bevidsthedsoverfladen. 

Derved opnår guiden måske, at dybere lag i forvandlerens psyke af sig selv dukker op.

Lad os f.eks. sige, at forvandleren starter med at arbejde med generthed. Måske dukker der senere i GT-forløbet af sig selv aggressive følelser op, som forvandleren kan afreagere ved udtryk af kropsimpulser. Derefter dukker måske en følelse af mangel på kærlighed op, osv. 

Guiden må ikke give forvandleren "gode råd" 
Eksempel 1

Forvandler: "Jeg er bange for at køre med elevator" (Forvandleren beskriver det nærmere) 

Dårlig guide: "Kan du ikke bare gå op ad trappen hver dag?" 

Forvandler: "Jamen, jeg er nødt til at bruge den mange gange om dagen i mit job." 

Dårlig guide: "Kan du ikke skifte job? Du har jo selv anbragt dig i den situation!" osv. 

Eksempel 2

Forvandler: "Ja, det er det med, at jeg ikke føler mig seksuelt tiltrækkende ..." 

Dårlig guide: "Det er pudsigt, jeg har lige lavet GT med en, som havde nøjagtigt samme problem. Hun besluttede sig til at købe noget nyt og spændende tøj. Har du ikke tænkt på, om det også kunne hjælpe dig - jeg mener i stedet for altid at gå rundt med det samme tøj, som du jo gør....." 

GT er en opdagelsesrejse, hvor det virkeligt værdifulde er, at mennesker selv finder ud af, hvad de vil gøre. Hvis man giver gode råd, fratager man dem muligheden for selv at finde ud af det. Chancen, for at de følger de gode råd, er meget lille. I de fleste tilfælde har forvandleren tænkt på en masse muligheder selv eller allerede fået en mængde råd, som bare alligevel ikke har været brugbare. 

Gode råd virker også blokerende på selve forvandlingsprocessen, f.eks. på en forvandler, hvis egentlige behov er at fortælle og forløse sine følelser. 

Eksempel

Forvandler: "Jeg er så ked af det i dag. Min kone har lige forladt mig." 

Dårlig guide: "Så tag du og find dig en anden. Der er masser af  søde piger i verden." 

Hvis forvandleren får lov til selv at finde frem til sine egne løsninger, får vi aha!-oplevelsen eller indsigten, hvor forvandleren pludselig ser sammenhænge og nye handlemuligheder, uden at guiden overhovedet har bidraget til indholdet af disse. 

Det er nødvendigt nøje at skelne imellem et GT-forløb og almindelige livssituationer. Når det drejer sig om praktiske problemer, er gode råd ofte på sin plads. Grundreglerne er derfor ikke leveregler, men regler for det specielt tilrettelagte GT-forløb, der gør det muligt for forvandlerne at gå igennem følelsesmæssige og spirituelle forvandlinger, som det under almindelige dagligdags forhold ikke er muligt at gå igennem. 

Guiden må ikke fortælle forvandleren,
hvad der er "i vejen" med ham/hende
Eksempel 1

Forvandler: "Jeg føler ikke, at jeg er god nok som mor. Når jeg kommer hjem fra arbejde, er jeg altid træt og skælder og smælder, fordi de har rodet hele huset til." 

Dårlig guide: "Hvordan kan du tillade dig at være så hysterisk? Enhver ved jo også, at det er bedst for børnene, at moderen går hjemme." 

Eksempel 2

Forvandler: "Der er en indre stemme, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre." 

Dårlig guide: "Det lyder, som om du har høre-hallucinationer." 

Eksempel 3

Forvandler: "Jeg syns, det er skide irriterende, at alle mændene på min arbejdsplads render rundt og lægger an på mig!" 

Dårlig guide: "Alle? Overdriver du nu ikke en lille smule?" 

Ingen diagnoser

At fortælle mennesker, hvad "der er i vejen med dem" gennem en diagnose eller en "etiket", løser ikke deres problemer. 

Tværtimod kan der være tale om, at diagnosen opleves som et ekstra problem oven i det problem, forvandleren har i forvejen. 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at jeg i denne forbindelse ikke bare tænker på den traditionelle psykiatris overvældende mængder af "etiketter", men at det alternative miljø for personlig og spirituel udvikling i lige så høj grad synes at være plaget af troen på "alternative" diagnoser; f.eks. den bioenergetiske terapis insisteren på at inddele folk i forskellige typer: "skizoid", "masochistisk", "rigid", "oral" osv. 

Der kan også være tale om fraser som f.eks: "Du er alt for meget oppe i hovedet" eller: "Det er bare dit store ego, der gør, at du ...". 

Ingen moralisering

I forbindelse med ikke at moralisere er det vigtigt, at der kan være tale om en "omvendt" moralisering i forhold til almindeligt accepterede normer: 

Eksempel 

Forvandler: "Jeg kommer sammen med en meget sød pige." 

Dårlig guide: "Find du dig bare et par stykker til. Det skaber alt for stærk tilknytning at hænge fast i en enkelt." 

Støtte kontakten til den indre stemme

Det er vigtigt kraftigt at understrege, at GT ikke går ud på at lære folk at leve på en bestemt måde. guidens opgave er tværtimod at hjælpe folk til at finde frem til, hvordan de selv ønsker at leve. Den rigtige livsform opleves ved en tydelig kontakt med "den indre stemme". Denne indre stemme (se kapitlet om opmærksomhed på kropsimpulser) fungerer både som vejleder med hensyn til personens overordnede livsopgaver og som retningsgiver i alle dagligdagens situationer. Kontakten til denne indre stemme opøves eller styrkes systematisk ved brugen af GT-færdighederne. 

Det løfter en vældig byrde fra guidernes skuldre, ikke på nogen måde at skulle fortælle forvandlerne, hvad de skal gøre, men udelukkende at kunne koncentrere sig om at bringe forvandleren i kontakt med deres iboende visdom ved anvendelsen af enkle metoder til forvandling. 

Ingen fortolkninger 

En fortolkning består i, at guiden fortæller forvandleren, hvad der egentlig ligger bag hans eller hendes problem, hvad de dybereliggende årsager til problemet er. 

Eksempel 1

Forvandler: "Jeg føler, at jeg bliver tromlet på min arbejdsplads, og at der ikke er nogen, der gider høre på det, jeg siger." 

Dårlig guide: "Det er meget normalt for personer, der er vokset op i en familie med flere børn." 

Eksempel 2

Forvandler: "Jeg fik det dårligt, da jeg var tvunget til at stå i kø forleden dag. Jeg føler, at de andre var sure på mig." 

Dårlig guide: "Når folk har undertrykte aggressioner inden i sig selv, så bliver de meget let bange for aggression udefra. De folk i køen, du er bange for, er i virkeligheden dine egne aggressioner, som du er bange for. Forstår du, hvordan det hænger sammen?" 

Eksempel 3

Forvandler: (Vredt, frustreret) "Jeg føler mig presset!"

Dårlig guide: "Det er klart noget, der stammer fra fødselstraumet. Grof kalder det for BPM-II eller "ingen-vej-ud", og det er der, hvor livmoderen presser og maser det stakkels foster........." 

Fortolkninger af følelser, oplevelser og adfærd gennemsyrer mange terapiformer. I psykoanalysen er de nærmest ophøjet til en dyd, (og GT ligger bl.a. derfor milevidt fra psykoanalyse!!). I drømmetolkningsbøger og på drømmekurser florerer fortolkninger. I GT er de forbudt! 

En af GT's grundideer er:

- at det er forvandleren, der selv skal finde ud af, hvad der er de dybereliggende årsager til negative følelser og overbevisninger. 

- at forvandleren bedst selv kan finde ud af, hvad der gemmer sig i hans eller hendes underbevidste. 

- at indsigterne og handlemulighederne skal dukke op indefra og aldrig må påduttes af guiden udefra. 

Jordemor-holdningen

Det er af stor vigtighed at forstå denne grundlæggende holdning. Vi kalder den jordemor-princippet. En jordemor har til opgave at hjælpe barnet frem. Men barnet er der allerede! På samme måde ved vi, at det er muligt for forvandlerne at komme frem til de nødvendige indsigter om sig selv, uden at guiden på nogen måde behøver at fortælle dem, hvordan tingene hænger sammen. 

Guiden bruger GT-færdighederne, der er "jordemor-metoder", til at lokke det skjulte frem i lyset. Mange guider oplever det som en stor lettelse, at de hverken forventes at løse forvandlerens problemer eller finde ud af, hvor hans eller hendes vanskeligheder stammer fra. 

For nogle deltageres vedkommende kan der godt gå et stykke tid, fra denne grundregel læres på grundkurset, indtil de faktisk begynder at praktisere den. De vaner, mange bringer med fra deres dagligdags kommunikationsform, er så stærke, at de måske fortsætter med at fortolke og give gode råd, uanset at vi prøver at få dem fra det. 

Kursusdeltagere, der er lidt langsomme til at lære at overholde grundreglerne, vil imidlertid hurtigt komme i den situation, at forvandlerne, der nu detaljeret kender deres rettigheder, begynder at kritisere dem for at gribe ind og fortæller dem, at de føler sig bremset eller forstyrret. 

Intet menneske er storslået nok eller viist nok til nogen af os overgiver os til det. Den eneste måde, nogen kan lede os på, er at genetablere vores tro på vores egen vejledning.
Henry Miller
Accept af forvandlerens oplevelser - ikke fornægtelse

Oplevelsesfornægtelse er det samme som psykisk vold. Den består i, at forvandleren fortæller om oplevelser eller følelser, og at guiden så på den ene eller anden måde siger, at det er forkert, at det ikke kan passe, hvad forvandleren fortæller. 

Eksempel 1

Forvandler: (rystet) "Hold da op! Det ser ud, som jeg er tilbage i det gamle Egypten! Jeg kommer sejlende ned ad Nilen i en båd. Jeg tror, jeg er dømt til døden!" 

Dårlig guide: "Hvad for noget? Det er bare din fantasi. Lad os nu vende tilbage til det, der er dit egentlige problem." 

Eksempel 2

Forvandler: "Jeg er så forfærdelig ked af det." 

Dårlig guide: "Tror du ikke, du overdriver lidt? Er det virkelig så slemt?" 

Eksempel 3

Forvandler: "Nu husker jeg pludselig, at min mor altid var ond ved mig!" 

Dårlig guide: "Virkelig? Altid? Mon ikke hun også har haft sine gode sider?" 

Kendskab til alle oplevelsestyper

Det er vigtigt, at guiden er forberedt på alle de typer oplevelser, forvandleren kan komme ud for, selv de mest mærkværdige eller "udflippede". Et ukendskab til bestemte typer af oplevelser kan meget nemt føre til, at guiden fornægter forvandlerens oplevelser. 

Det er derfor vigtigt, at GT-guider sætter sig ind i den bevidsthedsmodel, der omfatter alle typer oplevelser. Denne model beskrives i et følgende kapitel. 

Ingen oplevelsesfornægtelse

En af grundene, til at mennesker overhovedet har brug for GT, er, at de har fået deres oplevelser fornægtet gennem hele deres liv, først og fremmest i barndommen af forældrene. Mange forældre har fortalt deres børn, at de føler eller oplever noget andet end det, børnene selv siger, de oplever. Behovet for forældrenes kærlighed og accept samt forældrenes autoritet gør, at et barn hellere accepterer det, forældrene siger, end sine egne følelser og oplevelser. 

Eksempel 1

Barn: "Jeg vil ikke spise. Jeg er ikke sulten." 

Forælder: "Jo, du er sulten. Spis nu op!" 

Eksempel 2

Barn: "Jeg hader dig, dit dumme svin!" 

Forælder: "Nej, du gør ikke. Man kan da ikke hade sin egen mor!"

Eksempel 3

Barn: "Jeg er ikke træt, jeg vil ikke i seng!" 

Forælder: "Jo, du er træt. Gå nu i seng!" 

Sker denne fornægtelse af barnets oplevelser år ud og år ind, mister barnet til sidst troen på sine egne oplevelser, og kommer ud af kontakt med sig selv. 

Total oplevelsesaccept

Det er derfor nødvendigt i et GT-forløb at gå til den modsatte yderlighed, nemlig total accept af forvandlerens oplevelser. Forvandleren genvinder så at sige sin egen selvaccept gennem guidens totale accept. Der er tale om helt enkelt igen at kunne sige: 

"Ja, jeg føler det, jeg føler;

jeg tænker det, jeg tænker;

jeg er det, jeg er!"

En stigende selvaccept og en bevidstgørelse omkring underkendelser og fornægtelser fører selvfølgelig også til, at GT'erenes øjne åbnes for oplevelses-fornægtelsen i hverdagen: på arbejdspladsen, i familien, osv. Det bliver smerteligt indlysende, hvor lidt den normale omgangsform med al dens uægthed, ironi, sarkasme osv. har med egentlig menneskeværdig kommunikation at gøre. 

Herved opstår der også et behov for at lære at forsvare sig imod yderligere underkendelse og fornægtelse af ens oplevelser. Denne træning i "psykisk selvforsvar", selvtillidstræning er beskrevet i et senere kapitel. 

Positiv tilstand ved afslutning af et forløb

Det er guidens ansvar at gøre alt, hvad han eller hun kan, for at forvandleren efter forløbet er i en tilstand af positive /afslappede følelser og udadvendt opmærksomhed. Grunden til denne regel er, at forvandlerens tilstand efter afslutningen af forløbet kan komme til at præge dagene fremover. 

Hvis forvandleren f.eks. slutter forløbet i en tilstand af sorg, kan de efterfølgende dage måske være præget af tristhed og gråd. Hvis forvandleren slutter i en tilstand af uforløst vrede kan dagene efter måske være præget af irritabilitet eller rastløshed. 

Aktiverede, men uforløste følelser kan gøre sig gældende på forskellige måder, indtil forvandlerens selvregulerende krop-psyke system atter får "lagt låg på" eller får forløst restfølelserne. En sådan forløsning kan f.eks. ske via spontane drømme (se kapitlet om drømme), eller måske ved et nyt GT-forløb. 

I langt de fleste tilfælde af uforløste forløb falder tingene på plads af sig selv i løbet af relativt kort tid. Vi vil dog gerne spare forvandlerne for dette kortvarige, men unødvendige ubehag. 

Hvis der er tale om dybe og meget smertefulde følelser, der er blevet aktiveret i GT-forløbet, uden at forvandleren er kommet frem til positive følelser, kan det skabe en situation, hvor forvandleren i længere tid kæmper med "restfølelser" fra det uforløste indhold, og hvor dagligdagens tanker og handlemønstre kan være præget af en bestemt negativ overbevisning. Dette kan være højst ubehageligt for forvandleren. 

Hvis en sådan situation opstår (fordi et GT-forløb af en eller anden grund ikke er blevet velforløst), vil ubehaget kun trække ud i længere tid, hvis forvandleren ikke arbejder videre med det i et ny forløb, enten alene eller i gensidig udveksling med en anden GT'er

Det kan altså være nødvendigt at gå dybt i et forløb for at få afsluttet en uforløst situation, men i de fleste tilfælde af lettere ubehag hen imod afslutningen af et GT-forløb vil en halv times positive erindringer og en kraftig gang udadvending gøre underværker. Derfor er det guidens ansvar at bruge minimum denne fremgangsmåde som afslutning på et GT-forløb, hvis forvandleren ikke allerede har positive og/eller afslappede følelser. 

Kun fremgangsmåder, forvandleren er villig til at acceptere

I GT presses en forvandler aldrig nogensinde til at gå ind på noget, som han eller hun ikke fuldt ud er villig til. 

Forvandleren har hvert sekund af forløbet "foden på bremsen" og kan stoppe ethvert indgreb fra guidens side udelukkende ved at sige "STOP!", et aftalt signalord, forvandleren kun må bruge som "nødbremse". 

Dette - at forvandleren aldrig må presses ind i noget - er med til at give en høj grad af tryghed i GT-miljøet. 

Filosofien om selvbestemmelse og total respekt for forvandlerens oplevelser adskiller GT fundamentalt fra alle retninger, hvis filosofi er, at forvandlere kan tvinges, presses eller manipuleres til personlig vækst, og som derfor ofte indeholder kraftige konfrontationer, fortolkninger og ugylddiggørelser. 

Ikke trøste eller berolige
Eksempel 1

Forvandler: (græder) "Jeg blev fyret fra mit job i sidste måned, og jeg har været så deprimeret lige siden." 

Dårlig guide: "Du skal se, det skal nok gå. Du har da vist en god uddannelse, så du får dig sikkert snart et nyt job!" 

Eksempel 2

Forvandler: (trist og apatisk) "Jeg er så ked af det - det er lissom der ikke er mere ved at leve efter at min far døde. Eter begravelsen er alting blevet så håbløst, og jeg ved ikke, hvem jeg skal snakke med om mine problemer." 

Dårlig guide: "Du kan da snakke med mig - og som du ved, læger tiden alle sår - nu hvor han ikke er mere, kan det da osse være, at du får tid til at finde dig en mand, som vil være sød ved dig." 

Trøst og beroligelse stopper følelser

Hvis guiden følger en eventuel impuls til at trøste forvandleren, når denne er ked af det, eller til at berolige forvandleren, f.eks. når denne er vred og ophidset, gør guiden forvandleren en bjørnetjeneste. Der sker nemlig oftest det, at guiden forhindrer forvandleren i fuldt ud at forvandle og forløse og sorgen eller vreden. Og det er jo netop det, forvandleren på det pågældende tidspunkt har behov for. Hvis denne gennemlevelse standses ved trøst eller beroligelse, får forvandleren det umiddelbart en smule bedre, men de uforløste følelser vil stadig sidde og gnave. 

Den almindeligste grund, til at guider griber ind med trøst eller beroligelse, er, at forvandlerens gråd eller vrede aktiverer tilsvarende følelser i guiden. Guiden prøver da - uden at gøre sig dette klart - at dæmpe sin egen uro og angst for sådanne følelser ved at trøste forvandleren. 

Berøring

Reglen om trøst gælder også for ordløs trøst eller beroligelse med kropssprog. Den trøstende arm om skulderen eller andre berøringer kan stoppe forvandlere i deres følelser mindst lige så effektivt som ord. 

Det betyder dog ikke, at guider ikke må berøre forvandlere i GT. Men det er vigtigt, at denne berøring kommunikerer: "Det er OK, du går igennem dine følelser. Jeg er her til at hjælpe dig igennem dem. Gå helt ind i dem. Giv bare helt slip, jeg er her." Berøringerne kan også være berøringer, hvor guiden med sine hænder forløser kropsligt bundne følelser. At gøre dette korrekt er en avanceret guide-færdighed. Hvordan, det gøres, beskrives nærmere i et senere kapitel om kropppen og åndedrættet. 

Centreret medfølelse

At guiderne ikke må trøste eller berolige deres forvandlere betyder absolut ikke, at de gør sig kolde eller hårde over for forvandlernes smertelige følelser. Det er bestemt muligt som guide at opleve stor medfølelse med og indlevelse i forvandleren, men samtidig undgå at lade sig rive med eller bliver hylet ud af den. Den ægte medfølelse ved, at det er nødvendigt at lade forvandleren opleve og forvandle smerten for at komme fri af den, og hjælper derfor denne proces på vej. 

Reglen om ikke-trøst betyder bestemt heller ikke, at der ikke må foregå kærlige udvekslinger og berøringer mellem forvandler og guide. Meget ofte slutter forløbene med, at både forvandler og guide er så glade over, hvor godt det fælles projekt er gået, at de griner sammen, giver lange knus, danser sammen osv. 

Tolerance over for overtrædelser

Grundregelkravene til guiden er så strenge, at både jeg selv og alle andre guider af og til jokker i spinaten enten af ivrighed eller af uopmærksomhed - eller måske fordi vi selv sidder fast i nogle negative følelser og overbevisninger, der får os til at handle uhensigtsmæssigt i forløbet. 

Men tolerancen for disse utilsigtede "smuttere" er heldigvis ret høj - netop fordi guiderne hele tiden har den positive hensigt at overholde grundreglerne, og fordi både guider og forvandlere hurtigt vil registrere overtrædelser og få afklaret dem. Der er også mange mindre guidefejl, som forvandlere simpelthen ser igennem fingre med, fordi kontakten til guiden er så god - og forløbet så intenst - at forvandlerne enten slet ikke lægger mærke til overtrædelserne eller er ligeglade! 


Forvandler-grundregler for GT

Indtil nu har jeg kun omtalt grundregler for guiden, men grundregler for forvandleren er også en vigtig del af GT-systemet. 

Kontakt og tillid til guiden

Et af de vigtigste principper i forvandler-grundreglerne er, at forvandleren skal gøre sit til at opretholde det gode forhold til guiden ved at vise åbenhed over for guiden, ved ikke at kritisere guiden bag dennes ryg og ved altid at fortælle om tillids-og-kontakt-svigt, der opstår under GT-forløb. 

Valg af GT-metode

Det er også vigtigt, at forvandleren tager medansvar for valg af GT-fremgangsmåde. guiden kommer hele tiden med instruktioner og spørgsmål på eget initiativ, men det er vigtigt, at forvandleren hele tiden har ret til at forkaste dem og hele selv kan komme med forslag til, hvilke færdigheder, det er relevant at bruge på det pågældende tidspunkt. Det ideelle GT-forløb foregår som et smukt og glidende samarbejde mellem guide og forvandler, hvor det tit kan være svært at se, om det nu var forvandlerens eller guidens initiativ, der skabte de positive udviklinger. 

GT-Selvforvandling

Det er også vigtigt, at forvandleren understøtter sine GT-forløb ved i størst muligt omfang at lave forskellige former for GT alene mellem udvekslingsforløbene.

Det er vigtigt at fremme sin personlige og spirituelle udvikling ved at forvandle sig selv hver eneste dag. Jeg beskriver mange af de måder, dette kan gøres på i et selvstændigt kapitel om selvforvandling i GT. 

Ikke præstere noget bestemt

En vigtig grundregel for forvandleren er, at han eller hun ikke skal "præstere" noget bestemt. forvandleren skal ikke vise voldsomme følelser eller få rystende indsigter. Det er f.eks. OK at være blokeret. Færdigheden går ganske enkelt ud på at udforske denne blokering. 

Det hører også med til forvandler-grundreglerne at vurdere effekten af GT ud fra sin tidligere tilstand - snarere end i forhold til et højt perfektionistisk ideal. 

Gensidighedsprincippet

Det er også vigtigt, at forvandlere overholder gensidigheds-princippet ved at give god GT som modydelse for at få GT, at de overholder aftaler, osv. 

forvandleren bør også altid holde sin guide / kursusleder informeret om sin brug af andre metoder parallelt med GT. 

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?