Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Grundprincipper for GT-forvandling

Læseren har nu gennem de foregående kapitler fået en beskrivelse af de grundlæggende GT-færdigheder, der læres på kurserne. 

Derfor er tiden nu kommet til at opsummere de væsentlige grundprincipper for forvandling i GT. 

Grundprincipperne gælder i lige så høj grad for de videregående metoder, der beskrives i efterfølgende kapitler.

Disse grundprincipper går i høj grad på tværs af de forskellige GT-færdigheder. Dvs. at flere grundprincipper for forvandling næsten altid arbejder sammen i én bestemt fremgangsmåde. Hvert eneste grundprincip er et positivt potentiale for forvandlerens personlige og spirituelle udvikling. 

Jeg deler grundprincipperne op for at belyse hvert enkelt princip, men i praksis er der altid mange af principperne, der virker sammen i ét GT- forløb. 

Kreativ - ikke reaktiv!

Følelsen af at være et offer erstattes gennem GT med en tiltagende følelse af at være ansvarlig for sit eget liv, en følelse af i stigende grad selv at skabe det. 

En sådan øget ansvarsfølelse kan f.eks. opstå i forbindelse med COEX-metoden ved genoplevelsen af "karmasiden" og af erindringer, hvor forvandleren har fremkaldt de negative følelser hos sig selv. 

Følelsen af at være ansvarlig for sit eget liv øges også, når forvandlere opdager, at de faktisk kan forme deres egen fremtid og fremkalde ønskede ændringer i deres liv gennem at bruge positive bekræftelser. 

Også tilbagetrækningen af styrkeprojektioner fra "onde" personer eller fra fremmedgjorte personlighedsdele giver en følelse af øget ansvar for eget liv. 

I alle tilfælde er der tale om, at forvandleren flytter sig fra følelsen af at være "offer" for livet eller for andre til at være det skabende eller kreative princip, der aktivt ændrer på forvandlerens eget sind. Et meget velklingende slagord for denne proces kunne være "kreativ ikke reaktiv".

I denne sammenhæng er det vigtigt at forstå, at dette skift fra reaktiv til kreativ heldigvis ikke er en alt-eller-intet proces! Det er - for en dygtig guide - muligt at bruge en færdighed der totalt matcher den tilstand, en forvandler befinder sig i på kontinuet mellem oplevelsen af at være reaktiv og oplevelsen af at være kreativ. Færdigheden fører derefter forvandleren til et punkt, hvor han eller hun føler meget større skaberkraft og power ved afslutningen af GT-forløbet end før!

Det hjælper ikke en brik at moralisere over for forvandleren og sige ting i retning af: "Du vælger det jo i virkeligheden selv" eller: "Hvorfor har du skabt den negative følelse/den negative overbevisning?", når forvandleren faktisk ikke oplever at have skabt sin egen situation! En moralisering af denne art kommer kun til at fungere som en ugyldigggørelse, og den er mere egnet til at fremkalde vrede eller skyldfølelse end til at hjælpe forvandleren. Jeg har set så meget misbrug af denne art i det psyko-spirituelle miljø og vil benytte sammenhængen til at sige kraftigt fra! En smart GT-proces handler om at møde forvandleren præcis, hvor han eller hun er og vise sin indføling og forståelse af, hvordan forvandlerens personlige univers ser ud "indefra". Derefter kan den dygtige guide udvælge et redskab, der forekommer meningsfuldt for forvandleren, og derfra på en gradvis skala - et kontinuum - føre forvandleren til en tilstand, hvor han eller hun føler sig meget mere kraftfuld og kreativ.

Lad mig give et enkelt eksempel på denne gradvise give-forvandleren-mere-kraft proces: En forvandler starter et GT forløb med at fortælle om sine frustrerede følelser overfor et andet menneske - herefter kaldet "problempersonen" - som forvandleren mener har opført sig urimeligt og har trådt på ham eller hende. Forvandleren mener at problempersonen er "skyld i" de dårlige følelser, som han eller hun oplever. Den smarte guide går ind på disse præmisser. En dårlig guide ville kunne finde på at optræde nedladende og sige: "Sikke noget sludder, du ved jo godt, at uanset, hvordan andre opfører sig, er det dit valg hvordan du reagerer, der ingen nødvendighed i at reagere med de frustrerede følelser, du har, og måske reagerer du mere på dine egne projektioner end på hvordan ___ (problempersonen) i virkeligheden er!" Hvis du læser har bevæget dig meget rundt i miljøet for personlig udvikling, vil du uden tvivl genkende denne rædselsfulde måde at "hjælpe" andre på!

Den smarte guide går som sagt ind i forvandlerens univers, som det ser ud lige nu, og hjælper ud fra dette udgangspunkt. F.eks. kunne forvandleren sige: "Forestil dig at problempersonen, sig direkte til ham/hende, hvad du føler! (Dvs. til en fantasiudgave , der "fremmanes" i forløbet på dette tidspunkt.) Alene denne indledende fase af "direkte tale" fremgangsmåden vil føre forvandleren en smule i retning af "kreativ ikke reaktiv" - uden at ugyldiggøre! Det lille skridt er at føre følelserne ind i nuet - som om det foregår her og nu og i en direkte konforntation med problempersonen, (der er til stede som en fantasiudgave). Det vil kalde de følelser, forvandleren rummer og sandsynligvis holder på, nærmere til overfladen og til et autentisk udtryk. Når så guiden skruer op for styrken ved at anvende alle forstærkermetoderne fra "udtryk af kropsimpulser", kan forvandleren meget let komme i kontakt med meget kraftige følelser af raseri, sorg osv. Lige pludselig føler forvandleren sig meget mere kraftfuld. Forvandleren kan med stort udbytte fortsætte denne proces, indtil alle følelser er udtrykt, så der ikke er flere uudtrykte følelser og tanker.

Fra denne platform kan guiden f.eks. føre forvandleren til anvendelsen af visualisering og bekræftelser ved at sige: "Forestil dig præcis hvordan du gerne ville have forholdet til ____ (problempersonen) til at være, og sig en bekræftelse, der svarer til visualiseringen! Her siger forvandleren måske "Min chef værdsætter og roser mit arbejde", samtidig med at han eller hun ser denne situation levende for sig. Denne visualisering vil på det tidspunkt føles meningsfuld og tilgængelig. (Hvilket den måske ikke ville have føltes før anvendelsen af direkte tale og udtryk af kropsimpulser.) Hermed har guiden ført forvandleren frem til at være kreativ på et lille område af hans eller hendes liv - frem til følelsen af at være med til at skabe en ønsket virkelighed.

Den guide, der mestrer mere avancerede fremgangsmåder, kunne også gå videre ved at lade forvandleren trække projektioner tilbage. Det gøres ved at rollespille den adfærd hos problempersonen, han eller hun føler nedgørende, (f.eks. at koste rundt med ansatte uden at værdsætte eller "se" dem) og gå helt op i rollespillet. Det betyder, at forvandleren spiller problempersonens kropssprog som "teater" og siger sætninger, som opsummerer problempersonens adfærd. F.eks: "Jeg koster rundt med dig, og jeg giver dig ingen ros eller opmærksomhed - se så at rubbe neglene din værdiløse lus!"

Guiden vil bede forvandleren skrue op for følelserne, måske ved at råbe sætningen i stedet for at sige den. Forvandleren vil - hvis det gøres rigtigt - blive fyldt med "problempersonens" styrke. (I virkeligheden mobiliserer forvandleren selvfølgelig sin egen styrke her!). Man kan endda gå så langt, at man får forvandleren til at råbe "Jeg koster rundt med dig - og jeg nyder det!!". Her bevæger GT sig på grænselinjen til absurd teater, og stemningen kan hurtigt slå over i latter, og i at forvandleren føler sig herligt tilpas og fuld af energi! Derefter kan man så bede forvandleren være "sig selv" igen, men bevare styrkefølelsen og munterheden i sin "egen identitet".

Dette er kun ét eksempel ud af tusind, men jeg håber, læseren får fornemmelsen af, hvordan man kan "flytte" en forvandler fra en offer-følelse og i retning af styrke ved hele tiden at forholde sig til, hvordan forvandleren oplever sit personlige univers indefra og føre ham eller ét lille skridt fremad!

Total accept af forvandlerens oplevelser fører til øget selvaccept

Dette grundprincip ligger både bag færdigheden aktiv lytning og bag den gruppe af grundregler, hvis fællesnævner er total respekt for forvandlerens oplevelser. 

Ligegyldig hvilke avancerede terapiteknikker, guiden bruger, er det uomgængeligt nødvendigt med total accept at samle de oplevelser op, forvandleren får. 

Opmærksomhed på noget ændrer det

Alene at fremdrage noget underbevidst eller blot delvis underbevidst i bevidsthedens lys skaber ofte en spontan ændring, uden at forvandleren prøver på at fremkalde den. 

Dette grundprincip er allerede beskrevet under aktiv lytning. Denne "magiske" egenskab ved bevidstheden er også beskrevet i forbindelse med opmærksomhed på kropsimpulser. 

At finde egne ord for oplevelser og følelser

Dette grundprincip er udførligt beskrevet under aktiv lytning. 

Forløsning og forvandling af indestængte følelser og energier

Sindet er "forurenet" med forskellige negative følelser f.eks. sorg, raseri, angst eller skyld. Ved at forløse og forvandle dem renses denne forurening bort. 

Forvandling af undertrykte følelser er detaljeret beskrevet i kapitlet udtryk af kropsimpulser. 

Den intense følelser, der er knyttet til en bestemt smertefuld erindring, hindrer ofte indsigt i sammenhængen mellem den pågældende erindring og nutidsproblemet og forhindrer derved forvandleren i at se rødderne til en bestemt negativ overbevisning. 

Det optimale ved forvandlingen af et traume i GT er, at forvandleren både får afreageret følelser og får indsigt. 

Indsigt, aha!-oplevelser.

Dette GT-grundprincip består i, at årsagssammenhænge og handlemuligheder pludselig går op for forvandleren, uden at denne tidligere har været bevidst om disse. 

Forvandleren kan opdage, at hans eller hendes følelser er meget stærkere, end han eller hun nogensinde havde troet. Forvandleren kan også opdage følelser hos sig selv, som han eller hun overhovedet ikke troede at rumme! 

Der kan endvidere være tale om indsigt i sammenhænge mellem erindringer og forvandlerens nutid. En sådan indsigt kan antage flere former: 

Indsigt i rødderne til negative følelser

Forvandleren opdager, at de negative følelser, ubehagelige kropsfornemmelser, pres, ubehag osv. er "fortyndede" udgaver af de intense negative følelser og smerteoplevelser, der er forbundet med den oprindelige hændelse. 

Et eksempel på dette kan være en indsigt i, at følelser af pres i nutiden har rødder i de rent konkrete fysiske fornemmelser af pres omkring fødslen. 

Et andet eksempel kan være en indsigt i sammenhængen mellem en nutidig følelse af ikke at være elsket og oplevelser af et stærkt savn af forældrenes kærlighed i barndommen. 

Et tredie eksempel kan være indsigten i, at en bestemt kropssmerte, stammer fra overlast på det pågældende område i en tidligere inkarnation, f.eks. at en skærende fornemmelse i nakke-hals-regionen stammer fra en oplevelse af henrettelse i guilliotine under den franske revolution. 

Indsigt i rødderne til negative overbevisninger

Forvandleren opdager, at de negative overbevisninger, som han eller hun i nutiden føler sig bundet af, er grundlagt i forbindelse med episoder med fysisk og psykisk smerte. 

Begrebet negative overbevisninger er beskrevet i kapitlet om positive bekræftelser. 

Indsigten i rødderne til de negative overbevisninger har en tendens til spontant at ændre hverdagens adfærd. 

Indsigten suppleres dog i GT altid med brugen af positive bekræftelser rettet mod den pågældende negative overbevisning. Hvis forvandleren f.eks. genoplever erindringer, der indeholder rødderne til den negative overbevisning: "Jeg føler mig bundet", vil guiden måske afslutte GT-forløbet med at få forvandleren til at sige den positive bekræftelse: "Jeg føler mig fri!" Forvandleren fortsætter så med at bruge den positive bekræftelse, indtil den manifesterer sig i hverdagen. 

Fjernelse af "gentagetvangen"

Hvis vi har en negativ overbevisning eller følelse i os selv, har vi en tendens til igen og igen at komme i situationer, der bekræfter den negative overbevisning. 

Eks.: En person har en række smertefulde erindringer om afvisning fra barndommen, og denne følelsesladning "siver igennem" i hverdagen. Personen vil være tilbøjelig til igen og igen ubevidst at tiltrække eller fremprovokere afvisninger her og nu. 

Dette virker jo umiddelbart helt vanvittigt. Hvorfor prøver den pågældende ikke i stedet at få sig nogle modsatte positive oplevelser som voksen? 

Tendensen til at genskabe den oprindelige afvisningssituation i den ydre virkelighed er et (ubevidst) forsøg på at genopleve den oprindelige afvisningssituation og "få den ud af systemet". Der er tale om et ubevidst og malplaceret forsøg på at lave selvforvandling. Fejlen ligger i (ubevidst) at tro, at hvis man bliver afvist her og nu, kunne det være, man kunne leve de oprindelige følelser fra de smertefulde erindringer igennem og derved fjerne den indre psykiske smerte. 

Ser forvandleren først denne mekanisme i sig selv og genoplever de oprindelige traumatiske begivenheder, er der tale om en gigantisk aha!-oplevelse. Hvis forvandleren vender opmærksomheden indad og genoplever rødderne til følelserne - f.eks. forældrenes afvisning - forvandles traumet på et dybt plan. Derefter vil forvandleren ikke mere ubevidst have behov for at fremprovokere eller tiltrække afvisninger på det ydre plan. 

Positiv formning af fremtid

Den primære teknik i forbindelse med dette er positive bekræftelser. Ganske vist siges den positive bekræftelse altid i nutid, f.eks.: "Jeg er god til at holde orden", men der er faktisk tale om, at man former sin fremtid bevidst i overensstemmelse med sine ønsker. 

Der kan være tale om at man arbejder hen imod manifesteringen af en positiv essenstilstand f.eks. "Jeg føler mig fri". Der kan også være tale om at man ved hjælp af visualisering - og positive essensfølelser som nødvendig forudsætning for visualisering - direkte søger at påvirke den fysiske virkelighed, f.eks. sin egen krop eller sine dagligdags leveomstændigheder. 

Man kan godt arbejde med direkte at ændre en negativ overbevisning ved hjælp af bekræftelser uden at gå tilbage og finde ud af, hvor overbevisningen kommer fra. I mange tilfælde vil der dog ved brug af bekræftelserne dukke traumatiske erindringer op. Derved kan man få en indsigt, idet man ser, hvornår man har grundlagt den negative overbevisning. 

Omvendt kan man starte med at se den negative overbevisnings rødder i en traumatisk erindring, og derefter frembringe den positive overbevisning via en bekræftelse.

Evnen til at lytte til den indre stemme

Evnen til at lytte til den indre stemmes vejledning i alle livets forhold er beskrevet under kapitlet om opmærksomhed på kropsimpulser. 

GT øger forvandlerens forståelse af, hvad hans eller hendes opgave i livet er. 

En rensning af sinds-krop-mekanismen gennem f.eks. forvandling af undertrykte negative følelser gør det nemmere at komme i kontakt med den indre stemmes vejledning. 

At lytte til den indre stemme er ikke identisk med ukritisk impulsivitet. Den indre stemme tilhører et "højere" lag, som netop kan blive afdækket gennem forvandling af negative følelser. 

I den "rensede" tilstand kan det være lettere for forvandleren at høre sin indre vejledning. At lytte til denne vejledning kræver en indre stilhed, en stilhed der også kan nås gennem meditation. 

GT-færdigheder til at klare hverdagens stress

Det er vigtigt at have lært fremgangsmåder til at klare det stress og jag, der gennemsyrer samfundet og gør stress til den måske mest omtalte psykosomatiske tilstand i vor tid. 

Færdighederne til GT-selvforvandling er ualmindelig godt egnede i den sammenhæng. Mange af dem kan bruges "akut" til at håndtere stress, hvor forvandleren vælger ikke at gå dybere end den umiddelbare lettelse, der gør det muligt at gå videre med hverdagens gøremål. 

Skift til positivt ladede områder af sindet

I stedet for at bruge forvandling af negative følelser og overbevisninger, vælger man hér at rette opmærksomheden mod positive områder af sindet. 

Der skal være en balance mellem de positive og de negative oplevelser i GT. 

Positive oplevelser er en fremgangsmåde, der direkte arbejder med at rette opmærksomheden mod positivt ladede områder af sindet, . 

Kontakt med transcendente og ekstatiske lag

Den dybeste helbredende faktor, der findes, er den oplevelsesmæssige adgang til det transcendente eller spirituelt-ekstatiske lag. 

Et menneskes holdning til livet kan ændres helt grundlæggende ved en oplevelsesmæssig kontakt med dette lag. Denne kontakt giver indsigt i, at lykken, glæden og ekstasen er en tilstand inden i en selv, som er uafhængig af, om ydre ønsker opfyldes, og at den ekstase altid er potentielt til stede hver dag, hvert minut, hvert sekund livet igennem. 

Det betyder selvfølgelig ikke, at personen hele tiden er i kontakt med dette lag. Strømmen kan være sluttet, eller strømmen kan være afbrudt. Forskellen er, at selvom der er kortere eller længere tids "strømafbrydelse" i forhold til det spirituelt-ekstatiske lag, er den person, der (tilstrækkeligt ofte og grundigt) har været i kontakt med laget, ikke i tvivl om dets eksistens. 

Hvis man ikke har været i kontakt med dette lag (eller har glemt det eller tvivler på de kontakter, der faktisk har været), opstår spørgsmålet: Eksisterer ekstasen overhovedet? Findes den genstandsløse glæde? 

Derfor er fremgangsmåder, der kan bringe mennesker i direkte kontakt med glæden og ekstasen, til uvurderlig gavn, og mennesker, der har den mirakuløse evne at kunne "overføre" sådanne tilstande gennem "resonans", er en dyrebar gave til os alle.

Du kan læse meget mere om dette emne i min bog Ekstasens nødvendighed. Der ligger et prøvekapitel her på hjemmesiden. 

Selvtillid og indsigt gennem guiderollen

Man lærer en masse om sindets mekanismer - også om sit eget sinds mekanismer - ved at være guide. Samtidig er der ikke noget, der opbygger GT'eres selvtillid så meget, som at være i guiderollen. 

Hvis man kan håndtere en andens negative overbevisninger og negative følelser, og man kan se, at det andet menneske forvandler sine negative følelser og overbevisninger, får man f.eks. en positiv forventning om, at man også kan håndtere sine egne! 

Desuden giver guiderollen selvtillid ved at se en forvandler have det dårligt før et GT-forløb og stråle som en lille sol bagefter. Guider, der har denne oplevelse, føler ofte, at det har været en gave at få lov til at være medvirkende ved noget så stærkt og smukt! 

Der er et samspil mellem forvandlerrollen og guiderollen, som består i, at det ofte er de mennesker, der selv med held har gået igennem de kraftigste oplevelser og forvandlinger, der bliver de bedste guider. 

Indlæring af ny kommunikation

Der er her tale om, at forvandlererne lærer at forholde sig på nye måder i svære dagligdags situationer. Den sociale adfærd bliver ikke nødvendigvis automatisk ændret af de dybtgående indadrettede GT-processer. 

Selvtillidstræning lærer forvandleren at forholde sig på nye måder i udfordrende og provokerende kommunikations-situationer, og den lærer forvandleren at gøre noget, der er bedre i de pågældede situationer end det han eller hun plejer at gøre.

 

Grundprincipper for forvandling i GT - resumé

 • Kreativ - ikke reaktiv!! Gradvis øget følelse af at være den, der skaber sit eget liv.
 • Total accept af forvandlerens oplevelser fører til øget selvaccept. 
 • Opmærksomhed på noget ændrer det. 
 • At finde egne ord for oplevelser og følelser. 
 • Forløsning og forvandling af låste følelser og energier. 
 • Indsigt, aha!-oplevelser. 
 • Indsigt i rødderne til negative følelser. 
 • Indsigt i rødderne til negative overbevisninger. 
 • Fjernelse af "gentagetvangen". 
 • Positiv formning af fremtid. 
 • Evnen til at lytte til den indre stemme. 
 • Afspændingsteknikker til brug i hverdagen. 
 • Skift til positivt ladede områder af sindet. 
 • Kontakt med transcendente og ekstatiske lag. 
 • Selvtillid og indsigt gennem guiderollen. 
 • Indlæring af ny kommunikation. 

 

Udvælgelse af fremgangsmåder i GT  

Inspirationskilder til færdighederne

Inspirationen til metoderne kommer fra mange forskellige steder, og der er næppe nogen læser med kendskab til de forskellige retninger inden for personlig og spirituel udvikling, der ikke vil nikke genkendende til visse elementer af GT-færdighederne. 

Udvælgelse efter effektivitet

I GT indgår kun fremgangsmåder, der har bevist deres evne til at virke for et stort flertal af kursusdeltagerne. 

Udvælgelsen af teknikker under opbygningen af GT-systemet er sket gennem årelang iagttagelse af, hvordan forskellige metoder virkede. Færdigheder, der ikke så ud til at være virksomme blev enten sorteret fra eller omarbejdet.

Udvælgelse efter let indlæring

GT har gennem årene haft en meget bred appel, hvor mennesker med meget få forudsætninger også har klaret at lære fremgangsmåderne. Det har krævet, at der er tale om metoder, som kan læres på relativt kort tid. Hvis det viste sig, at hold efter hold havde haft svært ved at lære en bestemt færdighed, er den enten blevet forenklet eller fjernet fra GT.

Jeg har hele tiden blevet lagt stor vægt på den pædagogiske dimension, nemlig hvordan man hurtigst og enklest muligt lærer hele hold essensen af essensen om GT. 

Jeg har også lagt stor vægt på at lave undervisningsbilag, der i telegramagtige punkter opsummerer teknikker, guidespørgsmål og guideinstruktioner.nbsp;

Integration til en helhed

De enkelte delelementer af GT er blevet ændret og "tilfilet", så de passer sammen med alle de andre delelementer, til én sammenhængende helhed. 

Hver metode bruges sammen med de andre alt efter situationen og forvandlerens behov. Trappen  er opbygget, så hvert trin faktisk omfatter og bygger på alle underliggende trin. Samtidig er den opbygget, så processen ofte intensiveres ved at gå "op" ad trappen, og der kan "glattes ud" ved at gå "ned" ad trappen. Integrationen i trappen er derfor stor, og opbygningen meget systematisk. 

Denne trappe, og alle øvrige pædagogiske hjælpemidler i GT, har gennem intens undervisning af talrige hold lige siden 1978 gennemgået konstante revisioner og forbedringer. 

GT er opbygget så alle fremgangsmåder, der læres på de viderekomne kurser forudsætter trappeteknikkerne og altid bruges sammen med disse. 

Stadig nyudvikling

Iagttagelser fra undervisning og GT-forløb og et blomstrende miljø med masser af erfaringer at trække på har gennem årene givet mulighed for konstante forbedringer og for skabelsen af nye metoder til bestemte formål. 

I adskillige tilfælde er der tale om, at deltagere på kurser gennem deres egen erfaring og kreativitet har fornyet fremgangsmåderne og fået deres ideer gjort til en del af GT.  

Udvælgelse efter dækning af menneskets helhed

De GT-metroder, der indgår, er desuden udvalgt til at dække alle de forskellige sider af menneskets helhed. 

De forskellige skolers strid om, hvilken retning eller fremgangsmåde, der nu er den "rigtige", er indlysende absurd, fordi der er noget rigtigt i næsten alle de forskellige skolers og spirituelle retningers fremgangsmåder. Ganske vist er der også meget ubrugeligt bras imellem, og det kræver en hel del arbejde at skille klinten fra hveden. 

GT fremgangsmåder, der på overfladen kan se ud til at være direkte modstridende, arbejder ofte med og udvikler hver sine forskellige funktioner ved mennesket. Hvor udtryk af kropsimpulser f.eks. etablerer kontakten til de fortrængte følelser og forvandler dem, er selvtillidstræning en strategi til overlevelse i hverdagens ubehagelige konfrontations-situationer. 

Hver af de færdigheder, der er beskrevet i denne bog udvikler forskellige sider af menneskets helhed, og forskellige forvandlere har forskellige behov alt efter, hvad deres problemer og mål er. Den enkelte forvandler vil også hele tiden ændre behov og have brug for den færdighed eller den kombination af færdigheder, der bedst passer til vedkommendes aktuelle situation. 

Man kunne godt nøjes med at lære en guide én enkelt metode, hvorefter han eller hun kunne tackle visse problemer og visse forvandlere, men han eller hun ville komme i vanskeligheder i andre situationer. Det rigtige er, at den enkelte guide lærer en all-round-kombination af GT-færdigheder, der giver ham eller hende mulighed for at arbejde med den fremgangsmåde, der lige præcis svarer til den enkelte forvandlers behov her og nu. 

Menneskets forskellige lag

Man kan bruge en pyramide/trekant-model med flere horisontale lag til at illustrere, hvordan forskellige teknikker i GT påvirker forskellige sider af menneskets helhed. 

Som ved alle andre modeller gælder det, at man ikke må forveksle landkortet med virkeligheden. Trekanten er en groft forenklet hjælp til forståelse af forholdet mellem de enkelte teknikkers måde at virke på og ikke et forsøg på at beskrive menneskets helhed! 

Grunden, til at modellen skal være en trekant, der vender den "tunge" ende nedad, er, at den starter med de nederste lag som de "tungeste" eller mest materielle og gradvist bevæger sig opad mod "lettere" eller mere forfinede lag. 

Den ydre verden

Hvis vi begynder nedefra, har vi den verden, der omgiver forvandleren, og som består både af genstande, planter, dyr og andre mennesker. Dette niveau ændres på direkte måde ved f.eks. at flytte rundt på materielle genstande i omverdenen. 

Den fysiske krop

Det næste lag er individets krop. Den kropslige struktur er som bekendt mere "flydende", i konstant bevægelse og ændring. Den er præget af på en gang at tilhøre den tunge materielle verden, fordi den består af stof, og de højere lag af følelser, tanker og spiritualitet. 

I forbindelse med GT-forvandling kan man gå ind med en direkte ændring af kroppen via øvelser, massage og anden direkte påvirkning med guidens hænder, yoga-øvelser osv. 

Den gensidige vekselvirkning mellem lagene kommer til udtryk ved, at de direkte indgreb på det kropslige plan meget ofte fører til spontane forvandlinger i det følelsesmæssige lag, i tankelaget og endda sommetider i det transcendent-spirituelle lag. 

Følelseslaget

Det næste lag er følelseslaget. Det direkte arbejde i følelseslaget kan f.eks foregå med metoden opmærksomhed på kropsimpulser. Alle fremgangsmåder, der beskæftiger sig med både forløsning og forvandling af følelser, arbejder dette lag. Men det er karakteristisk, at fremkaldelsen af følelser oftest sker indirekte via metoder, der påvirker lag, som ligger "oven over" eller "neden under" selve følelseslaget. 

Tankelaget

En hvilken som helst teknik, der tager udgangspunkt i tanker og erindringer, hører til her. Eksempler på GT-metoder, der arbejder med udgangspunkt i tankelaget er positive oplevelser (alle tre variationer) og positive bekræftelser.

Positive oplevelser og positive bekræftelser påvirker følelseslaget på den måde, at både de positive bekræftelser og erindringerne "fremmaner" de positive følelser. 

Disse positive følelser påvirker så selvfølgelig igen den fysiske krop. Positive bekræftelser sigter ofte direkte mod påvirkning af kroppen (f.eks.: "Jeg er sund og rask!") eller mod en direkte påvirkning af omverdenen (f.eks.: "Jeg bor godt og smukt!"). 

Det transcendent-spirituelle lag

Det øverste lag - det transcendent-spirituelle lag - går hinsides både den fysiske krop, følelseslaget og tankelaget. Dette lag går også hinsides det bevidste arbejde med at forvandle krop-sind-tilstande i positiv retning. 

Laget omfatter de spirituelle ekstasetilstande og "vidne"funktionen: At bevidstheden på et dybere plan ikke er kroppen, tankerne eller følelserne, men noget der er hinsides disse. Dette lag er karakteriseret ved højere følelser som accept og hengivelse. 

Den positive kontrol på den ene side (f.eks. at erstatte negative tanker med positive tanker) og hengivelsen ("given slip") på den anden er ikke uforenelige, men tilhører forskellige lag af menneskets helhed. 

GT-forvandling omfatter alle lagene i trekant-modellen. Spirituelle vækstmetoder, der er for "fise-fornemme" til at have med primitive følelser, seksualitet og kropslig udfoldelse at gøre, vil skabe en skæv udvikling. 

Materialistisk orienterede kropsterapier eller følelsesorienterede terapier, der nægter at medtage menneskets højere spirituelle dimensioner, går omvendt glip af, hvad alting i sidste instans drejer sig om! 

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?