Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Hvordan foregår undervisningen?

Det kræver fuld gennemførelse af grundkursus at udføre GT på andre som guide, hvad enten dette foregår som udveksling mellem GT'ere eller som hjælp til venner og familie, der ønsker personlig og spirituel udvikling.

At være guide kræver, at man er fortrolig med den grundlæggende "pakke" af færdigheder, så man ved, hvilken metode, man anvender i konkrete situationer, at man kan instruktionerne flydende, og at man har lært at overholde grundreglerne for GT til punkt og prikke. Og det kræver som minimum et stærkt koncentreret grundkursus på f.eks.12 søndage.

En hel del deltagere har gennem årene taget grundkursus to gange med mellemrum og har bekræftet, at kurset er så koncentreret, at de fik et stort udbytte af at få prøvet det hele igennem én gang til! (Hvis man har tidligere har taget grundkursus og føler behov for at få opfrisket det hele, tilbydes grundkurset til halv pris.)

Undervisningen på  i GT er meget struktureret. Den følger meget af tiden et bestemt mønster:

Teater-demonstrationer

Først gennemgår læreren den pågældende færdighed. Dette gøres til dels gennem korte teoretiske forklaringer (som de f.eks. findes i denne bog), men den vigtigste undervisningsmetode er helt sikkert demonstrationer af teknikkerne i teaterform.

Sådanne demonstrationer udføres af læreren og en assistent, som er en erfaren GT'er. Læreren har næsten altid en assistent med på kurserne. Assistenten er næsten uundværlig. Både demonstrationer af færdighederne og mange andre kursusaktiviteter kræver reelt to personer som ledere.

Læreren og assistenten rollespiller forvandler og guide i små korte og præcise teater-demonstrationer af guide-indgreb og forvandlerreaktioner på indgrebene. Sådanne demonstrationer giver altid en meget mere levende forestilling om brugen af en metode end en rent teoretisk forklaring. Sommetider medvirker deltagere, der melder sig frivilligt, i demonstrationerne, både som "forvandlere" og som "guider".

I øvrigt kan sådanne demonstrationer også ses på "Introduktion til grundkursus i GT" (En tretimers orienteringsaften, der arrangeres efter behov på relevante tidspunkter).

Afprøvning af teknikken i topersoners-grupper

Efter eventuelle tvivlsspørgsmål om en bestemt færdighed er afklaret, deler kursusholdet sig op i topersoners-grupper. I disse grupper afprøver deltagerne nu den pågældende GT-færdighed, så de både prøver guiderollen og forvandlerrollen i forbindelse med fremgangsmåden.

Opsamling af erfaringer

Opsamlingen af erfaringerne, både som forvandler og guide, sker derefter enten i mindre grupper, f.eks. i firepersonersgrupper, således at to hold gensidigt udveksler erfaringer.

Til sidst trækkes de generelle erfaringer frem på hele holdet. Det, forvandlerne har arbejdet med i den trygge topersonersgruppe, anses for at være fortroligt mellem den pågældende forvandler og hans eller hendes guide. Det fremlægges derfor kun til diskussion på hele holdet, såfremt forvandleren selv tager initiativ til det.

Det er fuldt ud muligt at drøfte de generelle spørgsmål og problematikker i forbindelse med brugen af færdighederne på hele holdet uden at trække de enkelte forvandleres private problemer frem. Vi praktiserer således ikke gruppeterapi på kurserne.

Selvom nogle af kursusdeltagerne kan høre, hvad der sker på andre topersoners-hold, er der selvfølgelig også tavshedspligt med hensyn til, hvad man ser og hører om de andre.

Ved siden af den strukturerede undervisning i de enkelte metoder er der på kurserne ofte mere legende indslag, hvor hele holdet er fælles om en aktivitet. Det kan f.eks. være et par dansenumre, en guidet meditation eller kommunikationsøvelser.

Erfaringer fra andre udviklingsmetoder

Det kan være en god baggrund for GT at have erfaringer fra andre metoder til personlig og spirituel udvikling. Det er klart, at de områder, der overlapper med det, kursusdeltagerne har lært andre steder, hurtigere vil blive forstået og lært.

Men det er også min utvetydige erfaring, at disse andre færdigheder ikke kan erstatte den kombination af præcis indlæring af en elementær samling GT-metoder og de basale "færdselsregler" - grundreglerne for forvandler og guide.

I de næste kapitler vil jeg beskrive grundkursus-teknikkerne.

Derefter vil jeg beskrive årsagerne til, at det er så vigtigt, at GT'ere overholder grundreglerne, ved at gennemgå nogle af dem og ved at beskrive konsekvenserne af at overtræde dem.

De videregående GT-metoder er beskrevet senere i bogen.

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?