Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Den hurtigste måde at bringe forvandleren i kontakt med de ægte følelser og impulser, der gemmer sig under overfladen, er en helt enkel fremgangsmåde, hvor guiden fastholder forvandleren på at beskrive, hvad han eller hun mærker i kroppen, øjeblik for øjeblik, uden forsøg på at ændre noget. (F.eks. beder guiden ikke forvandleren om at slappe af)

I stedet for at lytte til forvandlerens tanker, lytter guiden til det dybere kropsimpuls-plan. Kropsimpulserne lyver aldrig, men afslører direkte de følelser, der ligger nedenunder tankeplanet. Opmærksomhed på kropsimpulser er en radar, som altid afslører de følelser, der ligger nærmest på bevidsthedsoverfladen, og som derfor er lettest for forvandleren at bearbejde.

Denne intensive opmærksomhed på kropsimpulser bringer hurtigt forvandleren i kontakt med de ægte følelser, der ligger under overfladen. Denne færdighed er den enklest mulige til at hele den spaltning mellem hoved og krop (eller intellekt og følelser), mange mennesker har som en udfordring.

Vores ægte følelser står ofte i modsætning til, hvad vi forventes at føle (både andre menneskers forventninger og vores forventninger til os selv). De ægte følelser kan også være meget forskellige fra det, vi tror (dvs. tænker), at vi føler.

Den ubrudte opmærksomhedsproces virker i sig selv forvandlende på følelser: Spændinger og ubehagelige følelser kommer og går, intensiveres og formindskes, eller forvandles til noget helt andet. F.eks. kan det ske, at hovedpine forvandles til vrede, spændinger til boblende energi, eller kvalme til sorg.

Fremgangsmåden bygger på den grundlæggende egenskab ved bevidstheden, at opmærksomhed på noget ændrer det, et næsten magisk fænomen, der allerede er omtalt under aktiv lytning.

Ved at bruge denne metode går forvandleren så at sige ned til et lag, der ligger nedenunder det lag, hvor polariteten modstand-accept udspiller sig. Færdigheden består i at forvandleren fastholder opmærksomheden på kropsimpulserne i nuet, fra sekund til sekund.

Instruktionerne er uhyre enkle:

"Hvad føler du i kroppen lige nu"?

eller:

"Hvad føler du nu?"

eller:

"Hvad mærker du i kroppen nu?"

Kropsimpulser er et overordnet begreb, der i denne bog anvendes om alt, hvad man kan opleve som direkte kropsligt følt. Det kan være:

 • Følelser, som man almindeligvis forstår ordet: F.eks. Sorg, vrede, frygt, skam, skyld, glæde, kærlighed, ekstase.

 • Ubehagelige fornemmelser f.eks: Uro i maven, hovedpine, kvalme, tryk i brystet.

 • Smerter ethvert tænkeligt sted

 • Sitren, snurren, dødhedsfornemmelser

 • Fornemmelser af energi

 • Pres

 • og meget meget mere.

Grundprincippet er at være vedvarende og ubrudt opmærksom på impulserne i nuet og undgå alle tanker om dem, fortolkninger af dem eller forsøg på at ændre dem. Når man gør det, ophæves polariteten mellem modstand og accept automatisk - kropsimpulserne er bare.€

På mine kurser er mine kursusdeltagere igen og igen blevet vildt overraskede over, hvor dramatiske forvandlinger af deres indre tilstand, der kan ske, alene ved at holde opmærksomheden ubrudt på kropsimpulserne i f.eks. en halv time. De kropsimpulser, der var ved forløbets start, forvandler sig spontant til helt andre, en hovedpine bliver måske til gråd eller vrede, pres i brystet bliver måske til raseri, pres bag øjnene måske til sorg.

Nogle forvandlere oplever forløsning, forvandling og fantastisk energifrigørelse alene gennem denne enkle opmærksomhedsøvelse. Dens forvandlende styrke afhænger dels af den konsekvens, man udfører den med (ikke opmærksom på andet, fuldt opmærksom fra sekund til sekund) og dels af den tidslængde, man giver processen.

Nogle forvandlere bliver frustrerede, fordi fremgangsmåden hos dem fører til en meget kraftig lyst til at udtrykke følelsen - hvilket ikke indgår i færdigheden, når den bruges "rent". Disse forvandlere kan f.eks. opleve et kæmpe raseri (som de overhovedet ikke mærkede i starten af forløbet!) og et behov for at tæske i madrasser, eller et indre skrig, der venter på at blive skreget ud, osv. Næste trin kan være at udtrykke disse ny-kontaktede følelser, men er det ikke nødvendigvis! Hvis forvandleren retter sin fulde opmærksomhed mod selve den intense lyst til at udtrykke følelsen udadtil, forvandles den nemlig også - men det kræver meget selvdisciplin at gennemføre. 

Det mest usædvanlige opmærksomhed-på-kropsimpulser forløb, jeg har set gennem årene, var, at en deltager alene gennem ca. en halv times opmærksomhed på kropsimpulser gik ind i en tilstand man kunne kalde "det klare hvide lys" - en oplevelse, der ikke længere er knyttet til kroppen, og hvor man lyksaligt og grænseløst oplever lys.

Dette er en oplevelse, der klassisk er blevet beskrevet f.eks. af religiøse mystikere og mennesker, der fortæller om deres oplevelser på lsd eller andre psykedeliske stoffer. Men her optrådte tilstanden uden religion og uden stoffer - blot ved en halv times intens og ubrudt koncentration om kropsimpulserne! Man skal dog ikke forvente den slags utrolige oplevelser. De er en absolut sjældenhed.

På kropsimpuls-planet opløses modsætningen mellem modstanden og den uønskede tilstand af sig selv. Fremgangsmåden skaber derved i sig selv accept gennem opmærksomhed. Og når en opdukkende følelse accepteres (og eventuelt udtrykkes), dukker næste lag op. Helt af sig selv, helt spontant.

Fastholdelse på én enkelt kropsimpuls

Man kan intensivere metoden opmærksomhed på kropsimpulser gennem en konstant, ubrudt opmærksomhed på én enkelt følelse eller kropsimpuls. Denne fastholdelse kan være svær, fordi opmærksomhedens spontane tendens ofte er at flygte og glide hen til noget mere behageligt. Metoden kræver derfor - i hvert tilfælde hos begyndere - at guiden fastholder forvandlerens opmærksomhed på kropsimpulsen. Det kan være svært at udføre  færdigheden alene, men  det er vigtigt at lære det og optræne sin evne til det.

En fastholdt kropsimpuls undergår ofte slående forvandlinger til andre former for energi, andre følelser osv., uden at guiden eller forvandleren på noget tidspunkt prøver at fjerne de uønskede fornemmelser.

Også i denne intensiverede udgave af opmærksomhed på kropsimpulser er grundprincippet, at opmærksomhed på noget forandrer det, og her mere præcist, at opmærksomhed på den bundne energi, som ethvert "symptom" i virkeligheden er, får den til at flyde igen.

Man kan intensivere opmærksomheden på kropsimpulser ved at fastholde den på én bestemt kropsimpuls. Det gør guiden ved ganske enkelt at instruere forvandleren om at koncentrere hele sin opmærksomhed om denne ene impuls:

"Beskriv _____ mere i detaljer!"

Eller

"Bliv ved at være opmærksom på_____" 

Stregen udfyldes så med den kropsimpuls, det drejer sig om.

 F.eks:

Forvandler: Jeg er så jaloux og jeg hader, at jeg så jaloux, det er helt forfærdeligt".

 Guide: Hvordan føles jalousien i kroppen?

Forvandler: Beskriver alle de ubehagelige kropsimpulser.

Guide: "Bliv ved med at være opmærksom på den følelse!"

eller:

"Hvordan føles den nu?"

eller:

"Beskriv følelsen mere i detaljer!"

Denne fremgangsmåde fører altså til, at der sker en forvandling af den pågældende kropsimpuls helt af sig selv. Forvandlingen er temmelig uforudsigelig, og er hverken styret af forvandler eller guide.

I GT veksler man fleksibelt mellem opmærksomhed på kropsimpulser uden fatstholdelse og med fastholdelse.

Der kan alene gennem opmærksomhed på kropsimpulser - med eller uden fastholdelse af én bestemt impuls - ske en forvandling, der hensætter forvandleren i en tilstand af fri energi og glæde. Eller der kan opstå et behov for udtryk af kropsimpulserne. Og hvis forvandleren har udtrykt følelser med krop eller stemme, er der altid bagefter behov for at gå tilbage til opmærksomhed på kropsimpulserne for at se, "hvordan landet nu ligger" - dvs. hvad udtrykket har medført. Den nye kropstilstand er så platformen for det videre GT-forløb.

Tal-føl kropsimpulserne-tal

I praksis sker der ofte det i et GT-forløb, at der skiftes frem- og tilbage mellem aktiv lytning og opmærksomhed på kropsimpulser, En meget kortfattet beskrivelse af denne kombination er: tal-føl efter-tal

En guide, der lytter til en forvandler, kan øge forvandlerens klarhed og kontakt med sig selv ved af og til at standse vedkommendes talestrøm og henlede hans eller hendes opmærksomhed på de kropsfølelser, den pågældende har lige nu, medens han eller hun taler. De umiddelbare følelser, der opstår under forvandlerens bearbejdning af sit problem, vil ofte bringe helt nye aspekter ind i forvandlingsprocessen - kontakt med mere ægte, men hidtil uerkendte følelser omkring et bestemt emne.

Denne kombination af aktiv lytning og opmærksomhed på kropsimpulser fører ofte til indsigter eller aha!-oplevelser. Et meget ønskværdigt udfald af et GT-forløb er, at den uønskede tilstand forvandles, og at der samtidig opstår det vidunderlige fænomen indsigt. Indsigt betyder, at forvandleren ved noget efter et GT-forløb om sine egne reaktioner, følelser, overbevisninger, handlemuligheder, behov, osv., som han eller hun ikke vidste før sessionen, og som guiden ikke på nogen måde har fortalt eller blot antydet. En ægte indsigt er på en gang en følelsesmæssig oplevelse og en tankemæssig, og derfor bærer den som regel en meget stærk overbevisningskraft i sig, der gør at forvandleren vil stritte kraftigt imod, hvis nogen forsøger at ændre på indsigten eller ugyldiggøre den.

Hvordan oplever du det nu?

En lignende meget blid men alligevel virkningsfuld metode er simpelthen med korte mellerum at spørge forvandleren:

"Hvordan oplever du nu____(uønsket tilstand)?

med stærk vægt ordet nu og uden at gøre ret meget andet. Denne sætning "fisker" på en neutral måde efter de ændringer, der opstår i forvandlerens krop, følelser og tanker. Man kunne måske være tilbøjelig til at tro, at det behøvede man ikke spørge om, det må da være indlysende for forvandleren, men nej!

Der sker alene ved opmærksomhed på en uønsket tilstand ofte en hel masse vigtige ændringer med den - de sker nærmest hele tiden - men forvandleren sidder fast i sin tankestruktur og synes, at tilstanden stadig er som ved starten af forløbet. Hvis guiden hele tiden spørger "Hvordan oplever du nu ______(uønsket tilstand)?, fører det forvandleren frem til at opdage de ændringer, som guiden måske allerede har set udefra.

Faktisk er den knaldgode guide karakteriseret ved en fritflydende opmærksomhed på alle aspekter af forvandleren, herunder mere eller mindre subtile skift i stemmeføring, kropssprog osv. Den dygtige guide opfanger tit disse skift før forvandleren selv bliver opmærksom på dem. Det er så guidens rolle at bringe de spontant indtrufne skift til bevidsthed hos forvandleren.

Den indre stemmes budskaber

Nu er det imidlertid ikke kun uønskede kropsfornemmelser og -impulser, man kommer i kontakt med gennem intens opmærksomhed. En stor del af de kropsimpulser eller følelsestilstande, man kommer i kontakt med, er enten ret neutrale registreringer eller direkte positive. Det er derfor vigtigt at forstå, at opmærksomhed på kropsimpulser også er en måde til at kontakte dybere lag med handleimpulser, som normalt forbliver ubevidste eller kun halvt bevidste. 

Metoden, hvor forvandleren lytter intensivt til kroppens signaler, bringer også "den indre stemme" frem i bevidstheden. Den indre stemme er vores intuitive viden om, hvad der er rigtigt og vigtigt for os at gøre lige nu, vores viden om hvad vi egentlig føler over for noget, og vores kontakt med hvad vi har lyst til.

Umiddelbart skulle man jo tro, at vi altid var i kontakt med, hvad vi har lyst til eller brug for at gøre. Men det er langtfra altid tilfældet. De spontane impulser, der i høj grad fungerer som vejleder for børn, (som ubevidst bare følger dem), er hos os voksne tit begravede under lag af forventninger, sociale normer, tanker om, hvad vi bør føle i en situation, og bag lag af kropspansringer. Dette hindrer den umiddelbare kontakt med, hvad vi egentlig vil og har lyst til.

Metoden med intens opmærksomhed - eventuelt suppleret med andre GT-metoder, kan føre til, at vi får en aha!-oplevelse: "Nåh ja - det er da klart, det er det, jeg vil!" - hvad enten det så er at

 • kysse Inger
 • rejse Jorden rundt på cykel
 • få skrevet det brev
 • blive i sengen hele dagen (uden at være syg)
 • skifte arbejde, gifte sig, eller blive skilt
 • stå på hovedet
 • gøre noget for at hjælpe lidende dyr
 • læse en god bog i fred derhjemme
 • gå en tur i Tivoli
 • eller blive tiggermunk i Nepal.  

Det viser sig ofte, at frustrationer ikke så meget skyldes, at man ved, hvad man vil, men er forhindret i at gøre det. Der er i virkeligheden ofte tale om, at det er svært at være helt sikker på, at det eller det vil man helt og fuldt. Den indre sikkerhed, der kommer af en god kontakt med den indre stemme, gør, at springet til den konkrete handling ikke er særlig stort. Denne sikkerhed, "at ville ét", giver en stærk  evne til målrettet at tackle og overvinde eventuelle forhindringer og modstand.

Det er vigtigt at forstå, at det at følge den indre stemme ikke er det samme som impulsivitet. At følge den indre stemme er ikke ensbetydende med ukritisk at udleve negative og reaktive følelser, f.eks. jalousi, raseri, hævnlyst, osv. Det kan tværtimod være nødvendigt i et GT-forløb forløse og forvandle de negative følelser (som beskrevet i det næste kapitel om udtryk af kropsimpulser) for derved at rense sindet så meget, at den indre stemme tydeligt kan høres fra et dybere indre plan. Det skal blankt  indrømmes, at der er mange muligheder for "fejllytning", så man forveksler ægte positive impulser med impulser, der er styret af frygt, modvilje, lavt selvværd, selvbedrag osv.

Men øget kontakt med den indre stemmes positive budskaber er en af de ting, der helt sikkert kommer ud af et dyberegående arbejde med forvandling af sindet. Denne kontakt fører til, at forvandleren efterhånden opnår større tillid til at følge intuitionens indre stemme. Den er en retningspil, der altid er til stede, når han eller hun stopper op i livet og spørger: "Hvad nu?"

Den indre stemme kan give informationer om i hvilken retning, vi bør gå på længere sigt - altså vejlede os i afgørende valgsituationer med konsekvenser langt ud i fremtiden. Den indre stemme kan imidlertid lige så vel vejlede os om de "små" dagligdags ting - hvad man skal se at få gjort lige nu: Stå op nu! Gå i seng og hvil dig! Gør huset rent! Ring til Hanne! osv. Som læseren vil se, er eksempellisten højere oppe på siden en blanding af små  registreringer af ægte impulser her-og-nu og beslutninger af meget vidtrækkende karakter. 

Som du ved, er det almindelige samfunds fremgangsmåde over for: "Hvad skal jeg nu gøre?" at kigge i kalenderen efter aftaler eller på listen over ugjorte opgaver - og så tage den næste der står i kø. Men at lytte indad til den indre stemmes vejledning er vigtigere end kalendere og to-do-lister og gør, at man kan udføre handlinger, der er i overenstemmelse med det dybere selv med større intensitet og energi. Og det er ofte - men ikke altid - et af punkterne på to-do listen!

 

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?