Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

 

Værdsættelser

Værdsættelser er en grundlæggende GT-færdighed af uvurderlig værdi. Selvom en kursusdeltager kun huskede denne ene helt enkle fremgangsmåde, men til gengæld brugte den hver dag og hele tiden, kunne den revolutionere hans eller hendes liv. Personligt lader jeg ikke en dag gå forbi, uden at jeg anvender denne metode! Instruktionen, som guiden her siger til forvandleren er: "Nævn mig noget i dit liv, du værdsætter!" Nævn mig noget andet i dit liv, du værdsætter" osv. Forvandleren kan nævne positive ting, forhold osv. som han eller hun er glad for, forhold til andre, oplevelsesmuligheder, bare det at være i live osv. Det vil sige, at de ting, forvandleren nævner, som er værdifulde for vedkommende, kan gå fra de mindste ting til de største.

Sindets måde at fungere på er ofte at tage alt, hvad der fungerer som det skal, for givet og ikke give det opmærksomhed, mens ting, der ikke går som vi ønsker, får meget stor opmærksomhed. Så længe, vi er sunde og raske, tager vi det for givet, og måske skal der en sygdom til at gøre os opmærksomme på den uvurderlige værdi af sundhed og godt helbred. Så en af de ting, en sund og rask person kan rette opmærsomheden mod, er taknemmeligheden over at være ved godt helbred.

På same måde kan man måske tage det at computeren virker, som den skal, for givet, men der skal ikke mere end enkelt virus eller en fejlfunktion til for at omdanne den skønne slave til en ond herre - det ved du sikkert. Jeg ved i hvert tilfælde, at jeg bevidst værdsætter hver eneste gang, min computer åbner korrekt og alt kører som det skal! Der skal måske også en afbrydelse af vand- varme- eller el-forsyning til for at få os til bevidst at værdsætte, hvilke fantastiske fordele en fungerende forsyning har i hverdagen. Når man bruger metoden kan man også værdsætte positive forhold til andre, noget man også meget nemt kommer til at tage for givet. På det dybeste plan kan vi bevidst værdsætte overhovedet at være i live her og nu - stadig at have muligheden for at se, høre, smage og opleve verden. Mulighederne er uendelige.

Færdigheden hvor forvandleren "vender" sin oplevelse af livet - tager de positive briller på, som det hedder - ved bevidst at fokusere på de positive ting, der er i hans eller hendes liv, kan bruges som en del-ingrediens i GT-forløb. Hvis forvandlerens opmærksomhed har været rettet mod svære følelser og negative overbevisninger, genopretter metoden så at sige den umiddelbart positive oplevelse af livet, og færdigheden anvendes derfor ofte hen mod slutningen af et GT-forløb. Men værdsættelse er en genialt god fremgangsmåde i dagligdagen. Hver dag! Hele tiden! Som det meget anvendte engelske slagord siger: Count Your Blessings!

Positive erindringer

Grundlæggende består færdigheden positive erindringer i, at guiden får forvandleren til at fortælle en hel række positive oplevelser fra sit liv, som om det er noget, forvandleren oplever lige her og nu (genoplevelse til forskel fra erindring).

Forvandleren fortæller og fortæller, og undgår bevidst enhver negativ oplevelse.

Det kan lyde enkelt, men det er det ikke! Hvis en forvandler har det dårligt, kan modstanden mod at huske positive oplevelse faktisk være stor, og det kræver træning og vedholdenhed fra guidens side at få forvandleren til at fokusere på det positive - et forhold der også gør sig gældende i forbindelse med de to andre positve oplevelser-færdigheder.

Metoden har mangfoldige formål, og det er en af de smukkeste og fornøjeligste ting en forvandler og en guide kan gøre sammen. Genoplevelsen af mange positive episoder efter hinanden har en klar tendens til at trække positiv psykisk energi ind i forvandlerens bevidsthedsfelt samt til at gøre denne mere optimistisk og glad. Fremgangsmåden har evnen til relativt hurtigt at trække mennesker ud af depressive sindsstemninger.

Den vender så at sige perspektivet for forvandleren, der i en dårlig sindstilstand kun udvælger og oplever de negative aspekter af livet, og som har svært ved at huske alle de tusindvis af positive oplevelser, der ligger gemt i erindringen hos enhver voksen. Ved at huske, at fortiden også har indeholdt utallige positive oplevelser, ses fremtiden og nuet i et lysere perspektiv. 

Desuden er alle de gode, smukke og livsbekræftende ting, der kommer frem, dejlige at høre på for guiden, der oftest har lige så stor gavn af metoden som forvandleren. 

Positive erindringer mod negative overbevisninger

Positive erindringer kan bruges i en speciel udgave som et af midlerne til bekæmpelse af negative overbevisninger. Guiden beder her forvandleren om at huske en række erindringer, hvis indhold modsiger det specifikke negative mønster. 

Hvis der f.eks. er tale om, at det negative mønster er: "Alting mislykkes for mig", kan guiden sige: "Husk engang, hvor noget lykkedes for dig", og derefter fremdrage en lang række erindringseksempler på, at denne generalisering: "Alting mislykkes for mig", er forkert. Sandheden er selvfølgelig, at noget er lykkedes, og noget er mislykkedes!

Positive fantasier

Som et alternativ til positive erindringer arbejder GT også med positive fantasier. Som det er tilfældet med en lang række andre GT-færdigheder, er der her tale om at bruge en mekanisme i sindet, der ofte optræder helt spontant. 

Guiden beder forvandleren om bevidst at "dagdrømme", dvs. at forvandleren fortæller en positiv fantasi efter frit valg, som om det foregår her-og-nu, på samme måde som ved genoplevelsen af positive erindringer. Kun fantasien sætter her grænser for alle de dejlige ting, forvandleren oplever.

Almindelige dagdrømme foregår ofte halvt ubevidst. Ved at fortælle partneren i GT en positiv fantasi bevidstgøres disse fantasier, der ofte kan være hemmelige, tabubelagte eller pinlige.

Derved lærer forvandleren noget nyt om sine muligheder - det han eller hun kunne opleve eller kunne blive til. Denne færdighed har en vis lighed med visualisering - at bruge den positive forestillingsevne - men ved de positive fantasier er det mere det underbevidste, der tager over og fortæller om sine dybe ønsker, især når forvandleren er åben og lader den positive fantasi udvikle sig spontant og uforudsigeligt.

Jeg vil godt understrege, at hvis forvandleren giver helt slip, kan denne metode gå meget dybt, og det kan føles meget intimt at fortælle sine inderste fantasier og drømme til en anden person, måske særlig, hvis fantasierne kommer ind på det seksuelle område. Det er derfor også meget vigtigt, at forvandleren vælger en partner, han eller hun har fuld tillid til, og at guiden giver fuld accept. 

Ved den mere dybtgående brug af positive fantasier er det vigtigt at give plads til forvandlerens følelser over for fantasierne: angst, generthed, blufærdighed og smerten over at savne sådanne oplevelser i den dagligdags virkelighed. 

En god mulighed er også, at forvandleren tavst gennemlever fantasier, vedkommende ikke har lyst til at sige højt, og ganske enkelt fortæller guiden, hvornår han eller hun er nået frem til slutningen af en fantasi. Metoden virker alligevel! 

Virker værdsættelse, erindringer eller fantasier bedst?

For nogle forvandlere virker positive erindringer bedst, fordi erindringerne bekræfter, at der virkelig er sket meget godt i forvandlerens liv.

For andre virker færdigheden positive fantasier bedst, fordi metoden fritager forvandleren fra en konfrontation med at "det var engang så godt, men nu er det blevet så skidt" eller for en konfrontation med slet ikke at kunne få de positive erindringer frem i bevidstheden. 

Endelig virker værdsættelse bedst på nogle mennesker - fordi den er så her-og-nu orienteret og uadvendt.

Følelsesforløsninger

En intensiv brug af positive erindringer eller fantasier kan føre til følelsesforløsninger - ofte gråd eller latter. 

Ved gråd kan der være tale om en rent positiv gråd, der handler om, hvor skønt eller smukt indholdet af erindringerne er ("at være rørt til tårer"). Eller der kan være tale om det fænomen, at undertrykt sorg, forbundet med negative begivenheder i forvandlerens liv, forløses. 

Princippet er her, at et negativt ladet område giver slip på sin indkapslede energi ved at blive tilført positiv energiladning fra andre områder af sindet - en virkningsmekanisme der er generel for de metoder, der beskrives i denne bog.

Latter, der er meget almindelig ved brugen af positive oplevelser, er selvfølgelig en mere direkte frigørelse af livsglæde. 

Man kan af og til se følelsesforløsninger, der er en blanding af gråd og latter, som skifter hurtigt mellem hinanden - en smuk og stærk oplevelse for forvandleren.

Positiv afslutning på forløb

Positive oplevelser bruges ofte hen imod slutningen af GT-forløbene, hvis der er milde restfølelser tilbage, efter at forvandleren har arbejdet intenst med at transformere negative følelser og negative overbevisninger. Metoden (i kombination med energisk udadvending - se næste kapitel) bevirke, at forløbet får en ren og velforløst afslutning. Dette betyder, at forvandleren er glad og afslappet/energifyldt, hvilket er af stor betydning for forløbets eftervirkninger i de følgende dage. Eventuelle ubearbejdede negative følelser og kropsfornemmelser kan nemlig ellers blive "hængende" som ubehagelige eftervirkninger efter et ikke helt forløst forløb. (Mere om dette senere i bogen.) 

Det er guidens ansvar at fortsætte GT-forløbet frem til en god og positiv forløsning af forløbet, og guiden har i positive positive et enestående redskab til faktisk at føre forløbet frem til dette gode punkt. 

Positive oplevelser kan også bruges som eneste tmetode, når den ydre situation eller de tidsmæssige rammer ikke gør det muligt at gå dybere ned i en bearbejdning af negative følelser. En halv eller en hel time med positive oplevelser kombineret med en energisk gang udadvending er ofte en glimrende akut "reparations"-metode.

Balance mellem det positive og det negative

Måske vil nogle læsere synes, at det er da en underlig metode konsekvent at vende ryggen til problemerne og kun at ville tænke på gode ting! Det er derfor, jeg har anbragt dette kapitel efter beskrivelsen af de metoder på grundkurset, der arbejder med direkte forvandling af negative følelser og overbevisninger.

I GT er det vigtigt at huske at holde en balance mellem de positive livsbekræftende oplevelser og forvandlingen af de negativefølelser og overbevisninger. Uden en solid ballast af positiv energi og livsvilje, der hele tiden overstiger intensiteten i det negative, man forvandler, går det bare ikke.

Positive oplevelser er bare én af de mange måder at vedligeholde denne balance på. Positive bekræftelser er en anden. Positive her-og-nu oplevelser af kærlighed, forståelse, solidaritet, kontakt og ægte kommunikation mellem GT-ere indbyrdes en tredie (helt uundværlig) kraftkilde.

Styrken kan også hentes i den ekstatiske glædes dans eller i metoder, der direkte arbejder med overføring af energi - se kapitlet om energiterapi. Mulighederne inden for GT er talrige! 

Det er faktisk vekselvirkningen mellem glæde og forvandling af negativitet, der er den dobbelte bevægelse i forvandlingsprocessen. 

At insistere på kun at arbejde med én af de to sider er som at insistere på kun at gå på ét ben!

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?