Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Forvandling gennem selvtillidstræning

Psykologisk selvforsvar

Ét er det beskyttede GT-kursus, noget andet er hverdagens menneskelige konfrontationer.

Den større forståelse, følsomhed og ægthed, der er en følge af at arbejde med GT-færdigheder, kan hos nogle føre til en øget smerte ved konfrontationen med dagligdagens ofte fremmedgjorte, undertrykkende, ufølsomme og brutale kommunikationsform.

Hvordan tackles dette i GT? Bliver de, der har arbejdet med GT, ikke blot endnu nemmere ofre for arbejdspladsernes, skolernes og hjemmenes psykiske vold, mobning, latterliggørelser, nedgøringer, undervurderinger og tromlinger?

Det kan ske; og en ensidig brug af de følsomme, modtagende og åbne sider af mennesket vil sommetider føles som et handicap for den enkelte.

Så snart vi træder ud fra det beskyttede GT-miljø, skal vi tilbage til og fungere i et samfund, der på mange måder er præget af stress, fysisk vold og psykologiske overgreb (selvfølgelig med masser af perler af mennesker og "befriede områder", der er håbets overlevelse).

Det er derfor absolut nødvendigt parallelt med en øget bevidsthed, en øget indre frigørelse og kontakt med højere bevidsthedstilstande at lære "psykologisk selvforsvar".

Når jeg her taler om psykologisk selvforsvar, mener jeg ikke den okkulte variation med beskyttelse mod "negative astralvæsener", "dæmonangreb" og den slags, men de meget jordnære, håndgribelige og hyppige situationer i hverdagen, hvor andre mennesker træder ind over det enkelte menneskes grænser, forsøger udbytning, undertrykkelse, nedgøring, latterliggørelse osv.

Disse overtrædelser af forvandlerens grænser er ofte svært gennemskuelige, og er netop derfor svære at tackle. Der er f.eks. tale om uinviteret kritik, uinviteret "feed-back", fortolkninger, "gode råd" og andre overgreb, der kaldes "hjælp".

Selvtillidstræning har bestemt også en nyttig funktion i forbindelse med den i Danmark vidt udbredte kommunikations-sygdom, der består i at udtrykke aggressioner indirekte via ironi, sarkasme og vittigheder, for derefter at kunne benægte det underforståede aggressive indhold ved at sige, at "det bare var for sjov!" 

Føjelighed og undertrykt raseri

Mange forvandlere fortæller, at det er deres problem, at de ikke kan sige fra og træde op mod undertrykkelsen med tilstrækkelig styrke.

Mange undertrykker deres egen kraft og styrke, fordi udtryk af vrede er blevet hæmmet meget i løbet af deres liv, så de nu er meget føjelige og mæh-hæ-agtige i situationer, hvor de faktisk skulle have sagt fra.

Men det betyder bestemt ikke, at den undertrykte vrede ikke er der!

Tværtimod er der under overfladen hos de, der konstant sluger ydmygelserne og nedgøringerne, store mængder af undertrykt raseri, som GT ved hjælp af udtryk af kropsimpulser kan sætte fri og forvandle. Denne frigørelse af intense raseriudbrud (der i GT-forløbet lykkeligvis kun har puder og madrasser som ofre), gør det meget nemmere for forvandleren at sige bestemt og tydeligt fra i hverdagen.

Men det er bestemt ikke meningen, at raseriudbruddene skal overføres som den nye omgangstone i hverdagen! Hvæsende vrede og ukontrollerede raseriudbrud over for de mennesker, der går over ens grænser, er bestemt ikke selvtillidsfuld optræden.

Målet er derimod at nå frem til det mest effektive modspil i den vanskelige livssituation, hvilket hverken er mæh-hæ-holdningen eller raseriudbruddet, men en fast, bestemt, styrkepræget og urokkelig fastholden af egen position. 

Provokation af forvandleren i en tryg situation

Efter et helt livs selvundertrykkelse er dette dog lettere sagt end gjort, men i GT går vi gradvis til værks.

Selvtillidstræning laves oftest i trepersoners-grupper: Guide, forvandler og provokatør. Guidens opgave er at styre forløbet og støtte forvandleren. Provokatørens opgave er så præcist som overhovedet muligt at efterligne adfærden hos den/de personer, der i livet sætter forvandleren skakmat. Og forvandleren hjælper selv med at instruere provokatøren, så kropssprog og ordlyd bliver så realistisk som muligt.

forvandlerens opgave er at lære at sidde roligt og centreret og kigge på den provokerende adfærd uden at blive "hylet ud af den", ligegyldig hvor barsk provokatøren er. Dette læres ved at gå gradvist frem, og aldrig hurtigere end at forvandleren ikke føler sig overvældet og hele tiden lærer at klare én ubehagelig ting af gangen. Forvandleren lærer derved at klare nedgørende adfærd uden at reagere med de sædvanlige selvugyldiggørende reaktioner som f.eks. fjoget latter eller fnisen, generthed, pinlighed, indestængt raseri, appellerende gråd, osv.

Denne provokation - en form for psykodrama - kan fremkalde voldsomme følelsesmæssige reaktioner hos forvandleren, oftest raseriudbrud. Det kan så være nødvendigt at håndtere disse reaktioner ved f.eks. udtryk af kropsimpulser og direkte tale. 

Kombination med tilbagetrækning af projektioner

Selvtillidstræningen kan ofte med stor fordel kombineres med at trække projektioner tilbage på den undertrykker, forvandleren arbejder med i terapien. Forvandleren spiller altså den undertrykkende person og tager dermed den energi, som han eller hun har "bundet" i undertrykkeren, tilbage som fri energi.

Som det også er tilfældet ved teknikken med at trække projektioner på negative personer tilbage (se kapitlet om projektioner), er guidens store problem at få forvandleren til totalt at gå ind i rollen som et menneske, der opleves som et dumt svin!

"Pladerille"-afvisning

Efter at forvandleren har lært at klare de rollespillede provokationer uden at blive hylet ud af den, giver man sig god tid til at finde ud af, hvad der kunne være et standardsvar, som ville styrke selvtilliden i den type situationer.

Forvandleren trænes til fast og bestemt at give dette svar - uanset hvilke provokationer og manipulationer, han eller hun bliver udsat for.

Provokatøren fortsætter med at provokere. Hver gang der kommer en provokerende sætning, skal forvandleren svare med en (selvvalgt) sætning, der klart og bestemt afviser den type pres, der er tale om.

Den valgte sætning gentages ordret, igen og igen ("pladerille"), indtil forvandleren uden tøven, fumlen eller usikkerhed og med overbevisende stemme og kropsholdning kan sige den hver gang, der provokeres. 

Eksempler på svarsætninger er: 

"Jeg forstår, hvad du føler, men jeg har ikke lyst!"

"Du kan forsøge så meget du vil; du får mig ikke til det!"

"Svaret er og bliver nej!"

Fleksibel afvisning

Til sidst laves der rollespil, hvor forvandlerens fastholdelse af egne grænser skal lyde naturlig og skal varieres alt efter "undertrykkerens" udspil.

Hver gang provokatøren kommer med et udspil, skal forvandleren gennem sin reaktion vise, at have hørt og forstået provokatørens argumenter eller følelser, for derefter at afslutte med den udvalgte sætning fra pladerille-afvisningen. Det kunne f.eks. lyde således: 

Provokatør: "Hvorfor vil du ikke dyrke sex med mig? Jeg er jo helt vild med dig!"

Forvandler: "Jeg er klar over, at du er helt vild med med mig, men svaret er og bliver nej!"

Provokatør: "Du er bare snerpet!"

Forvandler: "Det er muligt, jeg er snerpet,  men svaret er og bliver nej!"

Provokatør: "Jeg tror, du i virkeligheden har lyst, men at det bare er dine hæmninger, der gør, at du ikke vil!"

Forvandler: "Ja, det kan godt være, at det bare er mine hæmninger, der gør, at jeg ikke vil, men svaret er og bliver nej!"

Provokatør: "Jeg fornemmer, at dine seksuelle hæmninger er noget, der stammer fra forholdet til din far!"

Forvandler: "Ja måske, men svaret er og bliver nej!"

Provokatør: "Alt det gas, du fyrer af der, det er bare noget, du har lært at sige på et kursus!"

Forvandler: "Det er helt rigtigt, at den måde at svare på har jeg lært på et kursus, men svaret er og bliver nej!"

Provokatør: "Du er dum at høre på!!"

Forvandler: "Du synes måske, at jeg er dum at høre på, men svaret er og bliver nej!"

Osv.

Som man kan se, tager forvandleren så at sige luften ud af provokatørens argumenter ved at vise at han eller hun har hørt argumenterne. Når forvandleren kan klare situationen rigtig godt i rollespils-situationen er tiden kommet til at afprøve den nyindlærte adfærd ude i livet! 

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?