Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Forvandling gennem identitetsskift

At blive til den uønskede tilstand og nyde det

At skifte over til midlertidigt at være en uønsket tilstand fuldt og helt - og måske oven i købet udtrykke nydelse ved at være den - kan være en hurtig og dramatisk vej til at fremkalde accept og forvandling. Denne metode beskrives nærmere i kapitlet om projektionstilbagetrækning.

Dette identitetsskift, hvor man skifter over til at være den uønskede tilstand i stedet for at gøre modstand imod den, er den korteste genvej til hurtige forvandlinger jeg kender! Færdigheden er forskellig fra accept-metoden, fordi forvandleren ved accept af en uønsket tilstand forbliver i sin egen identitet.

Metoden er en illustration til den generelle pointe, at det under selvforvandling slet ikke er nok bare at have en strategi, der hedder: "Disidentificer dig fra de negative følelser! - Du er ikke dine følelser!" (Som det ofte ses i Yoga, hos Eckhart Tolle, i mange typer "satsang" arbejde osv.).

Det er ganske enkelt helt nødvendigt at bruge den meget mere komplekse strategi, at man - under fuld selvkontrol - evner at skifte fra identifikation til disidentifikation og omvendt. Man skal beherske den kunstart at skifte mellem flere forskellige identiteter under forvandlingsprocessen, og dette skal man kunne gøre på en legende måde.

Fritz Perls og gestaltterapien

En af de ting, der gjorde Fritz Perls (gestaltterapiens fader) genial som terapeut var, at han til fulde havde indset denne fundamentale strategi og formåede fuldt ud at udnytte den på opfindsom og spontan vis under sessioner. Perls havde på sin side ideen om identitetsskift fra Moreno, der grundlagde psykodrama-skolen, men Perls foretog den smarte rekonstruktion at lade de mennesker, han arbejdede med, spille alle de indre underpersonligheder selv, i stedet for at inddrage andre i de forskellige roller (som i Morenos psykodrama). Derved kom de enkelte underpersonligheders indhold rent frem.

 En måde for forvandleren til midlertidigt at gå helt i det uønskede, er at han eller hun siger:

 "Jeg er "_____(det uønskede) og jeg nyder det!"

 F.eks. "Jeg er grådig, og jeg nyder det!!"

Får man forvandleren (eller sig selv) med på dette, sker der en mirakuløs og lynhurtig forvandling af det uønskede til fri, ny energi. Jeg husker som i går et GT-forløb fra for mange år siden, hvor forvandleren blev ført til at råbe: "Jeg er grådig, og jeg nyder det!!!! Jeg vil have mere, mere, mere" og fik væltet flere og flere madrasser og puder over sig, som han kunne "besidde", indtil han sad midt i en kæmpe pyramide af madrasser og puder. Hans "uønskede" grådige personlighedsdel forvandledes til enorm energi, latter og glæde.

Det er en fremgangsmåde, der får forvandleren til at gå helt ind i noget, han eller hun som udgangspunkt protesterer imod! Det er ofte egenskaber ved et andet menneske, der protesteres imod, men det kan også være en følelse, en psykosomatisk tilstand, en personlighedsdel hos en selv osv. (Læs meget, meget mere om dette i kapitlet om projektioner.)

Problemet med at bruge denne metode er, at det kræver kæmpe dygtighed hos guiden at få forvandleren til at gå helt ind i at udtrykke det uønskede fuldt og helt. Et halvhjertet udtryk kombineret med holden igen og modvilje fører ikke til forvandling og frihed men til frustration og forvirrring!

 

At udtrykke modstanden 100% 

Jeg vil nu minde min læser om, at udgangspunktet for forvandling af uønskede tilstande er at en hvilken som helst uønsket tilstand består i en tilstand plus modstanden eller protesten mod tilstanden. 

Her beskrives en ny metode, der går anderledes til værks mht. at opløse den indre spaltning og kamp mellem en tilstand og modstanden imod den. Her bruger forvandleren igen den meget grundlæggende færdighed bevidst både at kunne identificere sig med noget og kunne afidentificere sig fra det - efter eget ønske og under egen kontrol, jeg beskrev i foregående afsnit. En evne til identifikations-skift under egen kontrol, der er en af de absolutte og helt uundværlige grundredskaber GT-forvandling.

Hvis man vil, kan man bruge "stoletricket", som Perls brugte meget i sin gestaltterapi, nemlig at stille to stole op, og lade forvandleren skifte stol, hver gang han eller hun skifter identitet. Eller forvandleren kan gå rundt på gulvet og stille sig forskellige steder, der svarer til forskellige identitetsskift. Det er dog ikke nødvendigt med stole- og pladsskift, bare forvandleren er sig identitetsskiftet klart bevidst.

Den side af forvandleren, der gør modstand mod en bestemt tilstand, kan være den side, der ligger tættest ved bevidsthedsoverfladen. Det vil sige, at protesten eller modstanden er den tilstand, som forvandleren umiddelbart identificerer sig mest med og kalder "sig selv".  I dette tilfælde kan guiden begynde med at bede forvandleren om 100% at udtrykke sin modvilje, afsky eller lede over for tilstanden:

"Gå væk lede ______, jeg hader dig!"

 "Skrid!".

Stregen står for den uønskede tilstand. Sæt de tilstande, du selv har, og som er uønskede ind - eller brug eksempler fra listen øverst i dette kapitel.

Når man udtrykker noget fuldt ud eller bare "går helt ind i det" på oplevelsesplanet uden at udtrykke det, har det en velsignet evne til at forvandles eller opløses. Modstanden mod en bestemt situation kan rumme stærke følelser både af sorg, aggression og alt muligt andet. Måske går der et stykke tid med dette første trin, hvor forvandleren taler om sine følelser over for tilstanden, mærker den med totalt fokus udtrykker modstanden med sammenbidt intensitet, græder, ler, eller raser.

Måske efterlader det at udtrykke protesten eller modstanden forvandleren med en følelse af frihed. Den uønskede tilstand er da på magisk vis enten blevet forvandlet eller accepteret, alene ved at gå helt og fuldt ind i modviljen over for den. Accepten og forvandlingen af det uønskede er i så tilfælde sket helt automatisk.

Her må man - som så mange andre steder i GT-forvandling - udbryde:

"Hokus-pokus-filiokus!"

Dette forbavsende forvandlings-fænomen kan illustreres rent fysisk gennem den metode, der består i at spænde mere op i en spænding, man mærker, og bagefter give helt slip på spændingen: Forvandleren føler en spænding i kroppen, guiden beder ham eller hende om at spænde yderligere op det pågældende sted - måske i ti sekunder - og derefter give slip og rapportere, hvad der sker i kroppen: følelser, energier etc.

Modstanden (holde-igen funktionen) sidder i den spænding, der i forvejen (ubevidst) er skabt  i den pågældende muskel(gruppe). Når man spænder ekstra meget op i denne muskel(gruppe), overdriver man modstanden. (Eller mere avanceret udtrykt: Man flytter sig til "det kreative punkt", hvor man selv skaber modstanden.)

Der kan efter en eller flere op- og afspændinger vise sig mange forskellige følelser - det er faktisk meget svært for forvandleren og guiden at forudse, hvad der gemmer sig i en bestemt spænding. Men lad os f.eks. sige at det er dyb gråd, der dukker op ved opspændings-afspændings proceduren. Man har nu opnået en dobbelt virkning fremgangsmåden:

For det første har forvandleren fået den følelse frem til bevidsthedsoverfladen, som spændingen "holdt på", så han eller hun kan forvandle den. For det andet flytter forvandlerens identitet sig over i "skaberrollen", (det er mig der gør det!). Selve den fysiske handling at spænde op er også en manifestation af handlekraft.

Det er derfor ikke spor mærkeligt, at spænd-op-slap af øvelser for alle muskelgrupper er blevet en af hovedhjørnestenene i den fysiske (hatha) yoga og i megen afspændingsterapi og "streching". Hvis man gennemgår et program af yogaøvelser (eller f.eks. bare de såkaldte "fem tibetanere"), vil der ske en opspænding, en afslapning og en udstrækning af de fleste muskelgrupper i kroppen, hvilket også har dybtgående psykologiske virkninger. Det er derfor meget vigtigt at det menneske, der dyrker fysisk yoga eller afspænding har lært at forvandle alle følelser og impulser, der frigøres, til fri energi og glæde…. og det er ofte ikke tilfældet!


Accept og modstand som to poler

Efter at man er gået totalt ind i modstanden, kan det hurtigt føles rigtigt at skifte til den modsatte holdning til tilstanden (hvis den altså er der endnu!), nemlig accept af den.

Accept og modstand er to poler, og det fulde udtryk for den ene pol vil have en stærk, ja næsten uimodståelig tendens til at fremkalde den anden pol spontant. Guiden skal derfor være opmærksom på tilløbene til spontane "polskift" og "gå med dem", (dvs. sørge for at skiftene sker fuldt og helt, når de begynder at vise sig spontant). Den optimale forvandlende virkning opnås ved at skifte frem og tilbage mellem de to poler: accept og modstand. På den måde fornægtes ingen af forvandlerens sider eller underpersonligheder.

Som det er tilfældet i mange andre sammenhænge, er den optimale måde til at frigøre bundet energi ikke at mase på med samme fremgangsmåde "én vej" konstant, men at skifte fleksibelt mellem to "poler". 

Efter modstanden er udtrykt 100 % beder man altså forvandleren om at acceptere den uønskede tilstand 100 % - præcis som den er. Og derefter beder man igen forvandleren om at udtrykke modstanden mod den uønskede tilstand og så igen acceptere den osv., indtil den polære spænding mellem accept og modstand er opløst og blevet til fri energi.

Det er vigtigt for både guide og forvandler at forstå, at det ofte er meget bedre at skifte mellem to "poler" i en indrepsykisk konflikt, end at låse sig fast på én af polerne. Altså at skifte mellem at tage 100 % parti for den ene pol og 100 % parti for den anden pol, indtil polerne spontant opløses og smelter sammen til én fri energi


Overdrivelse af uønskede tilstande

Her er det så på tide at gå videre til beskrivelsen af de fremgangsmåder i GT, der kortfattet kan betegnes overdrivelse af uønskede tilstande.

Her instruerer guiden forvandleren i at overdrive forskellige uønskede eller negative tilstande. Det bagved liggende princip er, at når man overdriver noget uønsket, fjerner man sig med ét spring fra "offer-oplevelsen" og går til "jeg-skaber-det selv-oplevelsen" - det jeg også kalder at bevæge sig til "det kreative punkt". Den metode at flytte sig til det kreative punkt - eller at "overtage skabelsen" af noget, går et skridt videre end den rene accept og opmærksomhed, som den f.eks. praktiseres i aktiv lytning og opmærksomhed på kropsimpulser.

En nærmere inspektion af dette princip - at gå "fra reaktiv til kreativ" - vil afsløre, at "jeg-skaber-det-selv-oplevelsen" ikke er et forvandlingsprincip, der står i modsætning til eller er adskilt fra acceptprincippet. Dette er en fundamentalt vigtig pointe, fordi spirituelt søgende ofte i deres proces når et forvirringspunkt, der kan beskrives nogendenlunde nogenlunde således:

"Nogle lærere/guruer prædiker, at det, som det virkelig gælder om, er at nå frem til erkendelsen af "jeg skaber selv min personlige virkelighed" og at man skal bruge metoder til at kontrollere den personlige virkelighed og skabe det, man ønsker. Andre lærere/guruer prædiker modsat, at det eneste, det gælder om, er total accept af alting og alle tilstande, uanset hvad det er, og at det eneste problem, der hindrer forvandling og livets frie "flow", er at gøre modstand mod indre og ydre tilstande. Hvis man kan lære totalt at acceptere alting, bevæger livet sig spontant derhen, hvor det skal.

Den spirituelt søgende har måske en intuitiv forståelse af, at begge typer guruer/lærere har ret, eller har fat i hver sit aspekt af sandheden, men hvordan hænger det nu sammen?

"Anatomien" i ønsket om forvandling af en uønsket tilstand er som beskrevet ovenfor: At man både har den uønskede tilstand og en modstand imod den. Hvis man bruger rene accept-metoder som f.eks. aktiv lytning, opmærksomhed på kropsimpulser og accept-bekræftelser "dropper" man sådan set modstanden imod tilstanden og går dybere ind i tilstanden gennem accepten - hvorved den sandsynligvis forvandles.

Men hvad er det egentlig, man gør, når man overdriver den eller flytter sig over på det kreative punkt? Ja, man gør jo indlysende ikke modstand mod tilstanden - man går helt ind i den og overdriver den! Dette er faktisk "super-accept"!. Man siger ikke alene "ja!" til tilstanden - man tager den så meget til sig (midlertidigt) at man ligefrem overdriver den!

Rent praktisk ytrer det sig i GT-forløb gennem at overdrivelse af følelser og kropsimpulser både forvandler kropsimpulserne og følelserne og skaber et nyt fri flow af energier, følelser og tanker efter udtrykkene og overdrivelserne.

Forvandleren i et GT-forløb veksler så mellem perioder, hvor han eller hun overdriver impulserne og bevidst skaber dem, og perioder hvor vedkommende fortæller om de nye energistrømninger, følelser, tanker, indsigter som dukker frem.

Disse nye tilstande mødes selvfølgelig med fuld accept fra guiden, der med stor nysgerrighed spørger ind til, hvad der foregår f.eks ved at sige: "Hvad føler du nu?" eller "Hvad sker der nu?" Guide-indgrebene refererer ikke til nogen fortid eller fremtid, men hjælper til en bevidstgørelse af de forvandlinger der finder sted lige nu, ved at fastholde forvandlerens opmærksomhed på dem.

De præcise metoder til udtryk og overdrivelse beskrives i kapitlet Forvandling gennem følelsesforløsning.

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?