Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

Forvandling af negative overbevisninger til positive

 
Positive bekræftelser

Brugen af positive bekræftelser er en grundlæggende færdighed i GT. Her tager forvandlingsprocessen udgangspunkt i den kendsgerning, at næsten alle mennesker i sind og krop har indlejret negative overbevisninger.

Disse negative overbevisninger er både overbevisninger, der er meget specielle for den enkelte person, og et kollektivt problem, hvor mange negative overbevisninger deles af mange medlemmer af samfundet og daglig udbredes gennem institutioner, massemedier osv.

Kollektive negative overbevisninger

Massemedierne har som bekendt specialiseret sig i hver eneste dag at udbrede frygt for alt muligt og i at give enhver begivenhed den mest negative tolkning, der er mulig. Frygt og negative overbevisninger om livet sælger. Disse kollektivt indoktrinerede negative overbevisninger - der er svære at gå undenom og undgå at tage til sig, fordi de er så massivt til stede - lægges så oven i den enkeltes personlige og specifikke negative overbevisninger. Så der er nok at gå i gang med!

Personlige og specifikke neagtive overbevisninger

De negative overbevisninger findes i mange varianter. Det fælles træk er, at et menneske nedvurderer sig selv og sine egne evner på den ene eller anden måde: At et menneske ikke tror på, at det kan noget, det i virkeligheden godt kan. At det ikke tror på sine egne evner og muligheder, hvor det faktisk overhovedet ikke er talenterne og mulighederne, der er noget i vejen med. Problemet består udelukkende i den pågældendes egne negative overbevisninger!

Den statistisk langt hyppigste negative overbevisning, forvandlere vælger at arbejde med i GT, er: "Jeg er ikke noget værd".

Andre eksempler på sådanne hyppigt forekommende negative overbevisninger er: 

 • "Jeg er ikke værd at elske"
 • "Jeg er dum"
 • "Jeg er ikke seksuelt tiltrækkende"
 • "Jeg kommer altid galt afsted"
 • "Jeg er grim" (eller min næse/mave er grim; mine bryster er for store/små; osv.)
 • "Jeg kan aldrig få det, jeg vil ha'"
 • "Det, jeg siger, er ikke vigtigt"

Negative overbevisninger kan også handle om omverdenen, f.eks.: 

 • "Verden er et ondt og farligt sted"
 • "Man kan ikke stole på kvinder"
 • "Alle mænd er dominerende"
 • "Der er ingen, der respekterer mig"
 • "Der er ingen, der kan lide mig"
 • "Livet er hårdt"
 • "Jeg finder aldrig den rigtige partner"
 • "Dem, jeg elsker, vil svigte mig"
 • "Der er ikke nogen, der forstår mig"
 • "Det hele kan ikke nytte noget" 

De negative overbevisninger fungerer som en slags pladerille (på en LP-plade),der kører rundt og rundt og siger det samme hele tiden. De negative overbevisninger er ofte svære at få bugt med, da de tit er kodet ind med en enorm psykisk kraft. Det kræver viden om sindets opbygning samt snilde og vedholdenhed at hjælpe en forvandler til at bryde en sådan negativ overbevisning.

Usynlige/gennemsigtige negative overbevisninger

En af de mest ondartede egenskaber ved mange negative overbevisninger er, at de er usynlige eller gennemsigtige for det menneske, der har dem! De fungerer som et filter, der farver og skaber oplevelsen af verden, af andre mennesker og af personen selv på en ganske bestemt måde.

En god analogi her er farvede briller: Hvis man sætter lyserøde briller for øjnene, virker det som om "verden" er blevet lyserød, hvis man sætter blå briller for øjnene virker det som om verden er blå! Forskellen er, at man her ved, at man har taget blå briller på - men det menneske, der ser verden gennem de negative overbevisningers filter ser ikke, at der er et filter på - og derfor ser det ud som om, det er egenskaber ved verden - ikke ved den pågældendes sind!

Eksempel: "Man kan ikkes stole på andre"

Personen er altså helt overbevist om, at "sådan er verden indrettet". Hvis personen har den gennemsigtige overbevisning, at "man kan ikke stole på andre" vil denne overbevisning skævvride enhver kontakt med andre.

Andres kommunikation og kropssprog vil blive misfortolket, og personens udstråling af mistillid vil faktisk have en kraftig tilbøjelighed til at tiltrække flere og flere bekræftelser på mistilliden!

Det fungerer ofte sådan, at enhver lille ytring fra andre, der eventuelt og måske kunne tolkes negativt, bliver det. Og at den "forurettede" part føler sig totalt overbevist om, at oplevelsen er "rigtig" og sand og tilhører den ydre verden.

Den kronisk mistillidsfulde og forurettede forsøger ikke at tjekke ud, hvad den anden person mente med  en bemærkning (eller kropssprog) - andet måske end i en forurettet tone der på forhånd afgør sagen: "Det var negativt ment - og hvis du benægter det, taler du udenom eller lyver!"

Har du mon oplevet det fra andre? Eller genkender du lidt af det hos dig selv?

Paranoid sindssyge som ekstrem variation

I sin helt ekstreme form kan denne reaktion ses som den type sindssyge, der hedder "paranoia" eller forfølgelsesvanvid, hvor personen har mere eller mindre bizarre forestillinger om at være forfulgt af ondsindede organisationer.

Den pågældende inddeler måske så verden lidt efter hvem, der kan se at det er sandt og vil alliere sig med vedkooemmede i kampen mod de onde, og hvem der måske er med i sammensværgelsen. Ethvert forsøg på at overbevise den paranoide med fornuftsargumenter preller af.

En effektiv behandling af tilstanden kræver enten en forløsning og forvandling af de ekstreme psykiske smertetilstande, der ligger til grund for den forvrængede opfattelse, (et job for meget viderekomne, som jeg kun har prøvet  en enkelt gang i et helt liv) eller brugen af antipsykotiske psykofarmaka, der dæmper det indre smertepres og lægger et kraftigt låg på følelsesvulkanen.

Samme mekanisme fungerer for "normale"

Det er nemt at se, hvordan indre negative overbevisninger gøres til noget ydre af den paranoide . Tilstanden er derfor en glimrende - omend ekstrem - illustration til, hvordan negative overbevisninger farver synet på omverdenen og bliver til virkelighed - for den der har overbevisningerne.

Det overses ofte, at denne mekanisme  - altså at tage vores indre overbevisninger for at være "den objektive ydre virkelighed" - i varierende grad findes i os alle.

Jo mere, jeg har studeret fænomenet overbevisninger, des mere har jeg opdaget, i hvor høj grad mennesker tager deres overbevisninger om verden for at være verden, uden overhovedet at være klar over det.

Eksempel: Politiske overbevisninger

Selv politiske overbevisninger tages for "kendsgerninger" om verden, ikke for personens eget overbevisningssystem. Dette gør selvfølgelig at vedkommende må anse politiske modstandere for vildledte, for at lide af "falsk bevidsthed", for at være "svagtbegavede" eller endog være forbryderiske. Stalins diktatur henrettede f.eks. 10-20 millioner "fjender", fordi deres politiske overbevisninger ikke svarede til Stalins.

I den intense debat om global opvarmning, har selveste Sir Paul mcCartney i et interview i avisen "Sun" offentligt udtalt, at de mennesker, der benægter den globale opvarmnings realitet er at sammenligne med "holocaustbenægtere".  De er altså ikke hans modstandere i en intens diskussion for og imod - men forbrydere på nazi-niveau!

Halvdelen af forvandlingsarbejdet er at opdage
de gennemsigtige overbevisninger

Derfor er det ikke helt forkert at sige, at halvdelen (mindst!) af forvandlingsarbejdet er gjort, hvis en forvandler i GT-processen (eller i andre sammenhænge) indser, at der er tale om en negativ overbevisning og ikke om egenskaber ved verden i almindelighed.

Vejen derfra og så til at forvandle den erkendte gennemsigtige negative overbevisning er nu ikke så lang. Faktisk kan man i samme øjeblik, den gennemsigtige overbevisning ses, møde den med en formulering af en modsat rettet positiv overbevisning, f.eks. "Man kan oftest stole på andre". Og derefter kan man "køre" denne bekræftelse som beskrevet nedenfor.

En "smart" færdighed, som en guide kan bruge til at lokke en forvandler til at erkende sin egen negative overbevisning, er at tage udgangspunkt i de ubehagelige ydre manifestationer, overbevisningen fører til, og som forvandleren helt sikkert kender en masse til!! F.eks. at han eller hun rent faktisk tit bliver bedraget og snydt af andre og tit bliver skuffet over deres adfærd. (Dette skyldes princippet om at overbevisninger - positive og negative - som magneter tiltrækker hændelser på det ydre plan, der svarer til overbevisningen.)

Man tager altså udgangspunkt i tilbagevendende negative hændelser af samme type, som forvandleren bestemt gerne så sig fritaget for. Guiden kan - snu som en ræv - spørge: "Hvis nu et andet menneske kom ud for sådanne hændelser, hvilke negative overbevisninger måtte han eller hun så have for at tiltrække hændelserne?"

Man skal dog ikke bruge denne fremgangsmåde over for mennesker, der ikke er bevidste om, at de eventuelt kunne rumme skjulte overbevisninger, men som i stedet er sikre på, at alting er de andres fejl, og at intet i forbindelse med emnet har noget som helst med dem selv at gøre.

Du tænker måske her, at det er da en parodi at tænke sig - men lyt blot til den måde, nogle mennesker beskriver sig selv som 100% ofre for omstændighederne, der ikke på nogen måde kan se, at de har et medansvar - selvom det er tydeligt for alle andre, hvordan de selv fremprovokerer de vanskelige situationer, de roder sig ud i!

Jagten på usynlige negative overbevisninger kan kun gå ind, når forvandleren selv er overbevist om, at han/hun tiltrækker hændelser i den ydre verden med sine indre overbevisninger, men blot ikke kan finde ud af hvordan eller hvilke negative overbevisninger det er. Det vil sige at forvandleren selv ved, at han eller hun rummer et eller andet antal usynlige/gennemsigtige overbevisninger.

F.eks. føler forvandleren sig måske ofte afvist i sit forsøg på at indlede kontakter til andre. Forvandleren kan ikke forstå at dette sker - hvorfor tager andre dog ikke positivt imod kontaktforsøgene?

Guiden kan forsøge med "hvilken overbevisning skulle et menneske have, der tiltrækker afvisning fra andre" - men det er overhovedet ikke sikkert, at forvandleren vil kunne se de overbevisninger hos sig selv.

Derfor kan man også forsøge at gå direkte i gang med bekræftelser som beskrevet i resten af kapitlet. I dette eksempel kunne man starte med det ydre:

"Hvordan ville du gerne have det skulle være?" som måske besvares med:

Forvandler: "Jeg ville gerne have at mine kontaktforsøg til andre blev modtaget med accept og glæde".

Guide: "Hvis nu andre modtog dine kontaktforsøg med accept og glæde - hvad ville det så få dig til at føle?"

Forvandler: "Lykke og glæde"

Guide: "Sig 'Jeg føler lykke og glæde!'"

Denne genvejsmetode der kaldes at bruge "essensbekræftelser" kortslutter behovet for i første omgang at opdage den indtil nu usynlige negative overbevisning, men overbevisningen vil uden tvivl dukke op som "modstand", når forvandleren begynder at arbejde med sin bekræftelse.

Positive bekræftelser

Positive bekræftelser (herefter blot kaldet "bekræftelser") er sætninger, der modsiger den konkrete negative overbevisning, forvandleren sidder fast i. Eksempler på bekræftelser:

 • "Jeg føler lykke og glæde"
 • "Jeg er noget værd!"
 • "Jeg er god til matematik!"
 • "Jeg er fuld af energi!"
 • "Folk kan lide mig!"
 • "Jeg er smuk!"
 • "Jeg er dygtig!"
 • "Jeg er sexet!"
 • "Jeg er værd at elske!"
 • "Verden er et spændende sted at være!"
 • "Man kan i almindelighed stole på folk!"
 • "Mit arbejde bliver værdsat!" 

Bekræftelsen vælges af forvandleren selv. Guiden sikrer sig, at den er optimalt formuleret med forvandlerens eget ordvalg, at den er i nutid, dvs. at den er formuleret, som om den ønskede tilstand allerede er virkelig, og at den er l00% positiv.

Guiden fastholder forvandleren i at sige bekræftelsen, igen og igen, i meget lang tid. Samtidig beder guiden forvandleren om at vise bekræftelsen med kropssprog, dvs. om at spille "teater". Hvis der er tale om bekræftelsen: "Jeg er stærk!", får guiden forvandleren til at vise styrke med sit kropssprog, altså f.eks. til at stille sig i Tarzan-positur, spænde op i overarmsmusklerne eller at vise styrken gennnem brug af sin stemmepragt. 

Visualisering

En anden vigtig metode til at gøre bekræftelsen levende for forvandleren er at visualisere den ønskede tilstand. Det betyder, at forvandleren med lukkede øjne så levende og detaljeret som overhovedet muligt forestiller sig, at den ønskede tilstand allerede er indtrådt. Hvis den ønskede tilstand f.eks er: "Jeg har tillid til andre", kan guiden bede forvandleren om at lukke øjnene og så levende som muligt forestille sig, hvordan andre mennesker kommer ham eller hende positivt i møde, hvad de siger osv.

Følelsesudladninger

Medens forvandleren siger de positive bekræftelser, interesserer guiden sig selvfølgelig også for, hvad forvandleren faktisk føler undervejs i forløbet. Brugen af bekræftelser kan virke meget stærkt provokerende på undertrykte negative følelser, så den fører til stærke følelsesforløsninger af f.eks. sorg eller vrede - men også ofte af latter! Disse følelsesforløsninger støttes og opmuntres så af guiden, der anvender udtryk af kropsimpulser til dette formål. Men lige så snart overtrykket er taget af de følelser, der fremprovokeres af bekræftelsen, sørger guiden for, at forvandleren straks vender tilbage til at bruge bekræftelsen igen. Det er vigtigt at undgå at forvandleren "hænger fast" i de følelser der fremprovokeres - de er faktisk forbigående sidefænomener i processen.

Blive ved med bekræftelsen

Bekræftelsen siges nu, indtil forvandleren rent faktisk føler, at han eller hun har opnået den ønskede tilstand, og til det også virker overbevisende på guiden, at tilstanden er nået.

Det er klart, at en negativ overbevisning ikke er brudt, blot fordi forvandleren i ét GT-forløb er nået frem til at føle bekræftelsen som sand. Når forvandleren vender tilbage til den livssituation, hvor den negative overbevisning normalt aktiveres, vil den nemt kunne tage over igen. GT-forløbet har imidlertid slået hul på isen.

Meningen er, at forvandleren selv skal fortsætte med at bruge bekræftelsen i hverdagen i så lang tid, det er nødvendigt, for at den manifesterer sig helt og fuldt. Bekræftelser kan med meget stor fordel anvendes til arbejde alene med selv-forvandling. Samtidig kan forvandleren fortsætte med at bruge bekræftelsen i sine GT-forløb.

Fortsættes processen - og har man ramt rigtigt med bekræftelsen - fjernes den negative overbevisning gradvist og erstattes med den positive selvopfattelse - eller verdensopfattelse - der er indeholdt i bekræftelsen.

Selvfølgelig forvandles en negativ overbevisning ikke sådan fra den ene dag til den anden, men bekræftelsen anvendes af forvandleren i dagligdagen, lige til den bliver virkelig for ham eller hende, og den negative overbevisning er brudt.

Der er udkommet flere fremragende bøger på dansk, der kan fungere som inspiration til at bruge bekræftelser i hverdagen. Disse bøger beskriver i detaljer mange forskellige måder at bruge bekræftelser på uden en guides hjælp.
De tre bedste begynderbøger er efter min mening: Shakti Gawain: Visualisering(Apostrof) og Elisabeth Güler: Visualisering med kærlighed (Borgens bogklub) og Roman og Packer: Penge og tankens kraft (Borgen). Den sidstnævnte bog beskæftiger sig især med bekræftelser i forbindelse med at finde sit livsværk og forholdet mellem penge og spirituel udvikling. 

Modstande mod at slippe negative overbevisninger

Guider støder tit på en vis modstand fra forvandlernes side. De holder tilsyneladende stædigt fast ved deres negative overbevisninger - hvilket kan forekomme uforståeligt ved en umiddelbar betragtning. Der er imidlertid mange grunde til, at vi klamrer os til vores negative overbevisninger!

Den første grund er, at bare det at sige bekræftelsen bryder med vores gennem år opbyggede identitetsfølelse. Vi føler - absurd nok - at vi er den negative overbevisning, og at bekræftelsen derfor truer vores identitet!

Den anden grund til, at vi ofte klamrer os til de vante negative overbevisninger er, at de giver visse gevinster: Der kan være tale om, at de giver sympati eller opmærksomhed, eller de kan bruges som undskyldninger for uacceptabel adfærd, for at opleve følelsen af selvretfærdighed, osv.

Eller forvandleren finder måske gentagelsen af de positive bekræftelser åndssvag, kunstig, falsk eller utoværdig. Når bekræftelsen "bider", dukker følelser, der er forbundne med den negative overbevisning, såsom sorg, raseri osv., op, og guiden får brug for færdigheden udtryk af kropsimpulser. 

Omprogrammering

Hvis man bruger en analogi til en computer - og det er kun en analogi, for mennesket er ikke en maskine! - kunne man sige, at de negative overbevisninger er programmer, der er lagt ind i computeren, og som styrer hele den måde, data bliver modtaget og organiseret på. Men programmeringen er her skjult for programmøren! - som har glemt nogensinde at have indkodet programmet. Eller programmet er blevet kodet ind, medens programmøren ikke vidste, hvad der foregik. (Måske er sammenligningen med et ufrivilligt indkodet virus-program en god analogi). De negative overbevisninger kan være grundlagt under traumatiske begivenheder med følelsesmæssig eller kropslig smerte og hel eller delvis bevidstløshed (se kapitlet om genoplevelse af smertefulde erindringer senere i bogen).

Men de kan også være indprogrammerede under langvarig "indoktrinering" i overbevisningen i barndommen - ved f.eks. hele tiden at have fået at vid med ord og kropsspog: "Du er ikke noget værd"

Mange mennesker i GT (og i andre sammenhænge) oplever desuden, at de negative overbevisninger stammer fra "tidligere liv" - fordi de som led i GT-processen direkte oplever de tidligere liv og klart ser sammenhængen til det nuværende liv. Sådanne oplevelser er ikke i sig selv et bevis for reinkarnation, men det er en kendsgerning at selve oplevelserne kan få mennesker til at slippe dybt indgraverede negative overbevisninger.

Brugen af positive bekræftelser svarer nu til en omprogrammering. Det destruktive (skjulte) program eller viruskoden kaldes frem på skærmen (= gøres bevidst) og omprogrammeres til et positivt program.

Positiv tænkning og negativ følelsesladning

Brugen af bekræftelser minder om, som det, der for nogle generationer siden kom frem, som "positiv tænkning". Det, de "positive tænkere" ikke så eller vidste var, at de negative overbevisningers utrolige vedholdenhed og iboende kraft er forbundet med enorme mængder psykisk smerte. Chancen for at bryde en negativ overbevisning forøges meget kraftigt, hvis guiden tager højde for dette, så den færdighed, han eller hun anvender, opmuntrer til forvandling af den følelsesmæssige energi. Udtrykket kan tage form af følelser af alle slags herunder også den "protestlatter", som siger: "Det her positive kan da virkelig ikke passe!" 

Forudsætninger for at bekræftelserne virker

Erfaringen fra GT viser, at mennesker er i stand til at fremkalde dybtgående ændringer i deres liv gennem positive bekræftelser. Virkningen forudsætter dog 

- at ønsket er ægte og intenst - man kan ikke anvende færdigheden "for at prøve den på noget neutralt" 

- at forvandleren ikke har modstridende ønsker - at han eller hun både vil have, at noget skal ske, og ikke vil have det, hvilket meget ofte er tilfældet. En anden måde at formulere denne sidstnævnte hindring på, er at "underpersonligheder" i forvandleren modsætter sig eller saboterer indholdet af en bekræftelse. Det kan bedst håndteres ved at finde en bekræftelse, som alle dele af forvandlerens sind kan blive enige om er god!

Selve den afklaringsprocs, der hedder: 

- "Hvad vil jeg egentlig?"

- "Hvad ønsker jeg egentlig, der skal ske?" 

(se også afsnittet om "den indre stemme" ), er i realiteten en stor del af bekræftelses-processen. At have formuleret sit ønske eller mål præcist, er forudsætningen for næste trin af metoden, som er den intensive gentagelse af bekræftelsen og visualisering af målet. 

Det er godt bare at være lykkelig på den almindelige måde; det er lidt bedre at vide, at man er lykkelig; men at forstå hvorfor og hvordan og stadig være lykkelig, at være lykkelig i den Væren og den erkendelse, ja det ligger ud over lykken, det er lyksalighed.  Henry Miller

Positive bekræftelser og ikke-tilknytning

Brugen af bekræftelser kan måske forekomme nogen at være i modstrid med den østlige spirituelle filosofi om ikke-tilknytning til ting uden for os selv.

Denne østlige filosofi siger, at det er en fælde at hænge fast i ønsker om ydre ting (besiddelse af materielle genstande, eller besiddelse af menneskelige forhold), fordi enhver afhængighed af ydre ting nødvendigvis fører til frustration: smertefulde følelser af angst for at miste; jalousi; frustration over ikke at få det, vi ønsker - eller over at få det, vi ikke ønsker.

Kan man f.eks. sige: "Jeg ejer nu et stort smukt hus på landet", hvis det netop er ikke-tilknytning, den psykologiske frigørelse handler om?

Imidlertid kan de to synsvinkler - ikke-tilknytningen til ydre ting/mennesker og positive bekræftelser - godt gå smukt hånd i hånd. Men det kræver en dybere forståelse af tilknytningens natur:

Bag et hvilket som helst ønske om ydre genstande eller menneskelige forhold ligger der nemlig et ønske om at være i eller opleve den sindstilstand, som man tror "besiddelsen" af denne ting eller dette menneske vil føre til.

Bag ønsket om huset kan ligge behovet for at opleve sindstilstanden "Jeg føler mig tryg og sikker". Bag ønsket om "besiddelsen" af et menneskeligt forhold kan ligge ønsket "Jeg føler mig elsket" eller "Jeg føler kærlighed". Bag ønsket om det dyre modetøj ligger måske ønsket om at føle "Jeg er noget værd" eller "Jeg er seksuelt tiltrækkende" (eller for at gå et lag dybere: "Jeg oplever nu dyb seksuel tilfredsstillelse"). Bag alle de ydre ønsker ligger altid ønsket om at være lykkelig i en eller anden udgave.

Jeg kalder de positive følelser, vi alle (ubevidst) søger gennem at opnå ydre mål for essensfølelser. En kort liste over nogle af dem kunne se sådan her ud:


Frihed
Kærlighed
Tryghed
Indre fred
Intens oplevelse af livet
Ekstase (At ophæve jeg-rænserne og føle enhed)

Måske kunne alle bekræftelser trækkes sammen til "superbekræftelsen": "Jeg er totalt lykkelig hvert øjeblik af mit liv". Denne bekræftelse kan imidlertid være for generel, til at sindet "køber" den, når vi har et specifikt ydre ønske. Det er derfor nødvendigt at bruge en bekræftelse, hvis ordlyd enten handler om ønskets ydre form, ønskets essensfølelse eller en bekræftelse,som er det modsatte af de præcise negative overbevisning, forvandleren arbejder med.

Det er af største vigtighed at indse, at bekræftelser har to lag. I det mere overfladiske lag kan forvandleren bekræfte det ønskede ydre mål: 

 • "Jeg ejer et dejligt hus på landet"
 • "Jeg går altid i smart tøj"
 • "Jeg har et vidunderligt tæt forhold til ....."
 • "Jeg har et interessant, vellønnet job"
 • "Folk fortæller mig, at de værdsætter min arbejdsindsats"
Der er intet forkert i at begynde bekræftelserne her - det er blot en indirekte måde at nå frem til essensfølelsen.
Direkte essensbekræftelser

Man kan derefter gå et lag dybere ved direkte at fremkalde den ønskede essensfølelse ved hjælp af bekræftelser, f.eks.:
 • "Jeg føler mig fri!"
 • "Jeg er værdifuld!"
 • "Jeg er glad og lykkelig!"
 •  "Jeg er fuld af energi!"
 •  "Jeg føler kærlighed!"
 •  "Jeg oplever dyb, ekstatisk seksualitet!"
 •  "Jeg er stærk!"
 •  "Jeg er sund og rask!"
 •  "Jeg er kreativ!"
 •  "Jeg elsker!"
osv., osv.

Ved direkte at "fremmane" den ønskede sindstilstand (eller kropstilstand) gennem essens-bekræftelser, gør vi os mere uafhængige af de ydre omstændigheder - og derved reduceres alle de negative følelser, der ellers fremkaldes, når tingene ikke går efter vores hoved. Vi er f.eks. ikke længere afhængige af andre mennesker. Og derved bliver vi i stand til at være sammen med dem på en meget bedre og mere tilfredsstillende måde, hvor vi giver glæde eller kærlighed - ikke ved at bestræbe os på det - men simpelthen bare ved at være os selv.

Hermed er forbindelsen til Østens ældgamle lære om ikke-tilknytning til materielle ting klarlagt:

Østens ikke-tilknytning drejer sig ikke om en undertrykkelse af vores behov, som den så ofte er blevet forstået og praktiseret, men om den dybe indsigt i, at den lykke, vi hele tiden indirekte søger uden for os selv, dybest set findes inde i os selv. Og i at den indre forvandlings mål i sidste instans er at kontakte denne indre lykketilstand, som på et endnu dybere plan opleves som ren, genstandsløs ekstase. (Ekstase er den bevidsthedstilstand, hvor jegets grænser ophæves, så vi føler os et med alt, hvad vi oplever. Hele min bog Ekstasens nødvendighed beskriver denne tilstand detaljeret.) Og denne indre glædestilstand er bestemt ikke forbeholdt særligt heldige, religiøse mystikere eller udvalgte.

Den er inden for min og din rækkevidde!

Den største forhindring for at opleve de positive essensfølelser er at have den negative overbevisning ikke at tro, at det er muligt !

Har du det? 

Eksempel på brugen af ikke-tilknytning som forvandlingsmetode

En aften sad jeg og snakkede med en anden GT'er hjemme hendes lejlighed. Telefonen ringede, det var en af vores venner fra GT. Den pige, han var vildt og håbløst forelsket i, havde lige afvist ham definitivt - måtte han komme ud til lidt akut-GT? Jo,det var i orden.

Da han ankom, var han hvid som et lagen i hovedet og gav udtryk for at være komplet knust ved situationen. Når hun ikke elskede ham, var der simpelthen ikke mere at leve for.

Længe brugte vi ikke meget andet end aktiv lytning på, hvad vores ven sagde, men efter et godt stykke tid var det tydeligt, at denne lytte-strategi var helt utilstrækkelig i dette tilfælde. Situationen i en lydt lejlighed i en byejendom med naboer lagde heller ikke ligefrem op til at bruge støjende følelsesforløsninger osv. Så den metode var også udelukket.

Så vi valgte at gå i gang med bekræftelser som akuthjælp.

Jeg spurgte ham, hvordan han ville have haft det, hvis han havde været genelsket og havde fået et sådan smukt forhold til pigen, som han så brændende havde ønsket sig.

Det blev til, at han ville have været overekstatisk lykkelig og glad. Jeg bad ham om at sige bekræftelsen "Jeg er overekstatisk lykkelig og glad!", igen og igen. Ind imellem bad jeg ham om at fortælle, hvad han nu følte i kroppen osv., for at finde ud af om det havde nogen effekt. Det var ikke en helt tosset metode!

For det første fremkaldte bekræftelsen det karakteristiske "protestgrin", der betyder: "Jeg kan da godt sige det, men det passer helt sikkert ikke, det er komisk grotesk fjernt fra, hvad min virkelige tilstand er", et protestgrin, som er et sikkert tegn på, at bekræftelsen "bider".

Vi havde en stor fordel i at være to guider om samme forvandler, idet vi under denne bekræftelse og videre i forløbet skiftedes til at være "heppere", der holdt vores ven i gang, så den anden guide kunne slappe lidt af, tænke over situationen og af og til tage en slurk kaffe. At forvandle negative følelser af den styrke, der her er tale om, kræver stor opmuntring og meget vedholdende arbejde fra guidernes side.

Efter et stykke tid følte jeg, at vores ven var klar til at stramme bekræftelsen op. Jeg bad ham nu om at sige: "Jeg er overekstatisk lykkelig og glad - uanset om hun elsker mig eller ej!"

Som læseren kan se er dette en konkret anvendelse af filosofien om objektuafhængig glæde, som den er beskrevet i det foregående afsnit.

Som ventet medførte alene forsøget på at sige denne bekræftelse kraftig modstand. Han var villig til at sige sætningen, men det lykkedes ham i lang tid ikke at få den sagt til ende, før følelsesmæssige reaktioner (af ikke-støjende art!) afbrød sætningen midt i den.

Det blev en større opgave i sig selv at få ham til at gennemføre at sige sætningen blot én gang. Det lykkedes dog til sidst. Ved at sige den hundredvis af gange, med kraftig støtte fra begge guiderne, lykkedes det at få vores ven i en nogenlunde positiv og optimistisk stemning, hvor han faktisk kunne mærke den gode følelse fra bekræftelsen.

Den rimeligt positive tilstand, hvor farven var vendt lidt tilbage til kinderne, betragtede vi som et antageligt resultat, eftersom det stadig kun var timer siden, at han havde fået sit hjerte helt knust.

Vi sendte ham hjem igen - det var også blevet sent - med besked om selv at bruge bekræftelsen dagen efter, når han vågnede og opdagede, at han stadigvæk var fortvivlet over savnet af sin elskede. Det var med til at hjælpe ham gennnem krisen, at han faktisk brugte bekræftelsen.

Læseren har måske allerede regnet the happy ending på det hele ud: at vores ven i dag er lykkeligt gift - med en anden dejlig kvinde! 

Misbrug af bekræftelser uden selvaccept

Bekræftelser kan desværre misbruges, så de fremkalder bestemte negative effekter hos forvandleren. Dettte misbrug sker i bedste hensigt,og uden at forvandleren er klar over det, og det kan være svært at få øje på for mennesker, der ikke er klart bevidste om mulighederne for misbrug. Misbruget tager f.eks. form af, at forvandleren bruger bekræftelserne til at "slå sig selv oven i hovedet med" i stedet for at tage udgangspunkt i total selvaccept.

Det kan f. eks. være, at forvandleren bruger bekræftelsen "Jeg er flittig og arbejdsom dagen lang" mod en følelse af ikke at få udrettet nok i livet. Denne bekræftelse tager slet ikke hensyn til det indre barns mere lystbetonede behov eller behovet for hvile - forvandleren har om jeg så må sige taget parti for overdommeren moddet indre barn og bruger nu bekræftelsen til at piske sig selv.

Et andet eksempel på denne form for misbrug er bekræftelsen: "Jeg spiser nu kun sunde og gode madvarer i moderat mængde" som slankekurs-bekræftelse. Her har forvandleren igen taget parti for overdommerens selvbebrejdende holdning. Men hvad med det indre barn, der har lyst til at (trøste)spise chokolade, slik og pizzaer?

De positive bekræftelser bliver ganske enkelt nødt til ikke kun at acceptere overdommerens perfektionistiske ideal, men også det indre barns behov. Ellers vil bekræftelserne blive mødt med sabotage fra de andre sider af forvandleren (andre "underspersonligheder" - se kapitlet om projektioner), der aldeles ikke har været med til at tage beslutningen om at være flittig eller spise lidt og sundt! 

Misbrug ved sygdom

En anden variation af dette misbrug af bekræftelser til en ny form for selvundertrykkelse er at bruge dem mod sygdomssymptomer uden at udforske, hvilke undertrykte følelser, energier og vigtige budskaber, der ligger gemt i symptomerne. Det kan man gøre vedkun at bruge bekræftelser som: "Jeg er sund og rask", "Mit hjerte fungerer perfekt", "Min ryg er stærk og smertefri".

Dette forsøg på at "bekræfte symptomerne væk" - som udmærket kan fjerne symptomerne, fejer de følelser, energier og budskaber, der er indeholdt i symptomerne, ind under gulvtæppet, så forvandleren måske fortsætter med samme delvis selvdestruktive livsstil, der har ført til symptomerne.

Herved gør den person, der bruger bekræftelser på denne måde, samme fejl som den patient, der nøjes med at "helbrede" symptomer ved hjælp af medicin, men ellers fortsætter med at leve som hidtil uden at udforske og arbejde med det, der i første omgang førte til symptomernes opståen.

Hvordan man arbejder med at udforske kropslige symptomers energi, og med totalt at acceptere følelserne hos alle dele af forvandlerens personlighed beskrives i detaljer i denne bogs kapitel om projektioner. 

Den bedste beskrivelse af de problemer, der kan opstå i forbindelse med anvendelsen af bekræftelser er efter min mening den danske forfatter Elisabeth Güelers bog Visualisering med kærlighed, (Borgens forlag/Borgens bogklub). Her beskriver forfatteren, hvordan problemerne opstår, og hvordan disse problemer tackles. Hun beskriver også klart, hvorfor og hvordan det er nødvendigt at koble brugen af visualisering med følelsesforløsende fremgansmåder.Jeg kan kun varmt anbefale den læser, der af min bog bliver inspireret til at gå dybere ind i brugen af bekræftelser og visualisering, at læse denne bog. 

Etiske grænser for brugen

Et andet problem i forbindelse med brugen af bekræftelser er de etiske grænser for, hvad man ønsker sig. Hvad med at manipulere andre mennesker med bekræftelser? (F.eks: "Ole elsker mig!", "Hanne bliver nu fyret, og jeg får hendes job!"). Misbrug til manipulationsformål vil give et særdeles kraftigt bagslag på brugeren.

De bekræftelser, der bruges, skal derfor vælges med omtanke. På kurserne i GT har jeg gennem årene - uden at jeg har moraliseret under indlæringen af fremgangsmåden - faktisk kun set den positive og uproblematiske brug af bekræftelser. 

Udfordringer

For nu at tage alle forbeholdene med mener jeg, at bekræftelser har endnu en begrænsning, nemlig at ét er, hvad et menneske bevidst ønsker sig (positive hændelser, følelser, osv.), et andet er, hvad dette menneske dybest set har brug for at opleve, brug for at gå igennem.

Også mennesker, der intenst bruger bekræftelser og er tilhængere af "positive overbevisninger", oplever smerten ved modgang og tab samt konstante udfordringer i livet - de udfordringer og smerter, vi på et dybere plan har brug for til at komme videre. Men hvem laver bekræftelser på at opleve modgang, vanskeligheder, skuffelser og dødsfald?

Nogle gange får vi det, vi ønsker os, men vi får altid det, vi har brug for på det dybeste plan - også selvom vi aldeles ikke ønsker os det bevidst! 

Positiv kontrol og hengivelse

På ét plan skal vi sætte al vores energi ind på at styre vores liv i en positiv retning.

På et andet plan - som er højere end det plan, hvor vi føler, at vi har indflydelse på vores egen skæbne - gælder det om at sige Ja! til alle oplevelser, at sige Ja! til livets strømmen, som den kommer uforudsigeligt til os hvert øjeblik i smerte og glæde.

Denne sammensmeltning af to planer - hengivelsen på den ene side og den positive kontrol på den anden side - er en af de mange udfordringer på den indre forvandlings vej. Det er hvert menneskes opgave livet igennem at integrere disse to planer.

Bekræftelser kan både føre til positiv
styrkelse af jeget og til jeg-frie tilstande.

Et vigtigt bidrag til at løse denne udfordring er indsigten i og erfaringen af, at bekræftelser både kan føre til positiv styrkelse af jeget og frigørelse fra jeg følelsen - ekstase.

Denne indsigt og erfaring er et af kontaktpunkterne mellem de følelsesforløsende fremgangsmåder - der arbejder med at ophæve eller forvandle negative overbevisninger og negative følelser - og de metoder til at nå ekstase, der er beskrevet i Ekstasens nøvendighed.

Hvordan forholder positive bekræftelser sig nu til styrkelse af jeg-følelsen kontra ophævelse af jeg-følelsen med jeg-frihed eller ekstase til følge?

Man kan sige at brugen af ”stærk”-bekræftelser, f.eks. ”jeg er stærk”, ”jeg skaber mit eget liv” eller ”kom bare an jeg skal nok møve jer”, eller ”det er mig der bestemmer!” er meget jegstyrke-orienterede, fordi disse bekræftelser forudsætter og styrker følelsen af at ”have” et jeg, at være en adskilt person, der bliver bedre til at ”vinde over livet”, ”klare sig derude” osv.

Men billedet er blot meget mere kompliceret end det! Det første, der er nødvendigt at gøre sig fuldstændig klart, er, at forvandlere, hvis selvtillid er svækket, som har et dårligt fungerende jeg - i betydningen ”svært ved at klare alle livets daglige udfordringer”, som har svært ved at sætte grænser, så de lader sig invadere af andre, (og samtidig også ofte ubevidst selv invaderer andres grænser) - ikke er i den rette tilstand for at gå ud over jeg-følelsen ind i den jeg-frie tilstand!

Uanset, at jeg-følelsen ultimativt er en illusion der skal overskrides for at nå frem til oplevelser af jegfrihed og ekstase, er det piskenødvendigt at hjælpe mennesker, der er jeg-svage på den dårlige måde, som jeg har beskrevet ovenfo,r til at få en styrket jeg-oplevelse. Det kan selvfølgelig i teorien se ud som en absurd eller selvmodsigende påstand

Hurtige ændringer fra negative
overbevisninger til positive i GT

Mine erfaringer fra 30 års undervisning og supervision af Gensidig Terapi sessioner viser, at det er muligt på nogle timer at gå fra næsten hvilken som helst negativ følelse eller negativt mønster gennem en fase med brugen af skiftevis bekræftelser og følelsesforløsning til en smuk, kraftfyldt tilstand, med fremsigelsen af en positiv bekræftelse som ”anker”. F.eks. fra følelsen "jeg er svag” til følelsen ”jeg er stærk” eller følelsen ”jeg føler mig hæmmet” til følelsen ”jeg føler mig fri”.

Fra dette meget positive og attraktive punkt kan man gå flere forskellige veje. En af muligheder er at visualisere en ønsket ydre hændelse ”oveni” essensfølelsen. Det er bruge den positive essenstilstand, til at fremmane det, man ønsker. F.eks: "Jeg føler mig fri - og drøner jeg udad landevejen på min nye Harley-Davidson!" Hvis en forvandler allerede er i den essenstilstand, som han eller hun tror at opnåelsen af det ydre mål vil bibringe, er chancen for at målet manifesterer sig i den ydre verden ved visualisering mangedoblet.

Brugen af visualisering til at opnå ydre mål

Brugen af visualisering til opnåelse af ydre mål er klart et sekundært fænomen til opnåelsen af essenstilstande, og guiden bør så absolut føre forvandleren til manifestering af det ydre ønskes essens før forvandleren forsøger manifestring på det ydre plan. Dette punkt er så centralt at det ikke kan gentages ofte nok!

Visualisering af ydre mål indeholder en lang række "fælder", fejlmuligheder og sidespor. Og den vigtigste fejlmulighed er at visualisere løs og sige ydreorienteret bekræftelse samtidig med at man oplver en indre mangeltilstand, begær, længsel eller underskud. Der er risiko for at universet manifesterer ydre hændelser, der snarere afspejler følelsen af ikke at have og længes end at diske op med det ønskede mål!

Jeg har skrevet et selvstændigt vejledningskapitel om at manifestere ydre mål, hvori alle myriaderne af fejlspor beskrives. Da visualisering oftest anvendes på daglig selvforvanlingsbasis er dette kapitel anbragt i min bog om Selvforvandling efter GT-principper.

Fra jeg-stærke til jeg-frie bekræftelser

Men en helt anden vej, man kan gå videre af ud fra de jeg-stærke bekræftelsers platform, er at trække tilstanden mere og mere i en jeg-overskridende retning, i retning af den grænseløse, jeg-frie ekstatiske tilstand.

Og her komme paradokset ind: Den ekstatiske jeg-frie tilstand er meget meget nærmere på, når man befinder sig i en jeg-stærk tilstand.

F.eks. tager forvandleren måske udgangspunkt i en følelse af generthed og finder frem til at bruge essensbekræftelsen: "Jeg føler mig fri". Den siges mange gange - sandsyligvis råbes den ud - indtil alle modoverbevisninger og modfølelser er fjernet gennem overdrivelse, forvandling, forløsning osv. (Kan tage flere timer).

Forvandleren står nu tilbage med en jeg-stærk følelse af frihed som han eller hun måske ønsker at gå ud opg tackle verden med - f.eks. gøre alle de ting han eller hun har været for genert til før.

Og det er strålende og fint!

Men guiden kan også føre forvandleren videre endnu. Guden kan f.eks. bede forvandleren til at "jeg er frihed!" (ide Camille Alsted) og udtrykke en ekstatisk frihedsfølelse med kroppen hvilket er en bekræftelse der ligger langt tættere på den jeg-frie tilstand. På trods af at bekræftelsen indeholder "jeg er" fører den i retning af identifikation med den grænseløse frihed hvor der ikke er et jeg.

Men også bekræftelser, hvor der ikke er tale om tilløb til jeg-frihed i formuleringen kan føre til jeg-fri ekstase. F.eks. kan en forvandler der står og råber med maksimal stemmestyrke og maksimalt kropsudtryk: "Det er mig der bestemmer!!!" gå fra blot en følelse af power, til at det føles enormt sjovt at råbe det. der kan opstå en befriende følelse af lettelse og latter, hvor denne enorme kraftfulde selvhævdelse slå over i ekstase.

De bedtse GT-forløb der virker mest befriende på forvandlerne er netop forløb der ender i ekstase, grænseløs frihedsfølelse, stor latter osv. Grunden til at brugen af essensbekræftelser altid har været enormt populær på mine GT-kurser, er netop at deltagere der virkerlig går helhjertet ind i dem uden at holde noget tilbage´, opdager at de har evnen til at freklade disse ekstremt ønskværdige tilstande.

Det vil være en meget stor misforståelse at antage at GT-metoderne "bare" neutraliserer negative overbevisninger og negative følelser og genetblerer en behagelig hverdagsagtig bevidsthedstilstand. Potentialet er langt højere. Metoderne har evnen til at tage forvandlere fra negative følelser og overbevisninger til styrke, frihed og ekstase. de har evnen til at kontakte den indre kerne i os - al indre forvandlings dybeste mål.

 

 

 

 

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?