Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

Forvandling af forhold til andre -

Direkte tale

 

I forbindelse med forvandlerens problemer i forhold til andre mennesker, anvender vi i GT tit en færdighed, der kaldes "direkte tale". 

Den bruges, når forvandleren har uafsluttede følelser over for personer fra nutiden eller fortiden (herunder også afdøde), f.eks. arbejdskolleger, partner eller forældre. 

Følelserne kan stamme helt tilbage fra barndomsoplevelser, eller de kan skyldes helt friske konflikter.

Direkte tale består i, at de svære følelser udleves under GT-forløbet, som om "problempersonen" er til stede her og nu. Forvandleren opfordres til at tale til og udtrykke sine følelser over for den anden person, som om han eller hun var til stede.

Eksempel

Forvandler: "Han er bare så skide-irriterende! Han blander sig altid i det, jeg laver!" 

Guide: "Sig det direkte til ham!"

Forvandler: "Det er skide-irriterende, at du altid blander dig i det, jeg laver!!"

Direkte tale fører både til en gavnlig forløsning af de negative følelser og til en personlig afklaring for forvandleren, der ofte ændrer sine følelser over for det andet menneske.

Direkte tale er en stærkt virkende metode, der gør en problematik mere aktuel og intens, men for at færdigheden skal virke godt, skal forvandleren være i stand til levende at forestille sig den pågældende persons nærvær.

Under direkte tale arbejder guiden med at få forvandleren til at ændre de skjulte krav, der ligger i kritikken af problempersonen, til åbne krav.

Eksempel

Forvandler: (til problemperson) "Det er skide-irriterende, at du altid blander dig i det, jeg laver!"

Guide: "Sig til ham, hvad han skal gøre!"

Forvandler: "Bland dig uden om!!"

Guiden arbejder også med at få forvandleren til at tage ansvar for egne følelser i stedet for at sidde fast i "det-der-er-i-vejen-med-dig"-holdningen. Det er nødvendigt, når forvandleren bruger megen energi på at fortælle om alle problempersonens fejl og mangler, men nødigt går ind på hvilke følelser, forvandleren selv får vakt i situationerne.

Eksempel

Forvandler: "Han blander sig altid i det, jeg laver!" 

Guide: "Hvad får det dig til at føle?"

Forvandler: "Jeg bliver irriteret!"

Endemålet med direkte tale er, at forvandleren slutter med en følelses- og tankemæssig afklaring af forholdet.

For at slutte positivt er det sidste forvandleren gør, at han eller hun intenst forestiller sig, (visualiserer), hvordan han eller hun ønsker sig at forholdet til problempersonen skal være. F.eks. at han eller hun visualiserer, at et samarbejde glider nemt, at der er gensidigt udtryk af tillid, nærhed og kærlighed, eller måske at problempersonen helt glider ud af forvandlerens liv, så der ikke er yderligere kontakt.

Hvis der ikke er for meget tryk på følelserne, kan denne sidste del - visualisering af det ønskede forhold - anvendes som eneste del af direkte tale. Fremgangsmåden består da simpelthen i at sætte sig ned og visualisere forholdet, som man ønsker det. Positive tanker og følelser har en så stor kraft at man ofte vil opdage, at det andet menneske spontant ændrer adfærd, alene ved at man selv bruger denne ene færdighed! (Hvis den ikke virker, må man gå til forløsning af følelserne som beskrevet.) At forestille sig, at et forhold er, som man ønsker det, i stedet for negativt, er en glimrende selv-forvandlingsmetode.

Det er vigtigt at understrege, at direkte tale på ingen måde er en fortræning til at gå ud og hælde sine negative følelser ud over det nadet menneske! Tværtimod vil forvandlingen af negative følelser i et GT-forløb føre til, at forvandleren er betydeligt mere afslappet og afklaret i en den virkelige samværssituation.

Kommunikationen under det senere samvær med den problematiske person er så styret af forvandlerens spontane situationsfornemmelse. Forvandleren kan også udføre fortræning til sine reaktioner i den virkelige situation gennem gennem selvtillidstræning - som er noget helt andet end direkte tale! (se kapitlet om dette senere i bogen).

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?