Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

Bogens forside

Grundideerne bag GT

GT's profiler - hvad er specielt for GT?

Hvordan foregår undervisningen?

Forvandling gennem fuld accept: Aktiv lytning

Forvandling via intens kropsopmærksomhed

Forvandling gennem identitetsskift

Forvandling gennem følelsesforløsning: Udtryk af kropsimpulser

Forvandling af forhold til andre:
Direkte tale

Forvandling af negative overbevisninger

Forvandling gennem værdsættelser, positive erindringer og positive fantasier

Forvandling gennem intens opmærksomhed på den ydre verden

Grundregler for Guiden og forvandleren i GT

Hvordan bliver man dygtig til GT?

Grundprincipper for GT-forvandling

Kropstilstand, kosttilskud og GT

Selvforvandling i GT

Videregående
GT-metoder

Forvandling gennem krop
og åndedræt

Forvandling gennem
at integrere projektioner

Forvandling gennem integration af drømme

Forvandling gennem selvtillidstræning

Energiterapi

Den udvidede bevidsthedsmodel

Forvandling af smertefulde erindringer (traumer)

Forvandling af COEX-systemer (Regressionsterapi)

 

Den udvidede bevidsthedsmodel

Det er et vigtigt kendetegn ved GT, at den arbejder inden for rammerne af en udvidet bevidsthedsmodel. 

Oplevelser, som tidligere af psykiatrien og af samfundet i almindelighed, blev regnet for mærkelige, afvigende, uforståelige eller endog direkte sygelige, accepteres som fuldt ud forståelige og en iboende del af de menneskelige oplevelsesmuligheder. 

Traumatiske barndomsoplevelser

Den udvidede bevidsthedsmodel omfatter naturligvis oplevelser, der allerede er accepterede inden for psykoanalysen, og andre tidligere terapeutiske retninger. Til disse hører traumatiske barndomsoplevelser, som klart er af stor vigtighed, og som hyppigt opleves og forvandles i GT. 

Det kan f.eks. være: 

  • afvisning fra forældre, følelsen af ikke at få kærlighed (nok) 

  • ikke at blive accepteret som sig selv, ved at ægte følelser latterliggøres, straffes eller på anden måde fornægtes 

  • at barnet blev presset ind i forældrenes skabelon ved betinget kærlighed for "korrekt" opførsel 

  • seksuelt misbrug - f.eks. incestoplevelser eller oplevelser, hvor barnets egen seksualdrift undertrykkes 

  • frustration omkring behov i spædbarnsalderen f.eks. omkring ammesituationen. 

De traumatiske oplevelser i barndomslaget er så velkendte fra almen omtale, at jeg vil nøjes med at nævne disse eksempler. 

Forvandleren kan ofte få indsigt i, hvordan her-og-nu problemer - følelsesmæssige, mellemmenneskelige og psykosomatiske - hænger sammen med savn eller traumatiske situationer i barndommen. Nogle negative følelser og overbevisninger kan - praktisk set - have deres rødder i dette lag. "Praktisk set" fordi oplevelsen, forvandlingen og indsigten fjerner eller letter de negative følelser og overbevisninger (se GT-eksemplet fra grundkursuskapitlet "Fra angst og kvælning over raseri til ekstatisk frihed og glæde"). 

Men terapeutiske skoler, der kun opererer med dette lag, og som forklarer forvandlernes nutidige negative følelser og overbevisninger alene ud fra barndomstraumer, bevæger sig bestemt ikke dybt nok! 

Den udvidede bevidsthedsmodel er et must!

Jeg synes det er helt utroligt, at mange af vor tids skoledannende terapeuter har evnet stædigt at vende det blinde øje til Stanislav Grofs banebrydende forskning inden for kortlægningen af menneskets psyke og at ignorere eksistensen af sindets transpersonlige lag. 

F.eks. er metoderne i Janovs primalterapi og Lowens bioenergetiske terapi kraftige nok til at udløse spontane transpersonlige oplevelser hos deltagerne, men disse terapiretningers forståelse af menneskets natur omfatter ikke sådanne oplevelser! 

Derfor kan terapeuter inden for sådanne terapiretninger komme til groft at fornægte og underkende deres klienters oplevelser af denne type og dermed stoppe den selvhelbredende proces. 

Det er efter min opfattelse et uomgængeligt krav til enhver terapiretning eller enhver retning, der bruger dybtgående fremgangsmåder, at den anvender den udvidede bevidsthedsmodel, som både omfatter genoplevelser af fødslen og transpersonlige oplevelsestyper. 

Fødselsoplevelser i terapi

Dybtgående udforskning og forvandling vil nemlig ofte føre til en indsigt i, at negative følelser og overbevisninger har meget dybere rødder end barndomstraumerne. F.eks. kan aspekter af forvandlerens fødsel dukke op i et GT-forløb. De kan f.eks. vise sig som følelsen af "at sidde fast" og voldsom kamp for at slippe fri (en situation, der ofte kræver, at adskillige hjælpere holder modstands- og tæskemadrasser).

Genoplevelsen af fødselstraumet har en række indbyrdes meget forskellige facetter. Der er tale om både dybt smertefulde og depressive følelser, aggressive og seksuelle følelser samt følelser af lettelse, frigørelse og ekstatisk sammensmeltning. 

Stanislav Grof har i sin banebrydende kortlægning af menneskesindet kaldt de forskellige facettter af fødslen Basale Perinatale Matricer eller BPM og har beskrevet disse BPM'ers sammenhæng med senere oplevelsesforløb i livet yderst grundigt i en lang række bøger. En redegørelse for den viden, vi derfor i dag har om fødslens dybdepsykologi, vil blive for omfattende til denne bog, og jeg vil henvise læseren til Stanislav Grofs bøger, f.eks. "Introduktion til Den Indre Rejse" (Borgen 1987). 

Hvad enten fremgangsmåden nu er, bevidst at føre forvandleren til tidligere og tidligere oplevelser, som i "COEX-systemer" (denne metode beskrives i et senere kapitel), eller guiden bruger mere uspecifikke forstærkermetoder (som f.eks udtryk af kropsimpulser), er fødslen - hvis den skulle dukke op - ofte et gennemgangslag til det transpersonlige lag.

Transpersonlige oplevelser

Transpersonlige oplevelser er karakteriseret ved, at forvandleren går ind i bevidsthedstilstande, der bryder med det traditionelle verdensbillede (men som stemmer fint med den moderne fysiks verdensbillede). Det drejer sig om oplevelser, der går hinsides vores almindelige forestillinger om tid og rum samt hinsides vores almindelige "jeg-grænser" og forestillinger om, "hvem vi egentlig er". Eksempler på oplevelser af denne art er reinkarnationsoplevelser, ude-af-kroppen-oplevelser, identifikation med dyr og spirituelle ekstase-oplevelser.

Reinkarnationsoplevelser

Når forvandlere går tilbage i tid for at finde rødderne til deres problemer og går dybt, optræder der ofte spontant forløb, der opleves som erindringer fra tidligere inkarnationer.

Der er her tale om oplevelsesforløb, hvor den smerte, de omstændigheder eller de personer, der optræder i et bestemt detaljeret historisk forløb, ses som direkte forbundne med de negative følelser og overbevisninger forvandleren har og med de livsomstændigheder, han eller hun befinder sig i. Lidt længere fremme i denne bog, bringer jeg tre forvandleres beskrivelser af deres reinkarnationsoplevelser i GT.

Hyppighed

Selv om der optræder mange forskellige typer af transpersonlige oplevelser i GT-forløbene, ser det ud til, at de hyppigst forekommende er reinkarnationsoplevelser. 

Dette kan måske i visse tilfælde skyldes brugen af specifikke metoder, der systematisk fører forvandleren bagud i tid f.eks.COEX-systemer, (beskrives i et senere kapitel). Men det ser nu ud til, at reinkarnationsoplevelser også er den hyppigst forekommende transpersonlige oplevelsestype ved brugen af uspecifikke kropsorienterede fremgangsmåder. Dette gælder f.eks. dybt åndedræt, hvor guiden ikke gør "andet" end at bede forvandleren trække vejret dybere, eller f.eks. i forbindelse med andre kropsligt orienterede fremgangsmåder. 

Oplevelsernes tilsynekomst er ikke afhængig af forvandlernes tro eller ikke-tro på reinkarnation eller sjælens udødelighed. De kan dukke op helt spontant, også hos forvandlere, hvis verdensbillede og trossystem slet ikke omfatter reinkarnation! 

Er oplevelserne "virkelige"?

Den relativt hyppige forekomst af reinkarnationsoplevelser kan ikke tages som et bevis på reinkarnation eller på oplevelsernes historiske rigtighed. 

Den mulighed foreligger, at forvandlere ud fra deres historiske viden og livlige fantasi, producerer en hel masse "gode historier".. 

Der kan måske være tale om, at nuværende konflikter af sindets enorme kreative evne lægges tilbage i tid og genudspilles dramatisk under bestemte historiske omstændigheder. 

Men det, der er spændende, er, at hvad enten der nu er tale om historisk virkelighed eller ej, kan sådanne oplevelser forvandle negative følelser og overbevisninger hos et menneske og give en virkelig stærk følelse af mening, indsigt og sammenhæng i livsmønstre, der indtil da har forekommet tilfældige og uforståelige. 

Historisk bekræftelse

I enkelte tilfælde af reinkarnationsoplevelser, kan der dog være tale om en detaljeret historisk bekræftelse af erindringerne. Et slående eksempel findes i Grof: Introduktion til den Indre Rejse, Borgen 1987, (terapieksemplet "Karl"). 

En filmisk dokumentation af helt enestående art, hvor optagelser fra forløb med reinkarnationserindringer sammenholdes med udforskning af bekræftende historisk materiale fra de pågældende steder og epoker, findes i Peter Ramsters dokumentarfilfilm: Reincarnation

Dødsoplevelser

Ved genoplevelse af tidligere liv vil der tit være tale om, at forvandleren oplever dødsprocessen i det pågældende liv Døden forudgås ofte af særdeles ubehagelige oplevelser af rædsel, tortur, og smerte. Derved kan døden opleves som en befrielse fra en ubrugelig krop og en umulig livssituation. Døden opleves ofte som en positiv, ekstatisk frihedstilstand. 

Dødsoplevelserne forudgås tit - ud over kropslig smerte - af overvældende følelser af f.eks.svigt, angst eller håbløshed, og forvandlernee kan opleve deres nutidige livsomstændigheder som direkte forbundne med de omstændigheder, der ledte frem til denne død. Sådanne genoplevelser kan både føre til en opløsning af nutidsproblemer og en dybtgående ændring af klientens forhold til døden. Hvis forvandleren blot én gang oplever efterdødstilstanden som total frihed, total glæde og afklarethed, vil den naturlige konklusion på dette være, at det så nogenlunde er, hvad der venter efter døden i det nuværende liv, og at der intet er at være bange for. 

Dét, der tydeligvis er at være bange for, er, at så længe vi er bundet til en fysisk krop, kan vi opleve svigt, forræderi, smerte, sygdom, tortur, sult osv.. Det er det, der kommer før døden, der også i tidligere liv gjorde et så stort indtryk, at beslutninger og følelser fra sådanne oplevelser er blevet bragt med i bevidsthedens "videobåndkuffert" - helt ind i dette liv. 

Genkendelse af personer i det nuværende liv

I forbindelse med genoplevelser af tidligere liv er det almindeligt, at forvandlerne ser at personer, der var følelsesmæssigt betydningsfulde i de tidligere liv - kærester, ægtefæller, forældre, børn, søskende, venner og fjender - også er sammen med dem i det nuværende liv og er betydningsfulde nøglepersoner: Familie, kærester, venner, fjender osv.. 

Der er meget ofte tale om, at "rollerne er skiftet", så f.eks. den person, der i et tidligere liv var et menneskes søn, nu er hendes mor, eller den person, der var hendes far, nu er hendes kæreste osv. i et uendeligt antal fascinerende kombinationsmuligheder. 

Hér oplever forvandlere ofte, at nuværende vanskeligheder og negative overbevisninger, der specifikt knytter sig til bestemte betydningsfulde personer genkendes som "karma" fra tidligere liv. Rødderne til de nuværende vanskeligheder i samspillet opleves da som kommende fra et eller flere tidligere liv sammen med den pågældende. 

Sådanne oplevelser af tidligere liv sammen med andre personer kan føre til en opløsning af de negative overbevisninger og samspil og til en forbedring af forholdet til disse personer her og nu. 

Det største antal farverige og detaljerede beretninger om "karmiske tilknytninger" til nuværende betydningsfulde mennesker, har jeg fundet i Jeanne Avery's bog Astrologi, terapi og reinkarnation, Lindeløvs Forlag 1991. Jeg vil henvise den læser, der har fået vakt sin nysgerrighed gennem min korte omtale, til denne bog.

Reinkarnations-oplevelser og modstand

Oplevelser fra tidligere liv er et stærkt virkende redskab. Enhver guide, der afviser at arbejde med udrensningen af de ekstremt stærke følelser, der er bundet her, og med de indsigter, det kan give, afviser samtidig at gøre brug af et af de stærkest virkende redskaber, der findes. 

Dette lag giver forvandleren uanede muligheder for "hjerneblæsende" indsigter i negative overbevisninger og dybtgående indsigter i vanskelige forhold til mennesker, han eller hun er i tæt forbindelse med. 

rsagen, til at denne type oplevelser ikke accepteres, kan være hele fire forskellige former for "modstand": To modstande i forvandleren og to modstande i guiden! 

Det er en almindelig opfattelse, at modstande alene sidder i forvandleren. Det er imidlertid en kendsgerning, at "blokeringerne" lige så ofte befinder sig i guiden! 

De karakteristiske modstandsformer - som altså både kan findes hos guiden og forvandleren - er:

Modstanden mod stærke følelser

Hvis modstanden befinder sig hos guiden, vil denne på subtil måde neddæmpe forvandlerens følelsesreaktioner ved trøst, beroligelse osv. Dette tjener i virkeligheden kun til at dæmpe guidens egen angst for stærke følelser.

Modstanden mod transpersonlige oplevelser

Der kan være en stærk modstand mod at tillade denne type oplevelser - f.eks. reinkarnationsoplevelser - fordi de bryder med hele det samfundsvedtagne virkelighedsbillede. Hvis guiden ikke fuldkommen har accepteret den udvidede bevidsthedsmodel, kan han eller hun meget nemt underkende, fornægte eller forvrænge opdukkende transpersonlige oplevelser hos forvandleren.  

Jeg har overværet, hvordan guider ganske enkelt "overser" opdukkende erindringsbilleder fra tidligere liv i stedet for at tage dem op og udvikle dem. Et enkelt erindrings-"flash" er sommetider et tilstrækkeligt udgangspunkt til at udvikle erindringen om et helt liv. 

Det er min erfaring, at mange har den opfattelse, at reinkarnationsoplevelser er svært tilgængelige og dybt begravede i sindet, og at man måske kun kan få fat på dem, hvis man er meget specielt indrettet, bruger psykedeliske stoffer el.lign. 

Sådan forholder det sig slet ikke! 

Hvor mærkeligt det end må lyde for den læser, der hverken selv har oplevet sådanne ting eller kender andre, der selv har oplevet dem, er disse oplevelser relativt let tilgængelige. 

rsagen, til at de ikke dukker hyppigt i forbindelse med alle metoder der udforsker det underbevidste, er de fire modstandsformer:

  • guidens modstand mod stærke følelser
  • forvandlerens modstand mod stærke følelser
  • at guiden har et indsnævret verdensbillede, og
  • at forvandleren har et indsnævret verdensbillede.

Når disse fire forhindringer er væk - hvad der ofte er tilfældet i GT - er reinkarnationsoplevelser ikke længere noget svært tilgængeligt. De kan da dukke op eller kaldes frem på omtrent samme måde som barndomserindringer.

Oplevelse af tidligere liv er imidlertid kun én af de mange forskellige transpersonlige oplevelsestyper. Der dukker også mange andre former for transpersonlige eller spirituelle oplevelser op under GT. Oplevelserne i dette lag er utroligt righoldige og mangfoldige. En omfattende oversigt over dem alle findes i Stanislav Grofs bøger.

Jeg vil nævne endnu et par eksempler på transpersonlige oplevelser, som kan optræde i dyb terapi:

Identifikation med dyr

Denne "bliven til et dyr" tager ofte form af identifikation med forskellige farlige rovdyr, hvor personen på levende vis bliver til f.eks. en krokodille eller en panter, og hvor de voldsomme og intense aggressive energier, der udtrykker sig i knurren, riven, biden, brølen osv. klart afreagerer voldsom, indespærret vrede og raseri hos personen.

Den måske voldsomste og mest intense udladning af raseri, jeg har set i løbet af et helt liv, var, da jeg selv var guide for en forvandler, der totalt identificerede sig med Djævelen, som ødelagde og smadrede hele universet. Dette forløb endte med, at forvandleren følte sig badet i et gyldent lys og var totalt afslappet.

Ude-af-kroppen oplevelser

Forskellige former for ude-af-kroppen oplevelser er ofte forbundet med nærdødsoplevelser fra det nuværende liv eller med dødsoplevelser fra tidligere inkarnationer. Her erindres situationen efter døden set fra et punkt uden for kroppen, f.eks. hvor forvandleren oplever at svæve over sceneriet med den døde krop.

Der kan også være tale om meditativt prægede her-og-nu følelser af at være ude af kroppen og rejse rundt i det fysiske univers eller på andre bevidsthedsplaner. På en enkelt kursusdag med metoden "genoplevelse af en smertefuld erindring" havde hele to forvandlere f. eks. oplevelsen af at se jordkloden i sit fulde omfang ude fra rummet.

Ude-af-kroppen oplevelserne indeholder sommetider følelsen af at kunne se ting andre steder i den fysiske verden, men jeg har ikke nogen erfaring med bekræftelser af sådanne oplevelser ("remote viewing"). Det er min fornemmelse, at det kan være en fristende afsporing af forvandlingsprocessen at fokusere energien på udvikling af forskellige parapsykiske evner.

Det er, som tidligere nævnt, en klar positiv effekt ved ude-af-kroppen oplevelserne, at de på dybtgående måde kan medvirke til at skifte hele perspektivet på dødens natur, fjerne dødsangst og ændre hele personens opfattelse af sin egentlige identitet.

Spirituelle ekstasetilstande

I forvandlingsprocessen kan der optræde forskellige former for spirituelle ekstasetilstande eller "mystiske oplevelser". Der er her tale om oplevelser af kontakt med højere spirituelle energier, eller smukke ekstatiske oplevelser af at være i mere eller mindre direkte kontakt med den grundlæggende energi eller bevidsthed i universet, som ligger bag ved alt.

Denne type oplevelser er absolut ikke forbeholdt religiøse mystikere eller specielt heldige og udvalgte. Mange mennesker har haft dem, både i forbindelse med den bevidste selvforvandlingsproces og helt spontant. Oplevelser af enhed med verden, eller af at være den bevidsthed, hvori verden opstår, er vores højeste iboende natur. Den viser sig, når de "forurenede" lag af bevidstheden renses bort, og når åbenheden over for og ønsket om kontakt med disse oplevelser er til stede. (Og sommetider oplever mennesker blot vores højeste natur helt uden at gøre noget!)

Oplevelserne kan også aktiveres, når et menneske, der selv er i dyb kontakt med disse tilstande, samtidig har den gave gennem "resonans" at kunne bringe andre i kontakt med dem eller så at sige "overføre" dem. Aktiveringen af høje og ekstatiske bevidsthedstilstande der overføres ved "resonans" til modtagere er en del af den ægte spirituelle tradition inden for mange forskellige retninger. I dag findes der heldigvis mange mennesker, der kan give oplevelser af disse ekstasetilstande som gaver til modtagelige og åbne mennesker.

Når vi har disse oplevelser af enhed - uanset hvordan -, er vi i kontakt med vores oprindelige natur.

Så kan en solsort, der fløjter, igen fylde dit hjerte med en ubeskrivelig overstrømmende glæde.

Eller synet af en sky, der driver over himmelen, være et ekstatisk udtryk for universets natur og gøre dig helt lykkelig.

Oplevelsen af universets iboende grundlæggende glæde er så smuk, at jeg nok kan skrive lidt poetisk om den her, men for dig er der kun én ting, der virkelig betyder noget:

Det er også din mulighed! Nysgerrig efter mere viden? Læs min bog Ekstasens nødvendighed Der ligger en smagsprøve på den her på hjemmesiden.

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the Palm of your Hand
And Eternity in a hour.

William Blake, 1803

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?