Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed
 

Klaus Gormsen, cand. psyk.,
forfatter og oversætter.

Jeg tog eksamen fra Københavns universitet i 1972. Mine to afsluttende opgaver dengang hed Egotranscendens (Jeg-overskridelse) og Kontrolproblemet i psykoterapi.  De var starten på mit livslange engagement i disse emner.

Allerede under studiet dannede jeg sammen med studiekammerater og andre interesserede en Gensidig Terapi pionergruppe. Vi eksperimenterede med de på det tidspunkt helt nye alternative psykoterapeutiske fremgangsmåder som gestaltterapi, primalterapi og mange andre.

Disse terapiformer blev i vores GT gruppe anvendt i en gensidig udvekslingsproces mellem ligeværdige deltagere og ikke i den traditionelle klient-terapeut relation.

Gruppen gjorde i perioden 1972-78 dybtgående og detaljerede erfaringer om hvilke fremgangsmåder, der virkede hvordan, og om hvilke regler, man må opstille for god terapi og for at sikre klienter mod fejl fra terapeutens side. Disse regler blev til "Grundregler for Gensidig Terapi" og har siden været en hovedhjørnesten i Gensidig Terapi.

Jeg var på dette tidspunkt også inspireret af "Seth"-bøgerne, hvis budskab er, at tanker og følelser skaber den materielle virkelighed. Jeg arbejdede intenst med at forene de følelsesforløsende fremgangsmåder med brugen af positive bekræftelser. I 1978 udmøntede alt dette forarbejde sig i det første kursus i Gensidig Terapi, der var en syntese af grundregler, følelsesforløsning og brugen af positive bekræftelser.

I de næstfølgende årtier udviklede jeg en lang række videregående emnekurser i Gensidig Terapi, der specialiserede sig forskellige underemner inden for Gensidig Terapis samlende "hat", f.eks. kropsterapi, projektioner, selvterapi, regressionsterapi og åndedrætsteknikker.

Fra 1978 til nu har ca. 1.500 mennesker gennemgået et grundkursus i Gensidig Terapi. Mange alternative behandlere, psykologer, terapeuter, astrologer samt diverse undervisere har således ideerne fra Gensidig Terapi med i deres bagage som baggrundsviden.

I 1980 erhvervede Gensidig Terapi sit eget center på Frederikssundsvej, som Foreningen for Gensidig Terapi drev med stor succes og interesse helt frem til 2001, hvor vi måtte fraflytte centeret, da hele beboelsesområdet skulle omstruktureres. Siden har kurserne været i forskellige lejede lokaler i København og på Sjælland.

Ud fra min teoretiske viden og praktiske erfaring arbejder jeg til stadighed med at videreudvikle Gensidig Terapi-fremgangsmåderne og med at finpudse de pædagogiske fremgangsmåder,

Jeg har løbende arbejdet med at udvide og omskrive Gensidig Terapi, så bogen blev opdateret fra sin trykte udgave (1994) og efterhånden kom til at afspejle alle erfaringer med GT fra 1978-2010.

I løbet af de 34 år jeg har undervist i Gensidig terapi har jeg uddannet en række lærere til at undervise i GT-grundkursus.

I 2012 har jeg sammen med GT-lærer Tinna Monrad startet en "GT-forvandlingsgruppe", der mødes ca. 1 søndag om måneden i det centrale København og undervises i og praktiserer Gensidig Terapi. Denne gruppe er åben for at "springe på" undervejs.

Ud over at arbejde med Gensidig Terapi har jeg oversat over 40 bøger om alternativ terapi og spiritualitet til dansk. Jeg har i en længere årrække fungeret som konsulent for Borgens forlag, hvor jeg er kommet med udtalelser om bøger og manuskripter, der måske skulle udgives eller oversættes.

Mit arbejde og fritid har altid været meget sammenfaldende, idet min altoverskyggende interesse også i "fritiden" har været alternative terapier og spirituel udvikling - både at læse om dem, at arbejde med mig selv og skrive bøger om dem.

Jeg har skrevet Gensidig Terapi (1994) læs 2010 udgaven her og Ekstasens Nødvendighed (1996). Læs  2010 udgaven her.