Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed
 

Hvad er Gensidig Terapi?

Her er nogle få punkter, der meget kort fortæller om GT's "profil". Læg mærke til, at du kan få meget mere at vide ved at læse (i) bogen Gensidig Terapi, der ligger i sin helhed her på hjemmesiden.

Gensidig Terapi (herunder forkortet "GT") blev grundlagt i 1978 af cand. psyk. Klaus Gormsen. Der ligger 30 års yderst positive erfaringer med princippet om gensidig udveksling og brugen af de præcise GT-metoder bag den undervisning, der tilbydes på grundkurset.

Gensidig ligeværdig udveksling

I Gensidig Terapi hjælper vi hinanden med personlig og spirituel udvikling. Gensidig Terapi er enestående, fordi man skiftevis fungerer i rollerne som guide ("terapeut") og forvandler ("klient"). Gensidig Terapi gør dermed hjælperforholdet til et ligeberettiget forhold mellem mennesker, der både yder og modtager.

Vi kalder den, der i GT forvandler følelser og overbevisninger for forvandleren for at understrege, at det ikke er en passiv proces, hvor man lader sig "behandle", men en aktiv proces, hvor man selv forvandler sine negative følelser og overbevisninger til de ønskede positive. Den hjælpende person, der giver instruktioner til forvandleren, kalder vi guiden.

Bytteøkonomi i stedet for betaling

GT-forløbene begrænses ikke af økonomiske årsager. Ingen tjener på at hjælpe andre og sig selv med GT-metoderne.

Alle oplevelser accepteres

GT-metoderne kan aktivere forskellige lag i sindet som f.eks. erindringer fra den tidlige barndom, oplevelser omkring fødslen eller oplevelser, der går ud over vores almindelige forestilling om tid og rum: Transpersonlige eller spirituelle oplevelser. Alle oplevelser i GT accepteres, herunder de transpersonlige.

Det kropslige, det følelsesmæssige og det spirituelle er ikke adskilte fænomener, og derfor arbejdes der integreret med dem: Følelsesmæssige forvandlinger og forløsninger fører til spirituel forståelse og oplevelser.

Følelsesforløsende

I Gensidig Terapi er det tilladt at vise stærke følelser, men det er ikke noget krav!

Stærke følelser f.eks. vrede, sorg og frygt, som det ellers er tabu at udtrykke fuldt ud, er 100% OK i Gensidig Terapi.

Metoder til personlig udvikling, der kun går på "mental omprogrammering", og som ikke går ned i kroppen og følelserne, er nemlig utilstrækkelige til en dybtgående forvandling.

Samtidig med at følelserne forløses, aktiverer man med GT-fremgangsmåderne stærke positive kræfter i sindet og skaber derved balance til forløsningen af negative og uønskede følelser følelser.

Regler for god terapi beskytter klienten

Grundreglerne for GT -"færdselsreglerne" - anvendes sammen med og tjener til at beskytte deltagerne. Gensidig Terapi har tillid til, at ethvert menneske rummer sine egne svar. Forvandlerens egen proces respekteres fuldt. Guidens opgave er helt enkelt at støtte forvandleren i selv at forvandle og forløse uønskede følelser og i at erstatte uønskede negative overbevisninger med positive.

Det er helt centralt for GT-processen, at guiden ikke giver "gode råd", fortolkninger osv. Både forvandleren og guiden kender grundreglerne. Kursusdeltagere, der har gået til andre former for personlig og spirituel udvikling, har ofte fortalt om, hvor glade de er, for at Gensidig Terapi har disse regler. Disse deltagere ser, at en stor del af deres utilfredshed med andre metoder netop var "gode råd", fortolkninger, ugyldiggørelser osv.

Hvad kan du få ud af Gensidig Terapi?

Gensidig Terapi er har ikke til formål at behandle psykisk sygdom. De fleste deltagere er almindelige mennesker i mange forskellige erhverv og aldersgrupper, der ønsker at forvandle sig, udforske sig selv og lære at hjælpe andre mennesker med de samme ting.

Gensidig Terapi hjælper erfaringsmæssigt mennesker f.eks. til:

  • at føle sig friere, og være mere sig selv
  • at komme bedre i kontakt med deres sande følelser
  • at blive bedre til at udtrykke følelser
  • at forløse og forvandle negative følelser til positive
  • at få adgang til mere livsglæde og endda til ekstatiske følelser
  • at blive bedre til at kommunikere med andre mennesker
  • at få mere selvtillid, og at blive bedre til at sige til og fra
  • at give slip på negative overbevisninger, der indtil nu har styret deres liv og erstatte dem med positive overbevisninger.

Gensidig Terapi lægger lige så megen vægt på at styrke de positive følelser og overbevisninger som på at udforske de negative. Derfor er mange af de fremgangsmåder, du lærer på kurserne beregnede til at aktivere de positive ressourcer i sindet.