Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

1 Ekstasens nødvendighed

2 Hvad er ekstase?

3 Ekstase og følelser

4 Ekstase og sex

5 Ekstase og forelskelse

6 Ekstase, yoga og meditation

7 Ekstase dans og kropsorienterede veje

8 Ekstasens farlige profeter  

Kap. 4

Ekstase og sex

 - hjertets åbning, S/M og hellig sex

Kun hjertets og kønnets fælles pulsslag
kan føre til ekstase.
Anaïs Nin

Mange mennesker har associationer til ordet ekstase, hvor de kun forbinder det med sex. Men sex er blot én af mange mulige veje til ekstase.

Jeg har bevidst valgt ordet ekstase som samlende begreb i stedet for at skrive "åndelige oplevelser", "højere bevidsthedstilstande" osv. Det har jeg gjort, fordi ordet er meget mindre "pænt" og har flere kropslige associationer. Ordet er traditionelt blevet anvendt både om sex, om mystisk‑religiøse oplevelser, om naturmystik osv.

Seksuel kontrolopgivelse er umulig uden følelsesfrigørelse

Sex er tiltrækkende, fordi det kan føre til ekstatiske oplevelser, men der er mange forhindringer at overvinde, hvis der ikke skal blive tale om skuffede forventninger i stedet for ekstase!

Der er en meget stærk social norm, der hedder: "Du skal være tjekket og kontrolleret, du må ikke vise stærke følelser. Du må ikke græde helt vildt, du må ikke være voldsomt vred, bange osv."

Men så er der i andre sammenhænge en norm, hvor man forventer, at mennesker skal være vældig hengivne og orgiastiske i sex. "Man" forventer faktisk, at mennesker skal have bremserne i over for de fleste stærke følelser, og være vældig tjekkede og selvkontrollerede, mens de så skal være vældig ekstatiske et af de få steder hvor det er tilladt: I sex.

Hvis man har slået bremserne i, er de tilbøjelige til at fungere på alle områder. Hvis man  er følelsesmæssigt meget kontrolleret, så er man det desværre også i sex. De mennesker, der er vældig selvkontrollerede, og ikke tør, kan eller vil give slip på alle de andre følelser, kan heller ikke gå fuldt og helt ind i seksuelle ekstaseoplevelser.

Det fører så til, at nogle af dem, der føler sig utilfredsstillede i deres sexliv, prøver med seksualterapi. De opdager måske, at det ikke virker helt godt med de mere udvendige øvelser og forskrifter, seksualterapeuterne aviser, fordi øvelserne ikke går i dybden eller måske ikke berører det grundlæggende problem: at turde give helt slip, kropsligt og følelsesmæssigt.

Blokeringen af stærke følelser og spontanitet i al almindelighed fører til en manglende evne til at være hæmningsløs og give slip i sex.

Den ekstatiske seksualitet er altså i almindelighed ikke noget, man bare sådan lige går ud og oplever. Men som vi vil se i løbet af dette kapitel, kan de ekstatiske oplevelser finde sted, både i grænseoverskridende orgasmeoplevelser, ved S/M‑sex og ved "hellig sex" ‑ dvs. sex dyrket bevidst med religiøs ekstase for øje.

Terapisex eller sexterapi?

Ved en virkelig intens seksuel ophidselse kan højenergien (og det hurtigere/dybere åndedræt) rippe op i alle mulige negative følelser: Raseri, angst, sorg, skyldfølelser, osv. kan  dukke op ganske uinviteret. Og så er der mange, der bliver bange! De tillader ikke sig selv at opleve disse følelser og skynder sig at lægge låget på heksekedlen igen.

Men i stedet kan sex‑aktiveringen af andre fortrængte følelser betragtes som en fremragende mulighed for at forløse og give slip på disse følelser, men det kræver, at begge parter forstår, hvad der sker, og tør gå med processen.

Terapisex (som er noget helt andet end "sexterapi"!) består i, under seksuelt samvær med partneren, hæmningsløst at give slip på lyde, rystelser, spontane kropsudtryk, hurtigt/dybt åndedræt, gråd, skrig osv. 

Disse udtryk er ikke i sig selv udtryk for seksuel ophidselse, men er en forløsning af alle mulige andre undertrykte følelser. Denne forløsning muliggøres af, at selve energiniveauet ved sex er højt og derfor kan fremprovokere dybe undertrykte følelser.

Omvendt har det en meget positiv indflydelse på menneskers evne til at give sig hen i sex og intenst mærke den seksuelle ophidselse i kroppen, hvis de i en følelsesforløsende sammenhæng har taget deres egen kraft til sig og har gennemlevet de undertrykte følelser.

En følelsesforløsende og kropsorienteret fremgangsmåde, der måske slet ikke har berørt emnet sex, kan derfor indirekte have en meget mere positiv indflydelse på menneskers evne til at opleve sex på en ekstatisk måde end en mere direkte og øvelsesorienteret sexterapi.

Dette er et eksempel på den gensidige vekselvirkning mellem ekstase og forløsning af følelser.


Sex er godt
Erotik er bedre
Men bedst af alt er kærlighed

Påsyet rygtekst, jeg  i 1980-erne så på en vanvittig smuk, sexet kvindes cowboyjakke

Den seksuelle revolution i slutningen af tresserne og begyndelsen af halvfjerdserne, hvor der blev eksperimenteret med fri porno, mange partnere, gruppesex osv., og hvor normerne var meget løse - fri abort var indført, p-pillen var opfundet, der var endnu ingen aids-trussel osv. - førte i almindelighed ikke til den lykke, fortalerne havde profeteret om, men måske snarere til en slags kollektiv skuffelse hos dem, der var med i hele denne bølge. Hvorfor førte fri sex så ikke til den ventede lykke? Mit bud på en forklaring er, at den såkaldte "frie" sex, overhovedet ikke var spor fri på følelses‑ og energiplanet!

Det er ofte blevet sagt, at problemet ved fri sex er "at dyrke sex uden kærlighed", men jeg opleverdenne formulering lidt pegefingeragtig og moraliserende. Det er på en måde en rigtig diagnose, men det er nødvendigt at gå dybere for at få fat på det egentlige problem: At dyrke sex uden at hjertet er åbent, så energien kan strømme igennem det, skaber en følelsesmæssig frustration og blokerer for, at sex fører til ekstase - til overskridelsen af jegets grænser. 

Det er mit indtryk af mange kvinders seksuelle ønsker i forhold til mænd, at det vigtigste savn og det største uopfyldte ønske er sex med intense følelser. Selv den flotteste og mest teknisk virtuose mand, der gør alle de "rigtige" udvendige ting, kan være en oplevelse, der på det dybere plan er skuffende, hvis manden hører til den vidt udbredte race af pansrede træmænd, der ikke er i kontakt med deres egne følelser og ikke har et åbent hjerte.

Men et lukket hjerte kan ikke åbnes op, med mindre man som basis for hjerteåbenheden giver slip på, gennemlever og udtrykker de andre dybe blokerede følelser: vrede, sorg, smerte, angst osv. Frigørelsen og accepten af disse følelser fører af sig selv til hjertets åbenhed, og hjertets dybeste natur er kærlighed, taknemmelighed, værdsættelse af alt levende og glæde. 

Total orgasme som kosmisk oplevelse

Hvis energien flyder helt frit, kan nogle mennesker opleve orgasmens øjeblik som et spirituelt gennembrud: Grænserne forsvinder momentant og jeggrænserne overskrides. Nogle orgasmeberetninger lyder faktisk ‑ hvis man skærer de seksuelle udløser‑omstændigheder fra ‑ fuldstændig som spirituelle ekstaseoplevelser.

Nu er det jo i sagens natur temmelig svært at lave statistik på menneskers indre oplevelser under orgasme, men jeg tillader mig alligevel at gætte på, at sådanne sexoplevelser hører til undtagelsen, snarere end til reglen. Men ekstasetilstandene med en overskridelse af jegfølelsen og enhedsoplevelse med partneren/universet kan forekomme, når den nødvendige åbenhed, hengivelse og højenergi er til stede.

Angsten for den seksuelt frie og kraftfulde kvinde

Mændenes historiske undertrykkelse af kvinders kraft og seksualitet ‑ og dermed alle de nuværende mandsdominerede verdensreligioner ‑ skyldes i mine øjne dybest set mændenes angst for den frie kraftfulde kvinde.

Kvindens kraftfuldhed har været holdt nede i tusinder af år ved at fornægte hendes seksualitet, gøre hende til et instrument for mandens lyster eller til fødemaskine og børnepasser, billig arbejdskraft eller til et afsexualiseret overjordisk Madonna‑ modervæsen. Den seksuelt frie og kraftfulde kvinde kan derimod ikke domineres eller gøres til slave, og derfor er al seksualfornægtelsen sat ind. 

Erfaringerne fra AAO i i Østrig

Dette viste sig f.eks. i det østrigske terapi‑kollektiv AAO's eksperimenter i 70'erne med fælles fri sex og forbud mod dannelse af faste par. De både positive og negative erfaringer, som mange hundrede mennesker her gjorde med radikale ændringer i den sociale struktur, kombineret med dybtgående følelsesforløsning, er erfaringer, som jeg er bange for slet ikke er blevet studerede og forståede af den psykospirituelle bevægelse, og nu står i alvorlig fare for at gå i den historiske glemmebog.

Der findes dog en enkelt bog Paradis slaver (af Børge Madsen (1996) på dansk, der dokumenterer hele dette fantastiske eksperiment, hvori også mange danskere deltog, deriblandt flere af mine nære venner og veninder. Jeg fulgte det altså på nærmeste hold  - uden selv at få ørerne i maskinen. 

I AAO var det kvinderne, der opdagede, at de havde den glubende appetit på sex, når den blev sat helt fri, medens det, der måske kunne se ud som mænds ønskedrøm om fri sex med masser af begærfyldte kvinder, i stedet kunne fremprovokere tilbagetrækning og manglende lyst til sex. 

Dette skyldtes måske også, at mændene hér kunne opleve, hvor ubehageligt det er at blive gjort til sexobjekter, således som kvinder altid har været udsat for det?

S/M-sex som en vej til ekstase

S/M er en tilstand. Det er netop en af de lege, hvor man har mulighed for at fastholde en tilstand, ligesom i meditation ‑ det er en slags aktiv meditation. At give sig selv til at være i et andet menneskes vold kan være en fornemmelse af, at man føler sig som et lille fnug i universet, men et fantastisk fnug, der har evnen til at tage alt muligt ind og bruge det og gøre det til en del af sig selv ‑ det er kærlighed.

        Kvindelig S/M'er i TV-filmen Dominans

Fra sygelig perversion til fashionabelt trend

Før i tiden blev S/M-sex anset for psykisk sygdom eller perverst og højst moralsk fordømmelsesværdigt.

Men i de senere år er det i Danmark/Vesten blevet accepteret og er blevet næsten comme il faut i vide kredse og har influeret reklamerne, moden, musikvideoerne osv. særdeles kraftigt.

På samme måde som bøsser og lesbiske sagde: "Nu kommer vi ud af skabet", var der mennesker, der dyrkede S/M-sex, der sagde,: "For os er det faktisk sjovere at dyrke S/M end almindelig sex, vi ønsker ikke at blive 'helbredt', der er ikke nogen, der skal tage vores legetøj fra os."

Når jeg her skriver om S/M, bruger jeg kun betegnelsen "S/M" om den dominans-underkastelse sexleg, der dyrkes mellem mennesker med gensidig accept og nydelse for begge parter og ikke om nogen form for seksuelle overgreb.

Steen Schapiro har produceret en fremragende dokumentarfilm, Dominans (1994) om emnet S/M, som jeg har klippet et par illustrative citater fra.

For de mennesker, der godt kan lide S/M-sex, er det tiltrækkende, at det er en højenergitilstand: De oplever, at ophidselsen og energiniveauet er meget større end ved "vanillesex" (normal sex). De opnår via S/M normal‑sex energiniveauet plus den ekstra energi fra dominansen eller underkastelsen.

Af og til findes interessen for S/M-sex og for det psykospirituelle hos de samme mennesker. Og det viser sig, at det er der ganske gode grunde til!

Seksuel underkastelse og religiøs selvudslettelse

Smerte udløser et narkotisk stof, der er naturligt....kroppen begynder at arbejde af sig selv, få sit eget sprog, og man kommer til sidst i en ekstase, som ligner gamle ritualer fra indianertiden.
Kvindelig S/M'er i Dominans

..min kæreste havde bundet mig...jeg var så utrolig fastspændt, at det eneste der kunne bevæge sig var hjertet... men samtidig med denne her kompression, så var der ligesom en total åbning, hvor man ligesom gled i ét med, ja næsten en kosmisk oplevelse...
Mandlig S/M'er i Dominans

 

Den mand eller kvinde, der får smæk, bindes, ydmyges med ord eller på anden måde underkaster sig seksuelt, oplever en energitilstand, som er stærkere end den almindelige ophidselse. Nydelsen i underkastelsen ligger i en form for positiv selvudslettelse.

Selvudslettelse opleves ved den seksuelle underkastelse med et højnet energiniveau som jeg‑overskridelse, og der er en tæt sammenhæng mellem denne sexoplevelse og den religiøst-mystiske enhedsoplevelse af sammensmeltning med universet, Gud eller hvordan det nu beskrives. Det menneske, der går hinsides sit jeg, har følelsen af at smelte sammen enten med partneren eller noget højere. 

Sammenhængen mellem seksuel underkastelse og religiøs mystik er tættere, end man umiddelbart skulle tro. Mennesker har op gennem tiderne brugt - og bruger mange steder stadig - selvpinsel, f.eks. selvpiskning (eller gensidig piskning) for at opnå en mystisk-religiøs, ekstatisk oplevelse, for at udslette "det lille selv", og opnå den direkte oplevelse af Guds nærvær. 

Man har f.eks. brugt sådanne S/M‑lignende metoder inden for den kristne religion, inklusive alle mulige former for absolut lydighedsunderkastelse, pisk og selvpinsler. Det findes i mange katolske sammenhænge endnu, og f.eks. i de gamle indianerritualer. (Selvpinsler i indiansk sammenhæng som en vej til ekstase og spirituel indsigt findes dramatiseret på en meget spændende måde i de to Manden de kaldte hest‑film).

Mens nogle religiøse mystikere på den ene side bruger S/M-lignende selvpinsler for at opnå enhed med Gud, kan den seksuelle S/M‑oplevelse også glide over i noget, der opleves som religiøs ekstase.

Der er f.eks. en slående overlapning mellem korset som kristent symbol for smerte, død og genfødsel (der også er ekstase) og nogle S/M'eres brug af lænkning til et kors som seksuelt underkastelsessymbol.

Sammenhængen mellem sex og religiøse ekstaseoplevelser er altså meget tæt, de glider over i hinanden, og som jeg skrev tidligere, er ekstase netop det sprogligt stærke ord, der omfatter højintensiteten i både mystisk-religiøse enhedsoplevelser og i orgiastisk, grænseoverskridende sex.

Seksuel dominans som højenergisex

Når man kombinerer to af menneskets basale drifter, sexbehovet og aggressionen, så får man en sprængfarlig cocktail, og det er jo nok, det der gør, at man virkelig kan nå nogle orgiastiske højder, som ofte, synes jeg, kan ligge langt ud over, hvad man oplever i almindelig sex.
Mandlig S/M'er i Dominans

Ved nydelsen af seksuel dominans er der tale om magt, og det er den modsatte pol af jeg-overskridelse gennem underkastelse. Dominanspolen svarer til at gå ind i følelsen: "Jeg er enormt magtfuld, jeg skal nok bestemme!" Denne følelse indeholder styrke og nydelse ved at bestemme.
Ikke‑seksuel powerleg i terapi

Energien fra nydelsen ved total kontrol og total dominans kan sagtens opleves helt uden for seksuelle sammenhænge. I terapiforløb og -øvelser er der intet, der får mennesker til at føle sig så fulde af energi, glæde og ekstase, som når de leger "at bestemme", og dermed udlever disse ellers forbudte følelser for fuld udblæsning. Dette sker f.eks., når en deltager står og råber med fuld stemmekraft og engagement: "Det er mig, der bestemmer!"

Når mennesker i en beskyttet situation tør gå helt ind i denne følelse uden at holde noget tilbage, og dominansen ikke går ud over nogen, men bare er en leg, flyder energien helt frit, og de tilstedeværende føler sig også altid underholdt og oplivede.

Den utrolige forvandling, der altid sker med energien i sådanne situationer ‑ og jeg har set hundredvis af slagsen gennem mange år som kursusleder ‑ er, at denne lyst til at bestemme, dominere og kontrollere på magisk vis ved at gå helt ind i den forvandles til fri energi, glæde, latter og ekstase.

Seksuel dominans: sammensmeltning af
powerleg og pæn sex

Den legende erotiske dominans er en sammensmeltning af denne magtenergi og den seksuelle ophidselse, og når to så kraftfulde energier blandes sammen, er der mulighed for at opnå et energiniveau, der er større end energiniveauet i "kontrollegen" og "pæn sex" hver for sig. Det øgede energiniveau er netop forudsætningen for at opnå ekstase.

Det er f.eks. en mulighed for den kraftfulde kvinde at tage sin styrke til sig ved at turde udleve "lady‑domina" rollen totalt ‑ dvs. på fantasiplanet (eller i virkeligheden) lystbetonet at kommandere rundt med mænd, der nyder at blive kommanderet med.

S/M, ekstase, og hjertets åbning

Mennesker, der føler sig fremmede over for S/M - og som måske heller ikke engang kender energien i det fra egne sex-fantasier - associerer det ofte med overgreb og følelseskulde. Derfor gør S/M'ere meget ud af at fremhæve, at højenergitilstanden, nærheden, det fælles mod i grænseoverskridelserne og ansvaret for den anden person i S/M skaber følelser af meget stærk kærlighed, ømhed og nærhed.

Som jeg har forsøgt at vise det med de ovennævnte citater fra Dominans, lyder nogle S/M'eres beskrivelse af deres oplevelser lige så ekstaseprægede, kosmiske, kærlige og spirituelle, som oplevelser hos mennesker, der dyrker den bevidst spirituelle form for sex, hellig sex.

Hellig sex

"Maithuna," sagde hun alvorligt, "er kærlighedens yoga."

"Den himmelske eller den jordiske kærlighed?"

"Når man udfører Maithuna, er den jordiske kærlighed himmelsk"...."Det vi er født med og oplever i barndommen, er en seksualitet, der ikke er koncentreret i kønsdelene. Det er en seksualitet, der er bredt ud i hele organismen. Det er det paradis, vi fødes ind i. Men paradiset mistes, når barnet vokser op. Maithuna er det systematiske forsøg på at genvinde det paradis."...

"Lærte I Maithuna i skolen?" spurgte han ironisk.

"Ja, i skolen....omtrent samtidig med trigonometri og biologi for viderekomne."

                         Fra Aldous Huxleys roman Ø

Byg energien op i stedet for at udlade den

Udladningen af den højenergitilstand, der bygger sig op under sex, sker normalt i orgasmen. Det almindelige forløb er en stigende ophidselse, på et eller andet tidspunkt en udløsning og så en afspænding.

'Hellig sex', er blevet dyrket både inden for Indiens tantratradition og inden for kinesisk taoisme. Den er i de seneste årtier er blevet importeret til Vesten og viderebearbejdet her. Den træner udøveren i at bygge den seksuelle energi i kroppen op til det maksimale og holde den der, så længe som overhovedet muligt. Formålet med dette er at forvandle sexenergien til guddommelig ekstase i stedet for at slippe den ud i orgasmen.

Dette er både noget, man kan gøre alene og sammen med en partner. Dvs. der findes både øvelser, man kunne kalde tantrisk/taoistisk sexleg med sig selv og partnersex.

Den tantrisk/taoistiske sexforvandling er kommet til Vesten ledsaget af hele det tilhørende regi af kulturspecifikke religiøse trossystemer, gudeverdener og mytologier. Disse kulturrelative forestillinger fra indisk og kinesisk religion præsenteres uundgåeligt sammen med de essentielle psyko‑fysiske opskrifter, både i bøger om emnet og i spirituelle skoler, der underviser i denne praksis.

Det vil kræve en del arbejde i fremtiden for vesterlændinge - på egne præmisser - at udvinde essensen af tantrisk og taoistisk sex og smelte denne essens sammen med den viden, vi i den vestlige verden har om sex. Pionerer inden for området har været i gang i hvert tilfælde siden 70'erne, men jeg opfatter det egentlig, som om det hele stadig væk er i sit meget indledende stadie.

Jeg forsøger efterfølgende at skrive om  forvandlingen af sexenergi til ekstase, som jeg forstår den - så renset for de kulturrelative indiske og kinesiske mytologier, jeg kan.

Tantrisk/taoistisk sexleg uden partner

Tantrisk/taoistisk sex har den fordel (som også både almindelig sex og meditation har), at man ikke behøver en partner for at dyrke det, men kan udøve det helt alene. Forudsætningen for dyrkelsen af denne form for sex med sig selv er nok, at man har et skyldfrit og intenst nydende forhold til almindelig selvtilfredsstillelse, der ender med seksuel udløsning.

At tilfredsstille sig selv seksuelt har som bekendt indtil for få årtier siden været omgivet med megen angst, undertrykkelse, tabu og skyldfølelser og er - ligesom mange andre sexformer - blevet kaldt ved nedladende og fordømmende navne. 

Seksuel selvtilfredsstillelse ‑ specielt i sammenhæng med spirituel udvikling ‑ er først for nylig begyndt at dukke op som noget, visse pionerer er begyndt at tale åbent og positivt om, skrive lærebøger i, ja endog holde praktiske kurser i. Og det er vist stadig vanskeligt at finde artikler, kurser osv. i det danske psykospirituelle miljø om "selvtilfredsstillelse og spirituel udvikling".

I psykospirituelle sammenhænge er det ligesom mange andre seksuelle (og følelsesmæssige!) emner endnu noget lidt "ufint". Evnen til skyldfri seksuel selvudforskning er formodentlig en forudsætning for, at den energiforvandlende sexleg med sig selv ikke skal blive til en frustrerende oplevelse af selvundertrykkelse i stedet for, som meningen er, til en udforskning af seksualitetens dybere spirituelle dimensioner.

Selvophidselse og energifordeling

Tantrisk/taoistisk alene‑sexleg består i at hidse sig selv seksuelt op (med sexfantasier, med hænderne eller måske et massageapparat) lige til punktet før den seksuelle udløsning, men så at undgå udløsningen.

I denne forhøjede energi tilstand, laver udøveren så forskellige muskelsammentrækninger, åndedrætsøvelser og mentale koncentrationsøvelser, der fordeler energien ud i hele kroppen, mens den lokaliserede ophidselse omkring kønsorganerne daler. Dette kan så gentages igen og igen, hvorved - om det fungerer som det skal - mere og mere energi fordeles ud i kroppen.

Øvelserne ligner på mange måder kropslige og mentale yogaøvelser. Yogapraksis er derfor uden tvivl et godt grundlag for at arbejde med forvandling af sexenergien.

Øvelserne er naturligvis forskellige for mænds og kvinders vedkommende. De findes f.eks meget detaljeret beskrevet af den taoistiske mester Mantak Chia, der har skrevet tre bøger, der alle er oversatte til dansk: én for kvinder, én for mænd og én for par.

Den energi, der normalt ville bliver udløst, fordeles altså i stedet rundt i hele kroppen og oplader den med energi og vitalitet. Denne højenergitilstand vil da, når det går bedst, slå over i det, der er af Osho (Bhagwan Rajneesh) blevet kaldt en "dalorgasme" eller en "kosmisk orgasme", altså en længerevarende, afslappet‑ekstatisk, mystisk‑religiøs tilstand, hvor jeggrænserne ophæves over for partneren og/eller hele universet.

Der  så mange fysiske øvelser og energikanaliseringsøvelser både i forbindelse med tantrisk/taoistisk alene‑sex og samleje, at jeg end ikke vil begynde at beskrive dem i denne bog. De fysiske øvelser og visualiseringerne er detaljeret beskrevet i de bøger, som f.eks. Mantak Chia har skrevet.
Seksuel afholdenhed som ekstasevej

Hos de dobbeltpolede færdige mennesker kommer Guds ånd til gensidig personlig lysglimtoplevelse igennem parternes gensidige almindelige kærtegnsudløsning over for hinanden. Her vil en omfavnelse, et kys, et varmt håndtryk eller en anden mild gensidig berøring af hinandens organisme eller legeme være i stand til at frembringe den guddommelige lysglimtoplevelse af den højeste ild eller lyset fra Guds evige ånds strålevæld.... Den vellyst eller behagskulmination, der før kun kom til udløsning igennem de enpolede seksuelle organer, kommer her til udtryk igennem hele organismen.

Martinus, dansk mystiker
Det evige verdensbillede, Bog III
 

Øvelserne med forvandling af ens egen seksualenergi kan danne grundlag for både partnersex og for seksuel afholdenhed. Seksuel afholdenhed har jo i vores kultur fået et meget dårligt ry, fordi det nærmest automatisk forbindes med ufrivillighed, f.eks. ikke at kunne finde en partner, eller med udefra kommende tvang eller moralsk pres, ofte af religiøs art. Det dårlige ry skyldes blandt andet nok en mistanke om, at hvis den seksuelle afholdenhed blot undertrykker driften, kommer den til udtryk på alle mulige andre, ofte uheldige måder.

Der findes imidlertid mennesker, der frivilligt ‑ periodevis eller konstant ‑ vælger seksuel afholdenhed med forskellig motivation. Nogle gør det måske for at slippe for de forskellige negative følelsesmæssige omstændigheder, pres og krav, der for dem er koblet til sex. Andre gør det for at samle maksimalt med energi til deres spirituelle praksis eller - som det er kendt fra massemedierne - for at samle energi til vigtige sportspræstationer.

Mennesker, der bevidst og frit vælger cølibatet (inklusive nonner og munke, der inden for forskellige religioner aflægger cølibatløfte), kan ved hjælp af de psykofysiske øvelser fra tantra og tao‑traditionen undgå, at afholdenheden føles som en frustration eller et savn. De kan trække livsenergien væk fra den specifikke kørnsorganseksuelle orientering og kanalisere den ind i indre oplevelser af øget vitalitet og ekstase.

Helligt samleje

Smukke prinsesse, når du bliver kærtegnet, så gå ind i kærtegnene som det evige liv.

Vær ved den seksuelle sammensmeltnings start opmærksom på ilden i begyndelsen, og undgå den ulmende aske til slut ved at blive ved med denne opmærksomhed.

Når dine sanser i en sådan omfavnelse rystes som blade, så gå ind i denne rysten

Fra Vijnana Bhairava (Guddommelig bevidsthed). Ældgammelt tantrisk skrift.

Tantrisk/taoistisk sex kan også dyrkes med en partner. Måske er det ikke helt nemt at finde en partner til det uden for de afgrænsede spirituelle skoler, hvor praksisen er indarbejdet og accepteret., Ideen om at holde orgasmen tilbage og meditere i situationen vil kunne forekomme en "uindviet" part i det seksuelle forhold temmelig mærkværdig eller endog frastødende.

Ideen er, at begge partnere lader være med at få udløsning, fører den seksuelle ophidselse op på så højt et niveau som muligt og laver meditative øvelser. De meditative øvelser, der hører til spirituel partnersex, består blandt andet af en cirkulering af energien mellem de to elskende. Formålet er at opnå spirituel ekstase og højere bevidsthed ved at bruge den seksuelle energi og forvandle den til meditativ energi. Alle "opskrifterne" går på at skabe en højenergitilstand og derefter at forvandle energien.

Den tantriske forvandling af sex til højere bevidsthed i partnersex har nok ikke særlig gode vilkår, hvis de to partnere ikke har udforsket og frisat deres "uhellige" undertrykte seksuelle lyster og med stor intensitet kan hengive sig til dem. Jeg må dog samtidig sige , at visse af tantraens tankegange med held er blevet brugt af sexterapeuter over for "almindelige" seksuelle problemer i parforhold. Her tænker jeg specielt på sexterapeuternes ofte brugte råd til par: "Vær tæt og nært kropsligt sammen uden at have samleje".

Mandschauvinistiske anstrøg i tantrisk og taoistisk sex

De oprindelige beskrivelser af hellig sex fra taoismen og tantra har desværre sommetider en vis mandschauvinistisk bismag, idet de er tilbøjelige til kun at fokuserer på, hvad manden skal have ud af det. Kvinden betragtes så nærmest som et redskab for mandens forvandling af sine egne sexenergier til højere bevidsthed.

Den korrektion, der består i at betragte hellig sex som et ligeværdigt forhold og i også at udforske forvandlingen af kvinders seksuelle energi, er tilsyneladende delvis, der fornylig er kommet til ved importen af tankegangen til den vestlige kultur.

Det er, - efter hvad jeg ved,- også først ved denne import, at man hører de første små pip om forvandlingen af den seksuelle energi til kosmisk ekstase gennem oplevelser uden for normal heteroseksuel sex. Her vil jeg f.eks. bede læseren huske de S/M beskrivelser, jeg har citeret tidligere i kapitlet.

 I et spændende interview lavet af Dell Sokol (i Feuerstein: Enlightened Sexuality, The Crossing Press, 1989) fortæller en kvinde, der ellers dyrker tantrisk sex med sin mand, om en afgørende oplevelse med en anden kvinde. Den anden kvinde bruger en vibrator på hendes klitoris i lang tid, og hendes intense højenergi og seksuelle lyst slår over i hendes første vision af Gudinde‑kraften, hvor den vilde Gudinde totalt overtager hendes krop, og hvor dette spirituelle møde forvandler hele hendes forhold til sex for altid.

Underminér de patriarkalske verdensreligioner og genopvæk Gudinden!

Derfor er det en feminin religion, der banker på. Før de patriarkalske religioner fik magten, var Gud en kvinde. Den oprindelige religion var en gudindereligion. Den Store Moder blev dyrket i Sumer, Babylon, Kanaan, Fønikien, Ægypten, Kina, Indien, Skandinavien (Freja), i det oprindelige Australien osv.

Under de patriarkalske religioners dominans har Gudinde‑religionens modsatrettede værdier løbet som en modstrøm neden under de officielle religioner. Denne modstrøm har som bekendt givet anledning til talrige frygtelige hekse‑ og kætterforfølgelser. Forfølgelse og undertrykkelse af kvinder og kvindelige værdier har i høj grad ledsaget forsøg på at udrydde denne understrøm.

Den virkelige konfrontation på det dybeste plan står i dag kke mellem f.eks. kristendom og islam, hinduisme, buddhisme, new age osv., men mellem den patriarkalsk‑mandschauvinistiske globale kultur, der  dominerer alle de store verdensreligioner.

De mandsdominerede religioner, som omfatter langt størsteparten af den religion, der udøves på planeten i dag, sætter både de konkrete fysiske kvinder og de feminine værdier i en andenrangsposition. Selve det, at Gud næsten altid opfattes som en mand, er selvfølgelig meget sigende, men på det konkrete plan undertrykker alle disse verdensreligioner generelt en livsbekræftende, frigørende seksualitet, der i sig har muligheden for helliggørelse.af sex.
Personlig gudsoplevelse og sexaccept

Det er den feminine antiautoritære spiritualitet, der blandt andet indeholder en bekræftelse af hvert enkelt menneskes direkte adgang til det hellige gennem personlig oplevelse ‑ uafhængigt af kirker, dogmer og præstehierarki. Den feminine spiritualitet ser ikke sex og det hellige som modsætninger, men ved, at den seksuelle energi er én mulig vej til den ekstatiske personlige Gudsoplevelse.

Alting er selvfølgelig ikke sort og hvidt, der er mange nuancer. Man kan f.eks. finde religiøse retninger, hvor den personlige ekstaseoplevelse hos visse helgener og mystikere accepteres, og som anviser konkrete metoder (bøn/meditation) til at opnå den, men som samtidig er meget asketiske og sexualfornægtende. Man kunne her som eksempler nævne mange skoler inden for yoga, den klassiske zenbuddhisme og katolske mystikere, hvoraf nogle af de berømte faktisk var kvinder.

Mysteriereligionernes ekstasedyrkelse

Dyrkelsen af Gudinden blev ikke udslettet helt af de mandsdominerede religioner, men fortsatte bl.a. i form af mysteriekulterne. Disse var ofte orgiastiske fester, hvor alle regler og konventioner var ophævede. 

Eksempler: I forbindelse med dyrkelsen i det antikke Grækenland af Demeter, Kornmoderen, drak man en særlig drik, kykeon, der var fremstillet af en bestemt svamp, der vokser på byg, ergot, og som har psykedeliske egenskaber. Psydeliske stoffer er jo historisk set og i nutidens globale samfund en velkendt genvej til ekstase. (Brugen af psykedeliske stoffer for at opnå ekstase rummer dog meget store faremomenter og bagsider og bør kun anvendes med den yderste forsigtighed at mennesker, der præcis ved hvad de har med at gøre.)

Kvindedilemmaet mellem hengivelse og kraftfuldt selvudtryk

Den historiske undertrykkelse af kvinders kraft og seksualitet har skabt et dilemma, der sommetider kommer til udtryk hos den moderne spirituelle kvinde: En tilsyneladende konflikt mellem fuldt ud at udtrykke sin kraft og så hengivelsen til Gud/universet. I denne problematik fejlidentificeres hengivelse til universet med den klassiske passive og selvudslettende kvinderolle.

Dette kunne også udtrykkes som den klassiske nonneholdning kontra den kraftfulde kvinde og er endnu en variation over det historiske ludermadonna kompleks. Det er nødvendigt, at der finder en heling sted her. Vejen til ekstase, kosmisk bevidsthed og Gud går bestemt ikke gennem undertrykkelse af kraft og seksualitet. Tværtimod er totalitet i selvudtrykket en form for hengivelse til universet.

Jeg ved fra samtaler med nogle kvinder i den danske psyko‑spirituelle bevægelse, at de drømmer om at bevæge sig i denne retning ‑ de vil meget gerne legemliggøre syntesen mellem en kraftfuld og fri seksualitet og den vise kvinde, der har opnået højere bevidsthed. Disse kvinder gør inderligt oprør mod de gamle religioners lære om, at begge dele bestemt ikke lader sig opnå på en gang ‑ luder/Madonna spaltningen. Denne syntese er dog ikke helt nem for disse kvinder. Der findes som bekendt ikke rigtig nogen samfundsmæssig accepteret rollemodel at træde ind i, som der gør, hvis ønsket er at blive karrierekvinde, fotomodel, astrolog eller forstads‑husmor.

Sex og forelskelse

Vi kan nu oåpsummere indholdet af dette kapitel: Sex kan  f.eks. i den intense og grænseoverskridende orgasme, for nogle S/M'ere og i forbindelse med den bevidste forvandling af energien i "hellig sex" ‑ være en dør til ekstase.

Så bliver kroppen en dør til ekstasen, universet og den højere bevidsthed. Det centrale for fremkaldelsen af ekstase er ikke, om højenergien er seksuel eller af en helt anden art - det er selve intensiteten, der er afgørende. Sex er én af mange, mange veje til ekstasen. Men det er med sikkerhed en vej, der aldrig går af mode. ;-)

Når jeg nu beskriver sex som en mulig vej til ekstase, hvad er så mere nærliggende end at snakke om forelskelse? Forelskelse indeholder selvfølgelig seksuel tiltrækning, men det er også meget mere end sex. Den glødende forelskelse er en meget speciel højenergitilstand - og det gælder, hvad enten der tale om en lykkelig og gengældt forelskelse, en ulykkelig forelskelse eller det hyppigt forekommende blandede mix. 

Forelskelsens højenergi er en ekstase‑ og forvandlingschance uden lige, og jeg vier derfor næste kapitel til en beskrivelse af forelskelsen som "gudernes vanvid og dæmonernes fryd" og beskriver samtidig en hel pakke af psyko-spirituelle redskaber til at forvandle energien i forelskelsen til ekstase.

Tilbage til menu