Hvad er Gensidig Terapi ? Læs bogen Gensidig Terapi Kontakt Forside Læs bogen Ekstasens nødvendighed

1 Ekstasens nødvendighed

2 Hvad er ekstase?

3 Ekstase og følelser

4 Ekstase og sex

5 Ekstase og forelskelse

6 Ekstase, yoga og meditation

7 Ekstase dans og kropsorienterede veje

8 Ekstasens farlige profeter  

Klaus Gormsen

Ekstasens nødvendighedOriginal 1995. Revideret udgave 2010

 

Ekstasens nødvendighed

‑ og konsekvenserne af dens undertrykkelse

 

Du nyder ikke verden ret,
før havet selv flyder i dine årer,
før din klædning er himlen,
og du er kronet med stjernerne,
og erkender dig selv
som eneste arving og tronfølger til den hele verden,
ja mere end det, fordi verden er fuld af mennesker,
der hver for sig er eneste arving til den ligeså vel som du.
Før du kan synge og fryde dig og glædes i Gud
som den gerrige over guldet
og en konge over sin magt – før nyder du ikke verden.
Før din ånd opfylder hele verden
og stjernerne er dine smykker,
før du er ligeså fortrolig med Guds vilje og veje gennem alle tider
som med dit eget hus og hjem,
før du er inderlig kendt med den skygge af Intet,
hvoraf verden blev dannet,
– før nyder du slet ikke verden ret.

Thomas Traherne 1636?-1674
Kristen præst og mystiker
Miniudsnit af bogen
Centuries of Meditation
Første gang udgivet i 1908!
Oversættelse: Åge Marcus i Mystik og Mystikere ca. 1928

 

Om jeg havde alverdens mad i ét fad, alverdens vin i ét glas, dens tobak i én cigar, alle jordens kvinder i ét skørt og alle kongers ære i én prangende orden ‑ med løfte om bestandig at have alt dette, hvis jeg ville opgive muligheden for genoplevelsen af hine møder med det evige Nu og det lysskær, de kaster over livet: Jeg ville le hjerteligt og kaste hele bundtet på møddingen.

J. Anker Larsen, dansk mystiker i For åben dør, 1926

 

Ekstasen er en nødvendighed.

Ekstasen er ikke et luksusprodukt, noget der eventuelt kan komme "oveni", når væsentligere og mere grundlæggende behov er tilfredsstillet.

Impulsen til ekstase, til oplevelsesmæssigt at gå ud over jeg‑følelsen og smelte sammen med noget større, er en grundlæggende, men for det meste skjult drivkraft i menneskelivet.

Det yderste mål for denne ekstaseimpuls er gudserkendelse, spirituel oplysning, total frihed, kristusbevidsthed, nirvana, moksha, samadhi, satori, kosmisk orgasme og hvad, det nu er blevet kaldt - kært barn har mange navne!

Mennesker stræber på det dybeste plan efter en følelse af ekstase, total frihed og permanent lykke - men denne stræben er ofte ubevidst. 

Når den grundlæggende menneskelige impuls mod ekstase er ubevidst for den enkelte, og når impulsen fornægtes og ignoreres af den samfundsmæssige virkelighed, kan den give sig udtryk i et utal af forvrængede former - men forsvinde gør den aldrig.

Fornægtelsen og ignoreringen af impulsen mod ekstase er den mest katastrofale fejltagelse i vor kultur.

Jeg håber gennem min bog at kunne vise, at der ikke er ét eneste af de alvorlige samfundsmæssige og individuelle problemer, der i dag truer selve klodens eksistens, der ikke kan føres tilbage til den manglende anerkendelse af ekstasens nødvendighed.

Jeg håber og beder til, at jeg skriver godt nok til at vise, at ekstasen er en grundlæggende nødvendighed, og at den, når den ikke anerkendes og fremmes, men ignoreres og fornægtes, dukker op som:

  • beherskementalitet og overgreb uden medfølelse over for dyr, planter og mennesker
  • vold, krig og ondskab
  • psykiske problemer, depressioner, angst
  • alkoholmisbrug, narkotikamisbrug
  • fanatisk og fundamentalistisk såkaldt "religiøsitet" og terrorisme
  • og en endeløs række af andre destruktive symptomer.

Dette er altsammen skævkørte former for at søge efter ekstase og overskridelsen af jegets grænser.

Og løsningen er den fuldstændige anerkendelse ‑ individuelt og samfundsmæssigt ‑ af ekstasens nødvendighed og brugen af de rigtige midler til at opnå den. Løsningen er at gøre denne søgen efter ekstase, frihed  og altomfattende kærlighed til et bevidst behov med første prioritet.

Der er, som jeg ser det, ikke ét eneste af de alvorlige problemer, menneskeheden i dag slås med, der ikke ville kunne løses, hvis den grundlæggende bevidsthedsrevolution blev sat øverst på dagsordenen.

Jeg håber, at bogen vil tydeliggøre, at det ikke nytter så meget at lave symptombekæmpelse af de enkelte onder uden en revolution i den individuelle og kollektive bevidsthedstilstand, der ligger bag problemerne. Onderne vil så sikkert som amen i kirken blot dukke op igen i en anden form.

Når længslen ekstase ikke anerkendes og tilfredsstilles, søger det enkelte menneske alligevel ubevidst at tilfredsstille dette behov på alverdens  - ofte destruktive- måder.

Jeg vil i denne bog gennemgå en lang række forskellige veje til at opnå ekstase, fra årtusindegamle meditationsteknikker over brugen af spontant opståede intense følelser til metoder, der er afledt fra moderne højteknologi.

Jeg vil hele vejen igennem bogen vise, hvordan ekstase og forløsning af undertrykte følelser hænger meget nøje sammen og ikke kan eller bør skilles. Den følelsesforløsende terapi og ekstaseteknikkerne må gå hånd i hånd, hvis projektet skal lykkes.

Ingen veje til ekstase er uden farer, og jeg vil pege på de forskellige vejes risikomomenter, efterhånden som jeg beskriver dem. Men den, der intet vover, intet vinder, og den allerstørste fare af dem alle er slet ikke at gå nogen af vejene. Den største fare, vi udsætter os selv for, er at ignorere og fornægte længslen efter ekstase, længslen efter at overskride vores eget jeg og smelte sammen med noget, der er større end os selv.

Men lad os, før vi begynder at kigge på forskellige veje til ekstase først kigge nærmere på, hvad ordet ekstase egentlig betyder.

Tilbage til menu

Feedback til forfatteren

Er bogstaverne for små/store?